Nog steeds enorme verspilling via standby-stand

In de strijd tegen het sluipverbruik is het een bekende boosdoener: de standby-stand. Omdat steeds meer apparaten met internet verbonden zijn, wordt het probleem eigenlijk alleen maar groter.


  • Door

    Team Nudge

    18 juli 2014

Jaarlijks wordt wereldwijd voor circa 59 miljard euro aan energie verspild door een inefficiënte slaapstand van gadgets. Dat stelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een recent rapport

Al jaren wordt geprobeerd deze verspilling terug te dringen, door huishoudens meer bewust te maken. Desondanks verwacht het IEA dat de verspilling in 2020 verder zal groeien naar zo'n 88 miljard euro per jaar. Steeds meer huishoudens hebben immers steeds meer apparaten. En steeds meer apparaten zijn voortdurend met internet verbonden. De verspilling wordt met name veroorzaakt door apparaten die in standby-mode nog wel een netwerk- of internetverbinding hebben. Het onderhouden van deze verbinding en de communicatie met het netwerk gebeurt veelal niet op de meest efficiënte manier. Daardoor gebruiken veel apparaten in de slaapstand nog net zoveel energie als wanneer ze aan staan.

Als fabrikanten de best beschikbare technologie zouden toepassen, zouden de apparaten dezelfde taken kunnen uitvoeren met 65 procent minder stroom, stelt IEA-directeur Maria van der Hoeven. Het IEA, dat de 29 aangesloten landen adviseert over energiezaken, roept politiek, ontwikkelaars en fabrikanten op om hier werk van te maken.

Schreeuw het van de daken!


Reacties 0