CO-OP Champions adviseert Duurzaam Drimmelen

CO-OP Champions, expert op het gebied van coöperaties, bood als Vriendendienst aan om een startend initiatief te adviseren. Het werden er maar liefst drie, waaronder Duurzaam Drimmelen. Jan Pieter vertelt over het initiatief en de adviezen van Onno van Bekkum.


  • Door

    Team Nudge

    24 april 2014

Sinds ruim anderhalf jaar zijn we in de gemeente Drimmelen bezig met het iniatief Duurzaam Drimmelen. Gestart door enkele enthousiaste vrijwilligers die vonden dat Drimmelen voortgestuwd moest worden in de duurzame vaart der volkeren in West Brabant. Al snel werd duidelijk dat het belangrijk is om een rechtspersoon te zijn. Daar zitten allerlei voordelen aan, terwijl je ook nog serieuzer wordt genomen door andere partijen die op de een of andere wijze bij duurzaamheid in de gemeente (en daar buiten) zijn betrokken.

Daarom richtten we de Stichting Duurzaam Drimmelen op, met een bestuur dat bij diverse overleggen werd betrokken. Duurzaam Drimmelen startte ook concreet met een zonnepanelenactie, waardoor er nu op 150 daken panelen staan - op 15 april wordt de tweede succesvolle actie afgesloten.

De stichting werd onderdeel van een groep van ruim 40 organisaties, instellingen en bedrijven die in januari 2014 de Verklaring van Drimmelen ondertekenden. De stichting was een drijvende kracht achter deze verklaring, die door het gemeentebestuur werd opgesteld. Door ondertekening van deze verklaring verbinden de ondertekenaars zich om een duurzame samenleving in de gemeente te bevorderen waarbij een perspectief tot 2040 werd geschetst. Bevordering van duurzaamheid, die verder gaat dan energiebesparing en –reductie en ook zichtbaar wordt op andere maatschappelijke terreinen, zoals de zorg.

Duurzaam Drimmelen wordt als uitvoeringspartner voor dit beleid ingezet en streeft er naar om uit te groeien tot een professionele gemeenschapscoöperatie met een breed draagvlak in de gemeente. In onze eerste stappen werden we begeleid door Onno van Bekkum, die gespecialiseerd is in coöperatievorming. Hij bereidde de leden van Duurzaam Drimmelen voor op niet altijd even gemakkelijke keuzes die gemaakt moeten worden en uiteindelijk in statuten vastgelegd moeten worden. Ook was hij bereid een deel van de kosten van de begeleiding als Vriendendienst van Nudge voor zijn rekening te nemen. Er rolden conceptstatuten uit de begeleidingssessies, waarin de belangrijkste keuzes waren beschreven.

Onlangs zijn die statuten voorgelegd aan een adviesgroep met deelnemers van het gemeentebestuur, woningbouwcorporaties, onderwijs- en landbouworganisaties. Het was een levendige en betrokken discussie, waarbij verschillende deelnemers zich al uitspraken voor actieve deelname aan diverse werk- en projectgroepen. Kortom, mede dankzij de inzet van een Vriendendienst van Nudge en Onno van Bekkum zit Duurzaam Drimmelen op een voorspoedig spoor om half april tot een gemeenschapscoöperatie te komen."

Artikelen en presentaties van Onno vind je op de site van CO-OP Champions.

Schreeuw het van de daken!


Reacties 0


Gerelateerde blogs