MVO Event: verander de wereld, begin bij jezelf!

Zo'n 20 enthousiaste ondernemers, 3 inspirerende workshops van experts uit het veld, een fantastische locatie met een mooi uitzicht over Utrecht. Dit waren de ingrediënten van het MVO event dat op 15 november door Team Kikk in co-creatie met Nudge is georganiseerd.


  • Door

    Team Nudge

    25 november 2013

De deelnemers kwamen bij elkaar om te netwerken, hun MVO kennis te vergroten en geïnspireerd te worden om duurzame initiatieven gezamenlijk tot uitvoering te brengen.

Intrinsieke motivatie

Uiteraard was het ook een mooi podium om meer 'vrienden' te werven voor Nudge. Commercieel directeur Maarten de Leng trapt de middag af met een korte presentie over het ontstaan van Nudge. Vanuit een intrinsieke motivatie wil hij op een realistische, toegankelijke en creatieve manier de 'massa' bewuster te maken van de positieve effecten van 'duurzamer' leven. Hiervoor moeten we loskomen van bestaande denkpatronen; ieders talent, de creatieve ideeën en alle nuttige contacten op een goede manier met elkaar verbinden. Er is nog veel winst te behalen, maar ervaring leert dat heel veel kleine zetjes het verschil maken en de impact op lange termijn alleen maar groter wordt.

Hoe integreer je MVO in dagelijks leven?

Degene die dit vanuit de praktijk kan beamen is Rene Schoenmakers. Binnen zijn rol bij WTH vloerverwarming en -koeling heeft hij de taak om MVO te optimaliseren. En met succes! WTH is al jaren toonaangevend op het gebied van duurzaam ondernemen. In 2011 behaalden zij geheel op eigen kracht het hoogste niveau (niveau 5) van de CO2 prestatieladder.

In een geanimeerde workshop maakte Rene deelnemers met prikkelende voorbeelden uit de praktijk bewust hoe MVO te integreren is in het dagelijks leven... Wanneer ben je eigenlijk duurzaam, ben je je bewust van je eigen energieverbruik? En wat is beter voor het milieu? Een vegetariër rijdend in een Hummer of een carnivoor met een hybride auto? Het antwoord is onverwacht... want een vegetariër is uiteindelijk minder belastend voor het milieu. Hiermee wordt aangetoond dat MVO in verschillende vormen tot uiting kan komen in je persoonlijke leven en zo ook zakelijk. Aan de hand van de thema's People, Planet en Profit besprak Schoenmakers de geformuleerde doelstellingen en liet hij zien welke MVO resultaten WTH heeft behaald.

MVO bij je leveranciers?

Henk Palte, Emanuel da Costa en Pascalle van Bergenhenegouwen van B2B Sustainable belichtten MVO buiten de eigen organisatie. Je kunt natuurlijk zelf allerlei maatregelen treffen om 'MVO proof' te werken maar hoe zit het met je leveranciers? Zou je nog steeds zaken doen met een bedrijf waar kinderarbeid plaatsvindt? Of in zee gaan met een leverancier die geen voorzorgsmaatregelen treft om medewerkers in een veilige omgeving te laten werken? B2B Sustainable biedt diensten op het gebied van Supplier Compliance en voert audits uit in verschillende delen van Europa. Ze toetsen of er gewerkt wordt volgens de geldende normen die gesteld zijn door hun opdrachtgevers.

NEN ISO 26000

Guus Verlaat van Team Kikk sloot de avond af. In zijn workshop doorliep hij de 7 stappen om een zelfverklaring op basis van NEN ISO 26000 te verkrijgen. Momenteel is er nog geen officiële ISO certificering voor MVO. Met de zelfverklaring kunnen organisaties toch kenbaar maken dat zij de NEN ISO 26000 volledig en serieus toepassen. Vanuit het gedachtegoed van ISO 26000, moet MVO komen vanuit een intrinsieke motivatie. In de zelfverklaring leggen organisaties daarover verantwoording af aan de stakeholders.

Guus heeft in zijn enthousiaste verhaal laten zien dat organisaties al veel hebben opgetuigd als het gaat om MVO. Hoewel de stap om een zelfverklaring op te stellen veelal groot lijkt, is het volgens Guus makkelijk te realiseren... 'Bepaal allereerst de MVO onderwerpen die voor de organisatie van belang zijn, verzamel vervolgens de relevante informatie en leg deze volgens de richtlijnen van ISO 26000 vast. Je zult zien dat er meer geregeld is dan je denkt,' aldus Guus Verlaat.

Ook deze keer hebben verschillende organisaties een 'vriendendienst' bewezen. Wij bedanken Vitens voor de mooie locatie en de goede verzorging, WTH, B2B Sustainable en Team Kikk voor hun inspirerende workshops, Fairmedia.tv voor de video vastlegging en uiteraard alle deelnemers voor hun actieve bijdrage.

(Dit verslag verscheen ook op de website van Team Kikk.

Schreeuw het van de daken!


Reacties 0


Gerelateerde blogs