Vrienden Drechtsteden: "MVO is mensenwerk"

Op 26 maart 2014 ontmoetten de Vrienden van Nudge uit de Drechtsteden elkaar bij IHC Merwede. Het thema van de avond: 'MVO is mensenwerk - maak het verschil met uw medewerkers'.


 • Door

  Team Nudge

  18 april 2014

Gastheer IHC Merwede is wereldmarktleider als leverancier van efficiënte schepen en equipment voor bagger- en natte mijnbouwactiviteiten. Daarnaast is IHC Merwede leverancier van innovatieve schepen en materieel voor de offshore markt. Dave van der Heyde, CFO van IHC Merwede, opende de bijeenkomst. In zijn presentatie ging hij in op wat de wereldmarktleider in ‘bagger & offshore’ met MVO doet en hoe hoog de lat daarin ligt. “MVO zit al in ieder bedrijf, maar vanaf 2012 hebben we MVO formeel ingevoerd en verschillende aandachtspunten benoemd, zoals onze Carbon Footprint en ketenverantwoordelijkheid.” 

AmbassadorWise

Vervolgens gaven Charlotte Extercatte en Michiel Hulsbergen van AmbassadorWise een introductie op ambassadeurschap en MVO. “Veranderen kan op twee manieren. Top-down, of daadwerkelijk iedereen in de organisatie betrekken en in beweging brengen. Ambassadeurs, voorlopers in verandering, kunnen die gewenste beweging in gang zetten. Ambassadeurs maken organisaties slimmer, verantwoorder en daarmee waardevoller. Dikwijls maken bedrijven onvoldoende gebruik van de potentie van medewerkers. Terwijl iedereen in het bedrijf waardevolle oplossingen kan bedenken. Bovendien wil iedereen graag in zijn werk een zinvolle bijdrage leveren.” In het uitgebreide verslag van de bijeenkomst geven ze enkele voorbeelden van ambassadeurschap van medewerkers.

Succesfactoren voor verandertrajecten

“Duurzaamheid en MVO zijn lastige termen. Bottom line is het een verandertraject. Slechts zo’n 10% van alle verandertrajecten slaagt, en dat is voor MVO verandertrajecten niet anders. De projecten die wel slagen hebben 1) een duidelijk eindbeeld, een stip op de horizon, 2) kijken welk gedrag daarbij hoort en 3) hebben een consistente context, mensen moeten voelen dat ze zelf verandering teweeg kunnen brengen, het moet concreet genoeg zijn.”

Opdracht tijdens rondleiding

Tijdens de rondleiding over het enorme en indrukwekkende bedrijfsterrein kregen de gasten als opdracht mee om te kijken naar kansen voor verduurzaming voor twee fictieve medewerkers - Peter, een proposal manager en Jan, een lasser. Na de rondleiding werden alle ideeën verzameld.

Voor Jan zagen de gasten ettelijke kansen: 

 • Lampen niet aan, wanneer niet nodig
 • Meer natuurlijk daglicht in de loods
 • Personeelsbestand diversifiëren, weinig vrouwen en jongeren
 • Zichtbaarheid vergroten / communiceren over duurzaamheid (net zoals veiligheid)
 • Meer aandacht voor de fiets, voordelen bieden
 • Sommige materialen op het terrein blijven lang liggen, rondslingerend afval tegengaan, reststromen elders inzetten
 • Efficiëntere routing
 • Restwarmte inzetten
 • Verhard stenen terrein, meer groen en efficiënte opvang en gebruik van water
 • Afval scheiden
 • Jan onderdeel laten zijn van de rondleiding, ook rondleiding voor kinderen en jongeren
 • Arbo, sportiviteit, overgewicht tegengaan
 • Wat te doen met plastic bekers (mokken?) 

En voor Peter identificeerden ze de volgende kansen:

 • Duurzame energie opwekken
 • Duurzame technieken ontwikkelen
 • Kijk naar de buurman: vliegtuigindustrie alternatieve materialen (bijv. Voor staal)?
 • Wagenpark verduurzamen
 • Kantine, catering duurzaam

Charlotte reageert: “Het is goed om niet alleen te kijken naar de directe impact. Ook de kleine projecten kunnen een enorme symboolwaarde hebben.”

Medewerkers in beweging krijgen

Vervolgens maakten de Vrienden van Nudge een volgende stap: wat is er nodig om deze medewerkers in beweging te krijgen?

Jan raakt mogelijk gemotiveerd door:

 • Ideeënbus
 • Lichte werkomgeving
 • Interne prijs voor beste idee
 • Inzet sociale media
 • Vitaal, gezondheid
 • Triggeren uit eigen intrinsieke motivatie
 • Andere term gebruiken dan MVO
 • Op latere leeftijd, gastlessen geven aan scholen

En Peter komt hopelijk in beweging van:

 • Advies over afval
 • Taskforce ambassadeurs opzetten
 • Kruisbestuiving tussen verschillende afdelingen en ook bedrijven
 • MVO spreekuur

Charlotte: “Het is van groot belang om te kijken wat mensen zelf triggert. Uit onderzoek van Motivaction blijkt namelijk dat maximaal 30% van alle mensen zich betrokken voelt bij de term duurzaamheid/MVO, en slechts 5% van de consumenten baseert daadwerkelijk hun keuze daarop. Voor Jan moet duurzaamheid makkelijk zijn, binnen bestaande structuren worden opgezet, ‘onder normale pet’. Als je Jan meekrijgt, is hij echter wel enorm loyaal. Voor Peter is dit weer anders. Hij moet zijn persoonlijke normen en waarden kunnen doorkoppelen in de communicatie richting klant. Hij gaat voor een goed gesprek. Aanspreken op zijn eigen kracht helpt daarbij.” Meer lees je in de presentatie van AmbassadorWise.

Meer over de bijeenkomst in het uitgebreide verslag van de bijeenkomst

Volgende bijeenkomst: op 16 juni komen de Vrienden van Nudge Drechtsteden bijeen bij afval- en energiecentrale HVC met als thema ‘Afval is grondstof’.

Aanbod AmbassadorWise: praktische inspiratie opdoen bij Interface?

AmbassadorWise organiseert regelmatig excursies naar deze grootste producent van tapijttegels én pionier in Verantwoord Ondernemen.

Een bezoek aan het Europese hoofdkantoor van deze organisatie op de Veluwe geeft praktische inspiratie hoe u met MVO/Innovatie en uw medewerkers direct meerwaarde kunt creëren in en om uw eigen organisatie. Interesse? Stuurt u een mailtje naar charlotte@ambassadorwise.nl. 

Schreeuw het van de daken!


Reacties 0


Gerelateerde blogs