Johan start met postcoderoos in Strijen

Binnen het project Buurten met Energie - dat Nudge in samenwerking met o.a. Greenchoice en Zon op Nederland heeft opgezet - is weer een nieuwe initiatiefnemer gestart. Johan Stam zet zich in voor het oprichten van een eigen energiecoöperatie 200zonnedakenhoekschewaard en vertelt je meer over zijn ervaringen en specifiek over de Open Dag.


  • Door

    Annemarie Appelman

    4 augustus 2014

"Op de Open Dag van het Landgoed Nieuwe Stijl De Peerdegaerdt in Strijen is de intentieverklaring getekend om via de postcoderoos een eigen energiecoöperatie op te richten. De Peerdegaerdt stelt kosteloos een groot dakoppervlak beschikbaar voor mensen die hun elektra op willen wekken op een duurzame manier, via zonnepanelen. Voor mij persoonlijk een grote stap.

Zelf eigenaar zijn en dus zelf bepalen

Afgelopen jaar ben ik vanuit interesse en enthousiasme over mijn zonnepanelen gestart met een inkoopinitiatief in de Hoeksche Waard. Nu - een jaar later - hebben we inmiddels 100.000 kWh opgewekt. Eigenlijk is het oprichten van verschillende coöperaties in de Hoeksche Waard stap 2. Nu kunnen ook mensen zonder een geschikt dak kiezen om in duurzame energie te investeren. Het rijk biedt in ieder geval 10 jaar lang een korting aan op de energiebelasting en BTW, ong. 7,5 cent. En Greenchoice stelt een eigen marge beschikbaar. Dat maakt dat de investering binnen 10 jaar is terugverdiend.

 

Daarnaast zijn de mensen die instappen zelf eigenaar van het systeem en bepalen ze dus ook zelf wat er met eventuele marges gebeurt. Mensen organiseren zich dus zelf en bepalen dus zelf waar en hoe zij hun elektriciteit opwekken. Voor mij persoonlijk maakt dat waar ik mijn energie (motivatie) vandaan haal. Ik geloof dat de oude lineaire economie niet meer functioneert. De gevestigde orde wil vasthouden aan dat model. In mijn dagelijks werk zie ik precies hetzelfde. Ik werk als ambtenaar in een grote gemeente en als uitvoerder in het sociale domein. Wat ik nu ervaar is dat alle bezuinigingen op uitvoering en uiteindelijk de burger/client verhaald wordt. Het zittende management blijft zitten. Dit kan niet de bedoeling zijn.

Transitie naar duurzame energie

Ook met transitie van duurzame energie zie ik hetzelfde gebeuren. De gevestigde orde, het Rijk en de grote energieproducenten proberen de vernieuwing in de weg te staan en stellen hun bedrijfsresultaat centraal. Terwijl zij al drie keer gefinancierd worden door de dezelfde burger, via de belasting, via extra subsidie en ook nog eens omdat wij braaf onze maandelijkse energierekening betalen. Zij ondernemen met gemeenschapsgeld. Ik geloof in de beweging dat wij één en ander kunnen versimpelen. Ik wil daar zelf aan bijdragen door mijn ervaringen te delen.

Het is echt heel mooi om te zien dat er initiatieven zijn als De Peerdegaerdt die willen mee bouwen aan die nieuwe participatiesamenleving waar men het over heeft. Uitgaand van hun model en volgens de regels van de Blue Economy! De komende tijd wordt erg druk. Ik ga op zoek naar mensen die in de postcoderoos wonen rondom Strijen om uitvoering te geven aan de coöperatie, alle hulp is welkom! Ik hoop dat de deelnemers ook mee willen doen aan Crowdfunding voor De Peerdegaerdt en op deze manier ook hen iets van het voordeel willen gunnen."

 

Wil je ook meedoen als initiatiefnemer aan Buurten met Energie of heb je vragen? Lees dan meer of neem meteen contact op met Suzanne. Heb je een vraag voor Johan? Hij beantwoordt ze graag!    

 

Schreeuw het van de daken!


Reacties 2

Johan Wierda 8 februari 2015

Zoals ik het lees is het vergelijkbaar met ons initiatief zie: borneenergie.nl
In ieder geval succes met je actie, het zit hem in de naam, waarschijnlijk.

Dirk de Vries 19 oktober 2020

Top initiatief van <a href="https://peerdegaerdt.nl/" target="_blank">de Peerdegaerdt</a>, geweest graag meer van dit :D