Mooie resultaten lovetoload campagne

24 oktober 2012

Enthousiaste locatie-eigenaren en flink wat extra laadpalen - dat is voorlopig het mooie resultaat van de 'lovetoload' campagne die Nudge en The New Motion samen met de nudgers hebben gevoerd. The New Motion voert nog gesprekken.


Tijdens NudgeLive in juni presenteerden we de eerste resultaten. Uit meer dan 200 suggesties van nudgers koos The New Motion de 31 locaties die de meeste stemmen van nudgers kregen. Deze locaties kregen een laadpaal aangeboden van The New Motion. Vervolgens is er contact gezocht met de eigenaren van deze locaties om de laadpunten ook daadwerkelijk te realiseren.

Extra laadpalen

De meeste locatie-eigenaren waren heel enthousiast wanneer ze werden benaderd voor de campagne. Dat zoveel mensen hebben aangegeven ergens graag te willen laden, blijkt voor verschillende partijen een stimulans om een paar stappen extra te zetten. Zo besloot het Mediapark bijvoorbeeld om in plaats van 1 laadpaal, 6 laadpalen te gaan plaatsen. De NS heeft besloten om in plaats van één station, meerdere stations van laadlocaties te voorzien. En Schiphol heeft besloten om in plaats van de geplande 2 tevens meerdere laadpalen te gaan plaatsen. Zo hadden jullie zetjes in feite dubbel effect!

In gesprek

Met de overige locaties is The New Motion druk in de weer om ervoor te zorgen dat de laadpunten snel geplaatst worden. Het proces van het benaderen van een locatie tot het daadwerkelijk installeren van een laadpunt, kost bij sommige instanties wat meer tijd dan verwacht.

Plug'n Party

Om alle plaatsingen te vieren, willen we nog een Plug'n Party organiseren, waarschijnlijk in januari. De locatie en precieze datum zijn nog niet bekend. Iedereen die heeft bijgedragen aan de campagne is natuurlijk van harte uitgenodigd voor dit feestje!

Schreeuw het van de daken!


Reacties 0


Ander nieuws