WatTpiekT Assen bedenkt nieuw concept voor collectieve zonnepanelen

Sinds het Energieakkoord hebben nieuwe lokale energiecoöperaties meer moeite met het vinden van een rendabel businessmodel. Nudger Tom Verloop van WatTpiekT Assen presenteert zijn nieuwe concept, compleet met rekenmodel.


  • Door

    Team Nudge

    16 april 2014

Met zijn lokale energiecoöperatie wil Tom zonnecentrales op grote gebouwen realiseren waar omwonenden aan mee kunnen doen. WatTpiekT vraagt daarom aan woningcorporaties om mee te investeren, zodat hun huurders ook mee kunnen profiteren van de belastingkorting en de corporatie op een voordelige manier investeert in het verhogen van het energielabel. 

Het vernieuwende concept laat zowel huurders als huiseigenaren delen in de korting op de energiebelasting. Huiseigenaren verdienen zo hun geïnvesteerde geld binnen 10 jaar met rente terug. Huurders van corporatiewoningen die door de zonnecentrale van WatTpiekT ASSEN een labelsprong hebben gemaakt, genieten via de korting op de energiebelasting 10 jaar lang van een € 27,- lagere energierekening. De winst uit de exploitatie van de zonnecentrale gebruikt de coöperatie voor activiteiten of voorzieningen voor de buurt. En de woningcorporatie? Die kan met een lage investering een extra labelsprong voor bestaande woningen realiseren. Met dit concept wordt lokaal energie opwekken met het postcoderoosprincipe bereikbaar en haalbaar voor iedereen. Tom ontwikkelde een rekenmodel voor zijn specifieke casus (zie onder).

Waarom dit model?

"Wij hebben geprobeerd om een terugverdientijd van tien jaar te ontwikkelen op basis van alleen de stroomopbrengst van zonnepanelen, in combinatie met de belastingkorting – die immers maar voor tien jaar vast ligt. Dat lukt niet; we hebben zo’n veertig rekenmodellen opgesteld en komen altijd uit op een terugverdientijd van zeventien tot twintig jaar. Het struikelblok is de hoge investering van de totale zonnecentrale, inclusief de bijkomende kosten, zoals een dure netaansluiting."

Hoe zou dit wél kunnen lukken?

"Onze oplossing zit in het onderscheiden van twee opbrengsten van een zonne-installatie: stroomopwekking en CO2-reductie. Zonnepanelen zijn in essentie bedoeld om onze ecologische voetafdruk te verkleinen door CO2-reductie. In ons model krijgt die CO2-reductie financiële waarde; we hebben gezocht naar een manier om 220 euro per paneel, die we niet kunnen terugverdienen met stroom, te verdienen met CO2-reductie."

Hoe doe je dat?

"We willen graag woningcorporaties bij het verdienmodel betrekken. Om hun doelstellingen te behalen hebben woningcorporaties baat bij het verbeteren van de energielabels van oude woningen naar label B. Dat is echter een kostbare zaak. Een verbetering van label E naar D met bijvoorbeeld glasvervanging en spouwmuurinstallaties, kost ongeveer 3.000 euro. Van label E naar C gaan, kost al meer geld; zo’n 8.000 euro. Dan heb je het over HR cv-ketels met warmwatervoorziening en CO2-gestuurde ventilatie-installaties. Dat is allemaal nog redelijk laaghangend fruit, waar de huurder veel baat bij heeft. De stap van E naar B kost al gauw 16.000 euro, dat gaat gepaard met driedubbel glas, verregaande gebouwschil-aanpassingen en hoogwaardige duurzame installaties. Het kost dus heel veel techniek en geld om een woning van label E naar B te krijgen. Bovendien merkt de huurder van die laatste stap heel weinig in zijn portemonnee. Onze propositie aan de woningcorporatie is: doe het laaghangend fruit naar label C (8.000 euro) en maak die laatste stap naar label B via een investering in onze zonnepanelen. Dat is relatief veel goedkoper en de huurders genieten direct het voordeel van de belastingkorting."

Meer weten?

Wil je meer weten over Tom's plannen? Bekijk dan zijn uitgebreidere toelichting bij het businessmodel, de uitleg van het verdienmodel in 10 stappen en maak gebruik van het Excel-rekenmodel voor bedrijf en corporatie

Schreeuw het van de daken!


Reacties 3

Hans Reuvers 4 mei 2014

Dank voor bovenstaande link naar het pdf document.