Energiecoöperatie Anneville een feit!

Ook Ulvenhout heeft een eigen lokale energiecoöperatie. Via Buurten met Energie bereidden ze de oprichting voor. Jean Nijssen, voorzitter Energie Coöperatie Anneville, vertelt er meer over.


  • Door

    Team Nudge

    10 januari 2014

Na enkele weken van voorbereiding zaten we 3 januari 2014 zes man sterk bij notaris Tiggelman in Breda. Peter Tiggelman is zelf Ulvenhouter en toen hij hoorde van ons initiatief, bood hij spontaan aan om de akte van oprichting voor ons te passeren. Hij leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan de verwezenlijking van de droom “Ulvenhout klimaatneutraal”. Met de nieuwe coöperatie van en voor de inwoners van Ulvenhout richten we ons op het gebruik van 100% groene energie, zo lokaal mogelijk opgewekt en tegen zo laag mogelijke kosten. Peter Tiggelman heeft ons alvast geholpen de kosten van de oprichting van de coöperatie tot een minimum te beperken. Wij zijn hem hiervoor zeer erkentelijk! 

Wat willen we in Ulvenhout gaan bereiken? Allereerst gaat het om bewustwording. Met z’n allen verbruiken we dagelijks enorme hoeveelheden energie. Het overgrote deel hiervan gebruiken we om te voorzien in onze dagelijkse behoeftes zoals het verwarmen van ons huis, het koken of het nemen van een heerlijke douche. De een verbruikt wat meer, de ander wat minder. We gaan niet vertellen dat het allemaal minder moet maar we denken wel dat het hier en daar met minder kan! Op dat gebied willen we als coöperatie iets gaan betekenen. Door middel van voorlichting over hoe we minder kunnen verspillen maar ook hoe we kunnen besparen. Lopende initiatieven op dit gebied zullen we, waar mogelijk, ondersteunen en onder de aandacht brengen.

We geloven echter ook dat er heel wat energie nodig is om de hoge levensstandaard die we in dit dorp gewend zijn, te handhaven. Veel energie komt uit de bewoners zelf. Vele Ulvenhouters zijn actief om iets voor de gemeenschap te betekenen. Andere vormen van energie betrekken we uit energiebronnen als het elektriciteitsnet en de gasvoorziening. Met name elektriciteit wordt op vele verschillende manieren opgewekt. Van kernenergie en grote kolencentrales tot windmolens en zonnepanelen op het dak van je eigen huis. Wij geloven dat de laatste vormen van energie opwekking veel duurzamer zijn dan de eerste twee genoemde. Wanneer die energie dan ook nog eens dicht bij huis opgewekt wordt, blijven de verliezen voor opslag en transport beperkt. Zo vinden besparingen plaats en daarom willen wij lokale investeringen in duurzame energie stimuleren.

Voordat we overgaan op grootschalige investeringen willen we allereerst het gebruik van groene energie stimuleren. Een eerste stap wordt gezet door het afsluiten van contracten met energieleveranciers. Deze moeten garanderen dat de energie die zij leveren ook echt 100% groen wordt opgewekt. Maar 'groen' alleen is niet voldoende! Dergelijke energieleveranciers vragen wij ook om een concurrerend tarief door te berekenen aan onze leden. In ruil daarvoor ontvangt de coöperatie een vergoeding van deze energiebedrijven die we inzetten als investering voor lokale initiatieven! Denk daarbij bijvoorbeeld aan zonnepanelen op de twee basisscholen in Ulvenhout. Aan zo’n investering kan bijvoorbeeld een lesprogramma gekoppeld worden, waarbij scholieren bekend en bewust gemaakt worden met het gebruik en het opwekken van energie. De eerste oriënterende gesprekken met de basisscholen lopen hierover momenteel al.

Zo zijn er vele manieren denkbaar om onze droom te verwezenlijken. Stapje voor stapje, samen met alle inwoners van Ulvenhout. We hopen dan ook dat alle dorpsgenoten lid worden van onze coöperatie en gaan meedoen. Voor 10 Euro per jaar kan elke Ulvenhouter lid worden en meedenken, meepraten en meebeslissen over de initiatieven die we de komende jaren samen gaan ontwikkelen voor ons dorp. Voor uitwisseling van informatie en voor onderlinge interactie houden we ledenvergaderingen en onderhouden we een website.

De eerste stap die we gaan zetten, is dat we de leden een aanbieding doen om over te stappen op 100% groene energie van Greenchoice. Alle leden kunnen hiervan gebruik maken maar niets is verplicht. Bewoners die liever een 'eigen' leverancier kiezen, zijn net zo welkom om lid te worden van de coöperatie en de 'droom' te delen. Dit als voorbeeld van hoe wij willen handelen. Een gezamenlijk doel, met veel keuzevrijheid voor de leden.

Het komende jaar belooft een energierijk jaar te worden! Samen gaan we voor duurzaamheid. Wij hopen een toenemende bijdrage te kunnen aan een betere leefomgeving en aan onze gezamenlijke droom: “Ulvenhout klimaatneutraal”.

Dit bericht verscheen eerder op de blog van Energiecoöperatie Anneville. 

Schreeuw het van de daken!


Reacties 0