Bouw mee aan een Dijk van een Wijk

Meerdere keren per jaar trekken zware tropische stormen en cyclonen over de Filipijnen. Vorig jaar gebeurde dit ruim twintig keer, inclusief ‘supertyfoon’ Haiyan. Gelukkig is de Filipijnse bevolking zeer veerkrachtig. Na iedere ramp bouwen zij met creatieve oplossingen hun leven weer op. Onder invloed van klimaatverandering en door toenemende druk op ecosystemen, zal het aantal natuurrampen en hun impact naar verwachting alleen maar toenemen. Het Rode Kruis, CARE Nederland en Wetlands International hebben hun krachten gebundeld en werken samen aan rampenpreventie en voorbereiding. Samen met de 35.000 inwoners van 150 wijken op Mindanao wordt er gewerkt aan 'Dijken van Wijken'. Ze vertellen hier meer over hoe ze dit aanpakken.


  • Door

    Annemarie Appelman

    1 januari 2014

Samenwerken om gemeenschappen beter te beschermen tegen rampen

Verwoestende tyfoons zoals die van de afgelopen jaren kunnen helaas niet worden voorkomen, maar de gevolgen kunnen wel worden beperkt. Daarom werken het Rode Kruis, CARE en Wetlands International sinds 2011 samen om kwetsbare gemeenschappen te versterken en beschermen. Ze bundelen de krachten en expertise in een integrale aanpak, waarbij de zorg voor mens en natuur hand in hand gaan. Door gelijktijdig te investeren in duurzaam natuurherstel en -beheer én rampenvoorbereiding, worden er niet alleen levens gered, maar besparen we ook geld. Met elke euro geïnvesteerd in voorbereiding en preventie wordt namelijk 5-10 euro aan noodhulp en wederopbouw bespaard! 

Samen werken aan het versterken van 150 wijken op Mindanao met steun van de Postcode Loterij

Met steun van de Nationale Postcode Loterij werken ze de komende drie jaar samen met de 35.000 inwoners van 150 wijken op Mindanao aan rampenpreventie en -voorbereiding. Mindanao is het meest zuidelijke eiland van de Filipijnen en de wijken liggen in het stroomgebied van de Agusan rivier. Hier wonen honderdduizenden mensen en 40% van hen leeft onder de armoedegrens. 

Problemen waar de bewoners van het stroomgebied mee te maken hebben

De jaarlijkse natuurlijke vloed van de Agusan rivier werd altijd gekoesterd door de bewoners van het stroomgebied, omdat deze zorgt voor vruchtbare grond en moerassen vol vis. Maar de rivier vormt helaas in toenemende mate een bedreiging. Door ernstige ontbossing in de bergen verdwijnen natuurlijke buffers en worden hellingen en heuvels blootgesteld aan erosie. Hierdoor krijgen modderlawines in de bovenstroom van de rivier vrij spel en slibben benedenstrooms de rivierbeddingen en moerassen dicht. In combinatie met steeds zwaardere tropische stormen en zelfs tyfoons worden de veiligheid en inkomstenbronnen van de lokale bevolking ernstig bedreigd. Levens, huizen en bezittingen lopen gevaar. Oogsten gaan verloren en de visvangst staat onder druk, waardoor mensen steeds kwetsbaarder worden.

Samen bepalen welke maatregelen getroffen moeten worden en deze uitvoeren

Samen met de wijkbewoners worden de risico’s in het gehele stroomgebied van de rivier in kaart gebracht. Vervolgens kijken ze welke maatregelen er genomen kunnen worden om het land- en waterbeheer duurzaam te verbeteren. Bijvoorbeeld het herbebossen van berghellingen om erosie tegen te gaan en herstel van de moerassen. Daarnaast helpen ze de wijken met het opstellen van evacuatieplannen en het implementeren van waarschuwingssystemen. Door de wijk bij elke stap in het proces te betrekken zijn de maatregelen gegarandeerd relevant en duurzaam. Ramppreventie werkt dus alleen als je dat doet met Dijken van Wijken. Dit alles in nauwe afstemming met de lokale overheid en andere stakeholders.

Samen werken aan ‘Dijken van Wijken’!

Maar er wordt niet alleen op de Filipijnen gewerkt aan ‘Dijken van Wijken’. Door middel van de ‘Dijk van een Wijk’ competitie bieden ze ook wijken in Nederland de kans om hun wijk op een duurzame manier leefbaarder en veiliger te maken. Dit doen ze rond de thema’s water, groen, energie en veiligheid. Interesse om mee te doen?

Schreeuw het van de daken!


Gerelateerd project


Reacties 0