Hoe kan overheid sociale ondernemingen faciliteren?

Veel maatschappelijke problemen kan de overheid niet zomaar oplossen. Daar komen juist de sociale ondernemingen in beeld. Hoe kan de overheid ze als bondgenoot ondersteunen?


  • Door

    Team Nudge

    3 februari 2014

"Social enterprises vragen niet om subsidie", schrijven Willemijn Verloop (Social Enterprise NL) en hoogleraar Rob Tulder(Erasmus Universiteit) in het P+-artikel '12 Slaagkansen voor sociale ondernemingen'. "Integendeel. Het zijn bedrijven die op eigen kracht bestaan. De overheid kan de ontwikkeling van de sector wel versnellen en hierdoor hun maatschappelijke impact vergroten."

In hun beleidsnota 'Iedereen winst' noemen ze 12 slaagkansen:

Herken en erken de ondernemersvorm social enterprise:

1: Adopteer en gebruik de Europese definitie van social enterprise

2: Start een aanspreekpunt voor social enterprises binnen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

3: Neem actief deel aan het Social Business Initiative (SBI) van de Europese Commissie

4: Richt een masteropleiding en leerstoelen social entrepeneurship op

Vergroot de beschikbaarheid van kapitaal:

5. Verbreed bestaande algemene stimuleringsregelingen

6. Stimuleer private investeringen in social enterprises

7. Investeer in een nieuw social enterprise fonds (fund of funds).

Vergemakkelijk de toegang tot markten:

8: Start een opleidingsprogramma voor inkopers gericht op het creëren van maatschappelijke waarde binnen de huidige kaders

9: Start een pilot in vijf steden om te experimenteren met verschillende manieren van het maximeren van maatschappelijke waarde via aanbestedingen

10: Maak ‘maatschappelijke meerwaarde’ een gunningcriterium van EMVI, waarin alle soorten aanbieders een gelijke positie hebben.

Institutionaliseer de social enterprise juridisch en creëer gerichte fiscale stimulering:

11: Creëer een aparte rechtsvorm voor social enterprises gebaseerd op de BV

12: Stimuleer social enterprises fiscaal.

Schreeuw het van de daken!


Reacties 0