Liften? Een vergeten optie voor forensen!

Ruim 60% van de automobilisten wil best lifters meenemen, blijkt uit een enquête door NederlandLift. En liftend reizen wordt door de overgrote meerderheid positief ervaren (leuke ontmoetingen, goede ervaringen). Maar liften blijkt vooral een vergeten optie. NederlandLift ziet kansen!


  • Door

    Team Nudge

    30 juli 2014

Marjan Knippenberg is initiatiefnemer van NederlandLift. Ze probeert liften weer op de kaart te krijgen als prima alternatief voor forensen die nu met auto of openbaar vervoer naar hun werk reizen. Eind vorig jaar hield ze in samenwerking met de ANWB een enquête. Zo'n 800 mensen reageerden. 

Lifters meenemen

Aan liftgevers lijkt in Nederland geen gebrek: maar liefst 61,7% van de respondenten neemt weleens lifters mee of zou dat graag willen. De 38,3% die nooit lifters meeneemt noemt als belangrijkste redenen dat het gevaarlijk zou zijn (79,6%) en dat men ze nooit ziet (29,9%). Verder genoemde redenen zijn geen plaats in de auto hebben, geen tijd hebben en niet veilig kunnen stoppen. En sommige automobilisten beschouwen hun dagelijkse autorit als quality time voor zichzelf: “Ik draai graag cd’s van jazz-pianisten als ik auto rijd. Dat kan niet met lifters. Trouwens ook niet als ik rijd met mijn echtgenote.”

Redenen om lifters wel mee te nemen zijn voornamelijk iemand kunnen helpen (61,3%), vroeger zelf gelift hebben en iets terug willen doen (49,5%) en een leuke manier om andere mensen te ontmoeten (45%). “Lifters hebben altijd wel een verhaal. Ik ben nieuwsgierig naar die verhalen. En het is toch zonde van de benzine om iemand te laten staan. De auto rijdt immers toch!”

Zelf liften

Bijna 60% van de respondenten heeft zelf weleens gelift. Slechts 4% daarvan heeft overwegend of zelfs uitsluitend slechte ervaringen met liften. Daaronder vallen onheuse bejegening (3 maal genoemd), helemaal niet gelukt liftend weg te komen, lang moeten wachten en een slechte rijstijl. De overgrote meerderheid ervaart liften echter als positief (leuke ontmoetingen, goede ervaringen). Meer dan 84% heeft overwegend of zelfs uitsluitend positieve ervaringen met liften: “Zeer positief, ik heb heel vriendelijke en bijzondere mensen ontmoet, die ik anders nooit was tegengekomen.”               

Liften naar je werk

Slechts 17% van de respondenten die ooit gelift heeft, doet dat nog steeds. Dat doen ze vooral in hun vrije tijd (65,5%). Een klein deel lift ook naar werk of studie (15,4%). Veel genoemde redenen om te liften zijn het ontmoeten van andere mensen, het is gratis, het kan overal, het is vaak sneller, het is spannend en het is goed voor het milieu.

Bijna een derde van de respondenten geeft aan dat de optie om naar het werk te liften niet bij ze op komt. Ook geven ze aan dat ze niet te laat willen komen en dat ze het gevaarlijk of oncomfortabel vinden.  

Alternatief voor het openbaar vervoer?

In het openbaar vervoer maken we maar zelden contact met onze medepassagiers. Dat is jammer - wie kent niet de verbroedering die vaak optreedt bij grote vertraging of andere ongemakken? Het maakt dat we soms toch nog met plezier terugdenken aan die dag dat alles in het honderd liep. 

"Het is wetenschappelijk aangetoond dat contact met vreemden gelukkig maakt", stelt Marjan. "Dat zou het hoge percentage positieve ervaringen met liften goed kunnen verklaren. Liften kan ook voor forensen een prima optie zijn - zeker voor trajecten waar je reistijd met het openbaar vervoer veel langer is dan met de auto. Je moet dan wel een goede liftplaats hebben als startpunt. Op het moment zijn er slechts 8 liftershaltes in Nederland. Wij pleiten voor meer en betere liftershaltes op trajecten waar liften een goed alternatief kan zijn."

"Tegenwoordig zijn er zoveel initiatieven om auto’s en ritten te delen, de stap naar liften is dan niet zo groot. Het is alleen een vergeten optie. En dat is jammer! Want liften kan een positieve bijdrage leveren op heel veel fronten - als tegenwicht in individualisering, financiële crisis, klimaatprobleem, files en parkeerproblemen. Dat vraagt om een andere kijk op liften. Liften is niet alleen voor studenten of hippies zonder geld. Het 'nieuwe liften' is voor de slimme, zelfbewuste, leergierige, open-minded en duurzame student, forens en ieder mens!"  

Meer weten?

Je vindt heel veel informatie over dit onderzoek en liften op de website van NederlandLift.   

Schreeuw het van de daken!


Reacties 0