WatTpiekTAssen zoekt hulp bij marketing

Nudger Tom Verloop ontwikkelde een businessmodel om ook binnen de postcoderoos rendabel lokaal duurzame energie op te wekken. Nu zoekt hij hulp om het ook daadwerkelijk aan de man te brengen.


  • Door

    Team Nudge

    14 oktober 2014

Tom wil via zijn lokale energiecoöperatie WatTPiekTAssen zonnecentrales op grote gebouwen realiseren. In zijn plan delen zowel huurders als huiseigenaren in de korting op de energiebelasting. WatTpiekT vraagt aan woningcorporaties om mee te investeren. Zo kunnen hun huurders profiteren van een belastingkorting en de corporatie investeert op een voordelige manier in het verhogen van het energielabel.

Tom vertelt: "We hebben een ondernemingsplan opgesteld voor ons vernieuwende concept voor een buurtenergiecoöperatie volgens de postcoderoosregeling. Het is nog een heel pril concept. In mijn omgeving kan ik daar geen goede inhoudelijke feedback op krijgen, maar ook niet op vorm en stijl.

Zelf vind ik dat het verhaal niet swingt, het lacht de lezer – denk ik - niet van eenvoud toe. Het is ook een complex verhaal. Mijn vraag is nu: hoe kan ik een complex verhaal simpel maken, zodat ik de lezer goed kan meenemen in mijn concept, en dat het een echt ondernemingsplan wordt.

Daarnaast heb ik veel te weinig kaas gegeten van marketing: welke boodschap breng ik hoe over aan welke klantgroep. Vanuit de verte ken ik bureaus als Motivaction e.d. die met profielen werken, maar dat is meer marktonderzoek. Ik denk zelf meer nut te hebben van marktbewerking. We weten immers waar we onze klanten moeten zoeken, in de buurten waar we zonnecentrales willen gaan realiseren.

Binnen ons concept heb je nogal wat verschillende klantgroepen. Ze zijn te onderscheiden in twee segmenten: de particulieren die zonnestroom afnemen en bedrijven of instellingen die schonelucht afnemen in ruil voor een beter label of CO2-compensatie. Mijn tweede aansluitende vraag is nu: wat is de essentie van een goed marketingplan en welke tools zijn er om onze boodschap over te brengen? Ik hoop dat iemand me hier verder mee kan helpen."

Wil jij Tom ondersteunen bij het uitwerken van zijn plannen? Of heb je andere suggesties of goede ideeën? Neem contact met hem op via wattpiektassen@kpnmail.nl

Schreeuw het van de daken!


Reacties 0