Buurten met Energie: op zoek naar pilotprojecten

Steeds meer lokale coöperaties wekken in hun eigen omgeving duurzame energie op. Via het project Buurten met Energie wil Nudge kennis en ervaring bundelen. Suzanne doet verslag van de eerste bijeenkomst.


  • Door

    Team Nudge

    8 augustus 2013

Midden in de zomervakantie is het toch gelukt. Iedereen kan er bij zijn op de eerste bijeenkomst voor mensen die geinteresseerd zijn om als pilot project mee te doen aan Buurten met Energie. Zelfs in de vakantie lijken wat files er nog voor te zorgen dat we niet op tijd kunnen beginnen. Gelukkig valt het mee en zitten we al snel met 14 enthousiaste deelnemers en organisaties aan tafel om er een constructieve avond van te maken in Overveen bij het Nudge HQ! 

Brede groep

Zeven nudgers aan tafel vertegenwoordigen zes verschillende locaties in Nederland. Sommigen spelen met het idee om aan de slag te gaan met lokale duurzame energie in hun buurt, maar hebben nog geen idee over hoe en wat. Anderen zijn lid van een bestaand initiatief dat graag wil aanhaken bij Buurten met Energie. Ook zitten er vertegenwoordigers van Greenchoice en VMW Taxand aan tafel. En Nudge natuurlijk. Een diverse groep mensen.

Vragen beantwoorden

Doel van de avond is alle mogelijke vragen met betrekking tot Buurten met Energie te beantwoorden. Vragen die je als pilot project kunt hebben over lokaal duurzame energie produceren, het opzetten van een coöperatie of wat je van Nudge kunt verwachten als je meedoet aan Buurten met Energie.

Open en transparant

Na een korte introductie over Nudge en Buurten met Energie, brandt het vragenuur los. De meest uiteenlopende vragen vliegen over tafel. Zoals: Wat zijn de voorwaarden om mee te kunnen doen aan Buurten met Energie? Waar begin ik mee? Hoe ziet de samenwerking met Greenchoice eruit? Hoe kan het verdienmodel van een coöperatie vormgegeven worden? En hoe werkt het als er beslissingen genomen moeten worden door de coöperatie? Open en transparant worden alle vragen beantwoord door de partijen aan tafel.

Vruchtbaar gesprek

Aan het eind van de avond kijken we terug op een vruchtbaar gesprek dat snel een vervolg zal krijgen. Nu is het eerst tijd om de informatie van deze avond te verwerken en te bespreken met de achterban. Zodat de keuze om daadwerkelijk deel te nemen aan Buurten met Energie gemaakt kan worden. Wij kijken ernaar uit om met de eerste deelnemers een flitsende start te gaan maken. De volgende bijeenkomst met de deelnemers staat 2 september gepland! 

Schreeuw het van de daken!


Reacties 2

Ad Verhage 12 augustus 2013

Wilt u mij uitnodigen voor de bijeenkomst van 2 september svp
Ad Verhage Enkhuizen 0651582318

Johan Wierda 8 februari 2015

Wij worden graag uitgenodigd voor een volgende bijeenkomst!