Roos: projectmanager in spe

Drie dagen projectmanagementtraining voor twee nudgers met een goed idee, dat was de Vriendendienst van Project-managementtraining.nl. Roos en Linda gingen drie dagen lang aan de slag met theorie en hun eigen project. Roos doet haar verhaal.


  • Door

    Team Nudge

    27 juni 2013

"Verleden week deed Nudge de oproep: we mogen twee plaatsen weggeven voor een cursus projectmanagement! Wie heeft er een goed idee voor een duurzaam project en kan hier wel een zetje bij gebruiken? Projectmanagement zei mij (nog) niet zoveel, duurzame ideeën daarentegen wel. Afgelopen vier maanden had ik met veel plezier aan het uitwerken van nudges gewerkt en er was van alles bij mij op komen borrelen.

Zo zou ik duurzaamheid op basisscholen wel een nudge willen geven... Immers, een groene samenleving creëren zou idealiter al bij onze jongste spruiten moeten beginnen. Werkend als docent voor diverse basisscholen in Amsterdam, kan ik echter stellen dat 'duurzaam leren' nog maar weinig in het lespakket van scholen wordt opgenomen. Wat een gemiste kans van de overheid! Er is zoveel mogelijk binnen een schoolgebouw! Denk aan zonnepanelen op het dak, een groen schoolplein, les over duurzame energie, en wat al dan nog niet meer.. met als belangrijkste impact een duurzaam bewustzijn creëren bij onze jongste stadsburgers.

Ja, dit had ik voor ogen toen ik de oproep las van Nudge; het stimuleren van educatie omtrent duurzaamheid op alle basisscholen in onze hoofdstad. Hoe, had ik nog niet voor ogen... maar ontstaat niet alles vanuit een eerste gedachte, wens of ingeving? Ik verzamelde flardes zinnen die ik ooit over dit idee op had geschreven, stuurde het op - en werd gekozen!

Samen met nudger Linda mocht ik afgelopen drie dagen alles leren omtrent projectmanagement. Op de hoogste verdieping van het prachtig gelegen gebouw, de openbare bibliotheek van Amsterdam, werd ons bijgebracht hoe je een projectplan schrijft; interessante vakkennis omtrent projectfases, budgetten, planningen, en bijhorend jargon, kwamen allen voorbij. Maar ook oefenden we in slimme onderhandelingsstrategieen, het subtiel doch duidelijk geven van feedback en kregen we inzicht in de verschillende bedrijfsculturen en teamrollen. Als kersje op de taart mochten we twee persoonlijkheidsonderzoeken invullen en analyseren. Ik kwam uit op het type 'plant' (zie teamrollen van Belbin), een persoonstype die zorgt voor nieuwe openingen...

En die opening zie ik ook, nu veel helderder na deze training. Mijn idee om scholen te vergroenen, heeft na deze drie dagen vorm gekregen. Ik heb een dikke lijst om verder uit te gaan werken: people to talk, places to see... Ik hou jullie op de hoogte!"

Schreeuw het van de daken!


Reacties 0