McKinsey: "Snel toe naar circulaire economie"

Niet alleen Jan Rotmans, maar ook McKinsey pleit voor een snelle overstap naar een econonmie die zich richt op gesloten kringlopen. Europa moet versneld toewerken naar een circulaire economie, concludeert McKinsey in het rapport "Towards the Circular Economy: Economic and business rationale for an accelerated transition".


  • Door

    Hansje Huson

    24 februari 2012

Dat is de enige realistische oplossing voor de groei- en grondstoffenvraagstukken waar de economie mee te maken heeft.

McKinsey maakte een analyse in opdracht van de Ellen MacArthur Foundation. Het huidige industriële systeem is veel te grondstof-intensief en dat leidt tot economische en milieurisico's. Bedrijven en overheden zijn nog te weinig bezig om materiaalverspilling en afval uit productieprocessen weg te ontwerpen. Terwijl daar de circulaire economie begint, stelt het rapport.

Het rapport focust op de business opportunities en maakt op basis van case studies een inschatting van het potentieel voor de EU zien. Zo kan bij de productie van mobiele telefoons door effectief hergebruik bijvoorbeeld 50% op de materiaalkosten wordt bespaard. Ook de aanzienlijke besparingen op afval en milieukosten worden in beeld gebracht.

 

Op de website lees je de management samenvatting van het rapport.

Naar aanleiding van dit rapport ook een uitgebreid artikel over de urgentie van een circulaire economie van Roelof de Vries. 

Schreeuw het van de daken!


Reacties 1

Supernudger 17 juni 2012

Goh, laat ik nu altijd gedacht hebben dat het begrip 'economie' op zichzelf al een kringloop was, n.l. een 'kringloop van goederen en diensten' zoals onze leraar op de HBS dat zo beeldend kon vertellen! Maar goed, nu hebben we dus een 'circulaire economie', ach ja! Waarom niet! What's next?