Samenwerking Rabobank & Nudge

10 april 2014

Lokale duurzame initiatieven schieten als paddestoelen uit de grond. De maatschappij biedt steeds nieuwe kansen waar de Rabobank positief op in kan spelen. Daarom gaan de lokale Rabobanken en Nudge samenwerken om met de kennis en expertise van de banken de lokale initiatieven en nieuwe netwerken te versnellen en te versterken. De samenwerking is net gestart met de intentie om zoveel mogelijk lokale Rabobanken en lokale initiatieven letterlijk op de kaart te gaan zetten. Hiermee maken we zichtbaar wat de gezamenlijke positieve impact van de Rabobank en deze initiatieven is. Rabobank Drechtsteden, Haarlem en Waterland zijn inmiddels aangesloten als Vriend van Nudge.


Hoe werkt dat?

Eerst gaan we zorgen voor zichtbaarheid, op de kaart van Nudge. De lokale Rabobanken zullen als Vriend van Nudge zichtbaar zijn met een eigen stip op de kaart en een contactpersoon. Ook de lokale initiatieven uit het netwerk van de Rabobank krijgen een eigen stip op de kaart. Zo zijn ze zichtbaar voor de Nudge community, kunnen er nieuwe verbindingen worden gelegd en kan er een concrete bijdrage worden geleverd aan de realisatie hiervan. Andersom kunnen lokale initiatieven uit de Nudge community de lokale Rabobank - Vriend van Nudge - benaderen als zij een duidelijke hulpvraag hebben die aansluit bij de expertise van de Rabobank. Op deze manier brengen we samen een duurzame samenleving dichterbij.

The City Challenge - Haarlem

Een concreet voorbeeld van hoe de lokale Rabobank en de Nudge community hebben samengewerkt is The City Challenge in Haarlem. Met direct resultaat. Daarbij was het de uitdaging om duurzame plannen van Haarlemmers met hulp van het netwerk van nudgers en Vrienden van Nudge binnen 24 uur tot uitvoer te brengen. Rabobank Haarlem heeft een bijdrage geleverd aan de realisatie van een trimbaan waar buurtbewoners gezamenlijk kunnen sporten. Impact: een gezondere levensstijl en meer sociale cohesie in de buurt.

Vriend van Nudge

Schreeuw het van de daken!