Nudge-advertentie in NRC Handelsblad roept reacties op

18 augustus 2014

Honderden positieve reacties kregen we op onze paginagrote advertentie in NRC Handelsblad. Deze oproep voor het gebruik van een brievenbussticker tegen ongewenst ongeadresseerd drukwerk konden we plaatsen omdat we genomineerd zijn voor de juryprijs van de NRC Charity Awards. We ontvingen ook enkele kritische reacties. Daarover gaan we graag het gesprek aan.


Met de advertentie kregen we van het NRC Handelsblad extra aandacht voor een van onze ‘nudges’ van het eerste uur: het terugdringen van papierverspilling - een onderwerp dat sterk leeft binnen onze achterban. Daarmee sluiten we aan bij de doelstellingen die de industrie zelf heeft afgesproken met het systeem van de NEE/JA- en NEE/NEE-stickers.

Sinds deze nudge online staat, krijgen we regelmatig vragen over de verkrijgbaarheid van de brievenbusstickers, die blijkbaar niet voor iedereen makkelijk beschikbaar zijn. Vriend van Nudge duurzame drukkerij Printvisie sponsort de speciale Nudge NEE/JA sticker, waarmee mensen gelijktijdig ook hun steun voor Nudge uitdragen.

Natuurlijk kijken we ook naar de milieubelasting van het alternatief: het online zoeken naar informatie. Ons uitgangspunt is dat consumenten online selectiever te werk gaan en op zoek gaan naar folders en aanbiedingen die aansluiten op hun behoefte of vraag. Wie een nieuwe badkamer wil, volgt tijdelijk de aanbiedingen van de bouwmarkten. Wie geen kinderen heeft, heeft geen behoefte aan de folders van speelgoedketens. Dit sluit aan bij het gedachtegoed van Nudge dat zich actief richt op het stimuleren van een economie waarin hergebruik en delen een centrale plaats innemen.

Branche-organisatie Papier en Karton schreef een serieuze reactie, waar we graag vervolg aan geven. Met hun aanbeveling om het gebruik van duurzaam hout en papier te stimuleren, gaan we graag aan de slag - in dialoog met de betreffende branche-organisaties.

We verwelkomen de discussie over papiergebruik die naar aanleiding van deze advertentie is ontstaan. Nudge zoekt actief naar de juiste cijfers om tot een genuanceerd beeld te komen. Daarbij staan we altijd open voor nieuwe inzichten en gaan graag de discussie aan met verschillende experts en partijen, zoals we ook benadrukken in de advertentie. Heb jij een toevoeging of goede suggestie? Laat het ons weten in een reactie onder de nudge.

Update 1/9/14: gesprek met directeur Papierenkarton.nl

Jan van Betten (Oprichter Nudge): "N.a.v. de advertentie heb ik inmiddels een zeer constructief gesprek gehad met de heer Timmermans. Het is onze gezamenlijke intentie om de vrijgekomen energie die door deze advertentie is opgewekt om te zetten in een gezamenlijk plan dat door alle partijen omarmd kan worden. Ik ben onder de indruk wat er in de papier cq grafische industrie al gebeurd is op het gebied van duurzaamheid de afgelopen jaren. Dat verhaal mag wat Nudge betreft ook de ruimte krijgen. To be continued, dus."

Schreeuw het van de daken!