Match: OpdeZon adviseert Heiloo Energie

Raad en daad bij het opzetten van een buurtactie, dat was de Vriendendienst van OpdeZon. Heiloo Energie zocht contact en kreeg advies.


  • Door

    Team Nudge

    24 maart 2014

Plaatsen van zonnepanelen op gemeenschappelijke daken (gemeente, sportvereniging) en financiering via crowdfunding, hoe pakken we dat aan? Dat was de vraag van Cor Warmer en Ron Poppen van Heiloo Energie. In het kennismakingsgesprek meteen al een verrassing: Paul Dalebout van OpdeZon bleek samen met Hage de Vries van Econnetic een paar weken eerder ook al in Heiloo geweest te zijn - op initiatief van lokale ondernemers die gezamenlijk wilden investeren in PV-installaties. Zo kwam buitenom een interessante connectie binnen Heiloo tot stand.

Ron vertelt: "Hage ging uitgebreid in op de huidige regelgeving rond de 'postcoderoos' en het 'salderen met of zonder een Financial Lease constructie'. Daarbij zijn er belastingtechnisch nog erg veel onduidelijkheden, zodat niet goed vast te stellen is hoe de deelnemers rendabel kunnen deelnemen. Het gaat met name om de afdracht van energiebelasting van de opgewekte energie én de periode waarover dat moet gebeuren. De postcoderoos-regeling wordt na 4 jaar door de overheid geëvalueerd - het is dus onduidelijk of deze constructie ook op langere termijn blijft bestaan. Via Hieropgewekt hebben we intussen kunnen lezen dat de deelname op basis van de postcoderoos zeker voor 10 jaar gegarandeerd wordt, daarna zal de dan geldende regeling(en) gaan gelden). Voor salderen lijkt deze zekerheid er niet te zijn.

De Financial Lease constructie ziet Heiloo Energie vooralsnog niet voor zich. Heiloo Energie wil een zo objectief en eerlijk mogelijk verhaal aan de mogelijke deelnemers voorleggen en wij denken dat niet te kunnen met een Financial Lease.

Een ander niet onbelangrijk punt dat aan de orde kwam was: wat zijn de kosten die gemaakt worden om de daken te kunnen voorzien van een PV-installatie. Met de postcoderoos zal de door de panelen opgewekte energie moeten worden ‘verdeeld’ over de deelnemers. Hiervoor zal dus een administratie ingericht moeten worden die dat mogelijk maakt.

Heiloo Energie wees Paul en Hage op de mogelijkheden die Liander, via Energieaandeel, lijkt te bieden. Energieaandeel claimt dat zij voor elke deelnemer een 'virtuele bemetering' kan aanbieden om het opwekken van energie te kunnen monitoren. En Hieropgewekt biedt een rekenmodule aan.

Het was een nuttige sessie met veel uitleg én veel vervolgvragen, waar we mee aan de slag gaan. OpdeZon blijft nog even als klankbord fungeren. Ondertussen werken we verder aan het opstellen van ons projectplan.

We moeten onze propositie richting bewoners uitwerken: wat krijgen ze terug voor hun investering? Kunnen zij salderen via hun verbruik of geeft de gemeente een vergoeding aan de investeerders? Bij onze berekeningen over de rendementsperiode van zonnepanelen komen we vooralsnog op termijnen van meer dan 13 jaar - een stuk langer dan de termijn van 7-10 jaar die zo vaak genoemd wordt. Dit komt met name door de extra kosten voor aansluitingen voor 'grootverbruikers' en de belastingtarieven.

Ook hebben we een plan in samenwerking met de Sportraad, over de verduurzaming van sportverenigingen en sportcomplexen. Na een presentatie voor de sportverenigingen inventariseren we nu of zij behoefte hebben aan energiemonitoring, een energiescan, collectieve inkoop van gas en elektriciteit, ledverlichting van de speelvelden en/of aanschaf zonnepanelen."

Vriend van Nudge

Schreeuw het van de daken!


Gerelateerd project

Nederland

Vrienden van Nudge


Reacties 0