10 redenen om je sportvereniging te verduurzamen!

ABN AMRO World Tennis Tournament zoekt samen met Nudge en Duurzaam Verenigen naar tennisverenigingen die willen verduurzamen. Maar waarom moeten sportverenigingen eigenlijk verduurzamen? Duurzaam Verenigen geeft 10 redenen:


  • Door

    Team Nudge

    28 augustus 2013

1. Kostenbesparingen

Verduurzamen levert ook financieel op. Besparingen door de vermindering van de hoeveelheid afval en lagere energiekosten. Bijvoorbeeld door isolerende maatregelen, vervanging laagrendementsketel, waterbesparende douchekoppen, eigen energieopwekking en een bewuster energiegebruik van leden.

2. Onderscheidend vermogen

Verduurzaming biedt onderscheidend vermogen. Duurzaamheid in de sport(vereniging) staat nog in de kinderschoenen en de ontwikkelingen gaan snel. Verduurzaming biedt kansen voor verenigingen om maatschappelijk te innoveren en zich daarmee te onderscheiden van de rest.

3. Binding van (nieuwe) leden

Een vereniging die actief bezig is met verduurzaming weet wat belanghebbenden (bijvoorbeeld leden, sponsoren, bond en omgeving) van hen (gaan) willen, verwachten en eisen. Door hen te betrekken en aandacht te schenken aan duurzaamheidsaspecten is de vereniging aantrekkelijker voor leden en potentiële leden.

4. Nieuwe vrijwilligers

Verenigingen hebben vaak de kracht om te verduurzamen al in huis. Betrokkenen van de vereniging zoals sponsors, leden en ouders willen vanuit hun vakgebied of interesse in het thema duurzaamheid een vaak een (tijdelijke) vrijwillige bijdrage leveren aan de vereniging.

5. Meer waarde voor sponsors

Verduurzaming kan meer waarde bieden voor sponsors van de club. Naast een financiële vergoeding (reclameborden, shirts etc.) kunnen producten en diensten van sponsors ingezet worden. Het installatiebedrijf wat al sponsor is kan bijvoorbeeld de zonnepanelen of HR-ketel plaatsen.

6. Nieuwe sponsors & financiering

Verduurzaming biedt verenigingen ook nieuwe sponsormogelijkheden. Het sponsoren van duurzaam verenigen is lucratief voor bedrijven en huidige sponsors. Het levert meer positieve publiciteit op dan gangbare vormen van sponsoring.

7. Subsidiemogelijkheden

Op de verschillende thema’s van verduurzaming zijn zowel op landelijk als lokaal niveau subsidies beschikbaar. Hiermee kunnen projecten of initiatieven (gedeeltelijk) bekostigd worden.

8. Verantwoordelijkheid

Duurzaamheid is steeds meer vanzelfsprekend in Nederland. Leden, overheden en actiegroepen gaan in toenemende mate duurzame activiteiten van verenigingen verwachten en eisen. Verenigingen kunnen het als een verantwoordelijkheid zien om mee te gaan met deze ontwikkeling.

9. Imagoverbetering

Actief verduurzamen is goed voor het imago en levert goodwill op bij bijvoorbeeld leden, sponsors, gemeente en de wijk. Door haar maatschappelijke functie uit te breiden werkt een vereniging aan het vergroten van de eigen meerwaarde voor betrokkenen. Goede communicatie vanuit de vereniging speelt hierbij een belangrijke rol.

10. Leuk!

Naast alle opbrengsten is het ook gewoon leuk om je club te verduurzamen. Je doet het samen met mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn om de vereniging te helpen. Het maakt de club sterker, er is sprake van successen en je leert clubgenoten beter kennen of ontmoet nieuwe mensen.

Aan de slag!

Bij de verduurzaming van verenigingen zijn vier thema’s te onderscheiden: de verenigingsorganisatie, accommodatie, sportaanbod en maatschappelijke betrokkenheid. Zoals ook in ons vorige blog aangegeven vinden wij het erg belangrijk om eerst binnen de club te onderzoeken wat de leden, sponsoren en andere betrokkenen verwachten van de vereniging op deze thema’s. Onze ervaring is dat bij goed onderzoek vaak enkele mensen uit de vereniging opstaan die tijdelijk een project rondom een van de thema’s willen oppakken. Dit zijn vaak nieuwe vrijwilligers die dit doen vanuit hun eigen vakgebied of interesse.

Duurzaam Verenigen

Duurzaam Verenigen is een initiatief om sportverenigingen te versterken door verduurzaming van accommodatie en vereniging. Om de ontwikkeling naar duurzame sportverenigingen en accommodaties te versnellen zoeken we de samenwerking met overheid, belangenorganisaties, bedrijfsleven en onderwijs. Duurzaam Verenigen wil duurzaamheid op de agenda krijgen en biedt duurzame concepten, kennis, goede voorbeelden en advies op maat voor sportverenigingen.

Duurzaam verenigen biedt verenigingen concrete oplossingen om de betrokkenheid van leden bij verduurzaming te vergroten. De website www.duurzaamverenigen.nl biedt voorbeelden en inspiratie voor sportclubs. Meer weten of samenwerken? Neem contact op met Lucas (lucas@duurzaamverenigen.nl) of Pieter (pieter@duurzaamverenigen.nl). 

Schreeuw het van de daken!


Reacties 1

Supernudger 9 september 2013

[…] Klik hier om de blog te lezen. […]