Deeleconomie heeft flinke groeipotentie

Pieter vroeg in een enquete aan een groep Amsterdammers of ze het interessant zouden vinden om spullen te delen. Maar liefst 84% gaf aan dat ze wel aan een van de genoemde deelconcepten mee wilden doen.


  • Door

    Team Nudge

    26 november 2013

 De 1330 ondervraagde Amsterdammers hadden op een enkeling na geen ervaring met de deeleconomie. Pieter vroeg ze naar hun interesse voor het delen van objecten (boor of fiets), auto’s, ritten, maaltijden, tuinen, accommodatie en vaardigheden. Het gaat om producten of diensten die geboden worden door de deelplatforms Thuisafgehaald, Peerby en Konnektid.

Veel interesse voor deelname

Er blijkt een behoorlijke bereidheid te zijn. Gemiddeld wil 44% deelnemen als gebruiker (dus iets lenen, huren, kopen van een ander) en 32% als aanbieder (dus iets uitlenen, verhuren, verkopen aan een ander). Maar liefst 84% procent van de respondenten zou op zijn minst aan één van de gevraagde voorbeelden mee doen. Twee op de drie respondenten zou een buurtgenoot mee laten rijden en vier op de vijf respondenten zou zijn boor uitlenen aan een buurtgenoot. Meer gedetailleerde resultaten vind je in de tabel in het artikel.

Verschillende motieven

De geinterviewden geven veel verschillende motieven om deeleconomie platformen te gebruiken. Ze vinden het fijn om een ander te helpen, leuk om de buurt beter te kennen en ook fijn om gewaardeerd te worden. Daarnaast is het besparen dan wel verdienen van geld belangrijk en speelt ook het verminderen van de impact op het milieu een rol. Anderen die je een platform aanraden blijkt een belangrijke reden om in te schrijven. Verder is vertrouwen van buurtgenoten belangrijk. Tot slot helpt het ook als respondenten al ervaring hebben met online marktplaatsen, zoals Marktplaats of offline marktplaatsen zoals tweedehandswinkels.

Niet alleen jongeren

Het onderzoek laat zien dat hogeropgeleiden meer geneigd zijn deelplatformen te gebruiken. Hetzelfde geldt voor vrouwen ten opzichte van mannen. Bij een hoger inkomen gaat de bereidheid licht omlaag. Interessant is ook de hoge bereidheid van verschillende allochtone bevolkingsgroepen. Belangrijk is dat het onderzoek zichtbaar maakt dat ook mensen van 35 jaar en ouder graag deelnemen aan de deeleconomie. Vaak wordt immers gesuggereerd dat de deeleconomie een product van en voor de digitaal opgegroeide millenials zou zijn (20 tot 35 jaar). Verschillende mensen willen om verschillende redenen gebruikmaken van een grote variatie aan deeleconomieplatformen. Juist deze variatie aan mensen, motieven en mogelijkheden vormt het fundament van de deeleconomie.

Forse groei verwacht

Het onderzoek wijst erop dat de snel groeiende deeleconomie de komende jaren hard door zal groeien - zeker gezien het feit dat maar een enkele respondent een van de genoemde deelplatformen kende. Dit groeipotentieel is mooi voor iedereen die al ‘deelt’ en ook voor degene die dat nog gaan doen in de nabije toekomst. Immers: hoe meer mensen spullen en diensten delen, hoe meer er ook beschikbaar komt voor iedereen.

Uitdagingen

Het onderzoek benoemt ten slotte nog een aantal uitdagingen. Gezien de verwachte groei en de rol van delen binnen de 'participatiemaatschappij' is het belangrijk dat overheden kennis nemen van de deeleconomie en tot een optimaal beleid komen om de win-win-win situatie die deze nieuwe participerende economie biedt zo goed mogelijk te benutten. Ook is er meer onderzoek nodig naar zowel de potentie van het delen als ook de fricties tussen de geldeconomie en huidige wetgeving. Tot slot is het voor ieder bedrijf aan te raden om te achterhalen wat de deeleconomie te bieden heeft voor toekomstige businessmodellen. De frontrunners van vandaag zijn de koplopers van morgen.

Online kun je Pieters volledige thesis (in het engels) lezen.

Schreeuw het van de daken!


Gerelateerd project


Reacties 2