Alles in de bakfiets!

Nudger Jos Sluijsmans zet zich o.a. via Fietsdiensten in voor het gebruik van de fiets voor het vervoer van goederen en personen. Hij vertelt je graag meer over zijn passie!


Voor sommige problemen ligt de oplossing dichterbij dan je denkt. Neem al die bestelbusjes die binnensteden vervuilen, voor opstoppingen zorgen en stadscentra een onvriendelijke uitstraling bezorgen. Een deel van die busjes is eenvoudigweg te vervangen door bak- en transportfietsen. Het gebruik daarvan voor stedelijke distributie heeft grote voordelen: minder CO-uitstoot, betere bereikbaarheid van stadscentra, betere luchtkwaliteit en een veel aangenamere sfeer.

Idealisme voor mensen met last van nostalgie? Niet bepaald. Een bedrijf als DHL Express heeft vanaf 2012 in Nederland drieëndertig van de ongeveer driehonderd bestelbusjes vervangen door parcycles (een samentrekking van parcel en bicycles): speciale transportfietsen voor de bezorging van pakketjes. Dat betekent een aanzienlijke bezuiniging op de exploitatiekosten van ruim  400.000,- op jaarbasis, naast een forse vermindering van de CO2-uitstoot, en gezondere werknemers.

Om hoeveel vermindering van uitstoot gaat het?

Journalist Bard de Weijer maakte in de Volkskrant (7 december 2013) de volgende berekening. Hij baseerde die op de Mercedes Vito, in de wereld van post- en pakketdiensten zo ongeveer de standaardbus. Deze bus verbruikt om en nabij de 10 liter diesel per 100 kilometer. Stel dat er gemiddeld per rit 50 pakjes worden bezorgd en er voor de totale rit 50 kilometer wordt afgelegd (retour distributiecentrum en afleverronde), dan wordt er per rit 5 liter diesel verbruikt. Daarvoor wordt 50 kWh gebruikt (berekend op basis van de energiedichtheid van diesel), waarmee er per 50 kilometer 13,2 kilogram CO2 wordt uitgestoten. Als we even teruggaan naar die drieëndertig busjes van DHL: door die te vervangen door fietsen wordt per jaar 130.000 kilogram CO2-uitstoot bespaard (33 busjes x 300 dagen x 13,2kg).

Uiteraard moet je veel groter denken dan die dertig busjes. In heel Nederland rijden volgens cijfers van het CBS ruim 800.000 commerciële bestelbusjes rond. Als 10% daarvan, dus 80.000 busjes, ingeruild wordt voor transportfietsen, scheelt dat jaarlijks 316.800 ton aan CO2-uitstoot. Daarbij moet je niet alleen denken aan post- en pakketdiensten, maar steeds meer individuele ondernemers kiezen voor het bezorgen van hun producten of het verlenen van hun diensten voor bak- en transportfietsen: bijvoorbeeld catering, groentepakketten, wijn, klusdiensten, hoeveniers, etc.

En het kan nóg groter. CycleLogistics is een Europees project dat van mei 2011 tot april 2014 in elf landen gelopen heeft. Het heeft tot doel het energieverbruik te verminderen door onnodig gemotoriseerd vervoer in steden te vervangen door vervoer met transportfietsen. Volgens een onderzoek van CycleLogistics kan maar liefst 50% van al het huidige goederenvervoer in (binnen)steden per fiets gedaan worden. Dan heb je het in Nederland over een vermindering van de CO2-uitstoot met 1.584.000 ton!

De fiets als topsector nummer 10!

Nederland heeft negen topsectoren vastgesteld waarin ons land wereldwijd uitblinkt en die extra aandacht krijgen, zoals agri&food, chemie en energie. Met een bedrag van 60 miljard euro aan fietsenverkoop wereldwijd (Bron: Global Industry Analysts, Inc.) en 120 miljard aan potentiële investeringen in fietsinfrastructuur en –voorzieningen zou de fiets wat ons betreft topsector nummer tien moeten worden.

Gelukkig broeit het in heel Nederland van de ideeën. Zoals het grootste evenement op transportfietsgebied, het International Cargo Bike Festival, op 12 en 13 april 2014 in Nijmegen werd gehouden. Op de eerste dag van dit festival werd de European Cycle Logistics Federation Conference 2014 gehouden; op zondag 13 april vond een grote beurs en tentoonstelling van bak- en transportfietsen plaats, met ongeveer 3.5000 deelnemers en bezoekers uit vierentwintig landen. In 2015 vindt het International Cargo Bike Festival plaats op 18 en 19 april.

Wie slim is, houdt deze ontwikkeling scherp in de gaten. Klein, wendbaar, goedkoop in aanschaf en onderhoud, schoon, gezond en mensvriendelijk: de toekomst is aan de bakfiets."

Meer weten?

Jos vond hier meer informatie: Onderzoek van Cyclelogistics: http://cyclelogistics.eu/docs/111/CycleLogistics_Baseline_Study_external.pdf

Impressies van het International Cargo Bike Festival: http://www.cargobikefestival.com/2014/04/blogposts-and-articles-on-icbf2014.html 

Schreeuw het van de daken!


Reacties 0