Duurzame menukaart voor sportverenigingen gelanceerd

Tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament in Ahoy Rotterdam werd vandaag de duurzame menukaart voor sportverenigingen gepresenteerd. Veel sportverenigingen in Nederland willen verduurzamen. Nudge en partner Duurzaam Verenigen signaleerden dit, zochten de samenwerking met ABN AMRO World Tennis Tournament en creëerden samen de duurzame menukaart voor sportverenigingen.


  • Door

    Annemarie Appelman

    14 februari 2014

Met de duurzame menukaart kunnen sportverenigingen op een concrete manier met verschillende thema’s binnen duurzaamheid aan de slag. Het biedt verenigingen een overzicht aan maatregelen om te verduurzamen en geeft per thema informatie over kosten, baten en terugverdientijd. Op de kaart vind je daarnaast goede voorbeelden van verenigingen die sterker zijn geworden door bijvoorbeeld energie te besparen, zelf energie op te wekken of afval slimmer te scheiden. Verenigingen die hierdoor worden geïnspireerd en besluiten stappen te zetten, kunnen contact opnemen met Duurzaam Verenigen. Zij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van sportverenigingen tijdens het traject naar verduurzaming.

Ontstaan van de duurzame menukaart

De duurzame menukaart is samengesteld naar aanleiding van een door ABN AMRO World Tennis Tournament, Nudge en Duurzaam Verenigen uitgeschreven competitie onder Nederlandse tennisverenigingen die wilden verduurzamen. Deze werd gewonnen door Tennispark Kralingen, dat al heel ver is met de realisatie van hun plannen voor verduurzaming. In gesprekken met andere deelnemende verenigingen bleek dat er veel behoefte is aan specifieke kennis over het verduurzamen van sportverenigingen.

Van compenseren naar investeren

Sinds 2011 wordt het ABN AMRO World Tennis Tournament op klimaatneutrale wijze georganiseerd. Door reductie en compensatie van CO2-uitstoot kreeg het toernooi al een groen karakter. De volgende stap voor het toernooi was om te gaan investeren in duurzaamheid. Begin 2013 werd samen met de bezoekers van het toernooi en de duurzame community van Nudge gezocht naar de beste ideeën om te investeren in duurzaamheid. Verduurzaming van leveranciers van het toernooi en aandacht voor duurzame mobiliteit werden geselecteerd. Hieraan is invulling gegeven via resultaatgerichte rijtrainingen van Prodrive Learning. Ook het bijdragen aan de verduurzaming van Nederlandse tennisverenigingen werd door veel inzenders genoemd. Dit was aanleiding voor de toernooi-organisatie om mee te werken aan de ontwikkeling van de duurzame menukaart.

Financiering voor sportverenigingen

Veel sportverenigingen in Nederland willen verduurzamen. Het blijkt echter lastig deze plannen te financieren. Om deze verenigingen een kans te bieden zet ABN AMRO haar financiële expertise in om ze te ondersteunen in hun verduurzaming. Als daar investeringsplannen uit voortkomen, biedt ABN AMRO financieringsmogelijkheden, met gebruikmaking van Stichting Waarborgfonds Sport. Ernst Boekhorst (Hoofd Sponsoring & Events ABN AMRO): “Ik vind het heel bijzonder dat we nu de menukaart gerealiseerd hebben. Ik hoop en vertrouw erop dat dit een eerste stap is die uiteindelijk uitmondt in het verduurzamen van veel meer verenigingen in Nederland.”

Vriend van Nudge

Schreeuw het van de daken!


Gerelateerd project