5 competenties van een leider in duurzaamheid

Competenties kunnen het verschil maken. In het streven naar een duurzamere wereld zijn er mensen nodig die de kar trekken: innovatieve leiders die veranderingen tot stand brengen. Nudge biedt deze leiders in duurzaamheid tijdens de Nudge Leadership Challenge de kans om zich in groepsverband verder te ontwikkelen. Maar over welke competenties moet je eigenlijk beschikken als leider in duurzaamheid?


  • Door

    Lisette Heijmeijer

    22 oktober 2014

Competenties en leiderschap

Competentie is een veelgebruikt woord, favoriet bij managers en in vacatures. Maar wat is het nu precies? Eigenlijk is een competentie niks anders dan de bekwaamheid om bepaald gedrag uit te voeren. Competenties gaan daarom niet alleen over talent en vaardigheid, maar ook over kennis en ervaring. Vaak heb je zelf wel een idee over welke competenties je beschikt, maar er zijn ook talloze manieren bedacht om dat te testen. Voor de Nudge Leadership Challenge is er in samenwerking met TSM Business school een speciaal assessment gemaakt om de competenties te toetsen die belangrijk zijn voor een leider in duurzaamheid. Concreet betekent dit dat deelnemers aan de challenge gestimuleerd worden om te groeien in de volgende vijf competenties:

Competentie 1: Omgevingsgerichtheid 

Competenties-omgeving

Competenties die gaan over omgevingsgerichtheid hebben te maken met het in acht nemen van de omgeving in de besluitvorming. Gebruik je omgeving om nieuwe invalshoeken te vinden en zo tot ‘out of the box’ oplossingen te komen. Ook wordt van jou als leider in duurzaamheid verwacht dat je maatschappelijk verantwoord handelt, met verantwoordelijkheidsgevoel voor de omgeving. Ten slotte moet je politieke processen kunnen doorzien en gebruiken om doelen te bereiken. 

Competentie 2: Management van organisatie 

Compententie-in-actie

Onlosmakelijk verbonden aan leiderschap is uiteraard het managen van een organisatie. Welke belangrijke competenties heb je daarvoor nodig? Je moet bijvoorbeeld creatieve oplossingen kunnen genereren en kritische vragen durven stellen. Daarnaast is het belangrijk dat je als leider rekening houdt met de organisatiepolitieke processen. Natuurlijk moet je kunnen netwerken in het belang van de organisatie en anderen zo kunnen overtuigen van de toegevoegde waarde van de organisatie. 

Compententie 3: Management van verandering

Compententie-waar-werk-jij-aan?

Een specifieke set competenties gerelateerd aan duurzaam leiderschap is het managen van verandering. Duurzame technologie innoveert snel en daar moet je als leider direct op in kunnen spelen. Ook is het belangrijk dat je als leider zelf met nieuwe en originele ideeën kan komen. Hiervoor is verbeeldingskracht een van de belangrijkste competenties, net als het kunnen motiveren van medewerkers om ook vooruitstrevend te denken. 

Competentie 4:  Interpersoonlijke vaardigheden

Compententie-van-een-duurzame-leider

Goede sociale vaardigheden zijn een van de vereiste competenties voor succesvol leiderschap. Op de eerste plek: goed naar anderen kunnen luisteren en je in deze anderen in kunnen leven. Goed kunnen samenwerken en begrip tonen, dat bevordert de onderlinge communicatie en motiveert je team om gemeenschappelijke doelen te realiseren. Aan de andere kant moet je als leider ook indruk kunnen maken en jezelf kunnen presenteren als krachtig en geloofwaardig. Ten slotte je overtuigingskracht: uit alles moet blijken dat je werkt met toewijding en dat je echt ‘hart voor de zaak’ hebt. 

Competentie 5: Persoonlijk leiderschap

Competenties-ontdek-je-talent

De laatste categorie van competenties die tijdens de Nudge Leadership Challenge getoetst wordt, is persoonlijk leiderschap. Wat is jouw persoonlijke affiniteit met leiding geven? Van leiders wordt verwacht dat ze besluitvaardig handelen, nadat ze voldoende informatie en alternatieven hebben afgewogen. Daarnaast moet je snel informatie kunnen opnemen en toepassen vanuit eigen ervaring en feedback. Goed duurzaam leiderschap gaat tenslotte gepaard met het hanteren van sociale en ethische normen in het werk. Dat wekt vertrouwen in jouw eerlijkheid, integriteit en professionaliteit. 

Weten wat jouw competenties zijn?

Wil jij aan deze competenties werken om een duurzaam leider te worden? En ben jij ambitieus, geïnteresseerd in duurzaamheid en weet je van aanpakken? Doe ook mee aan de Nudge Leadership Challenge op 18, 19, 20 september 2015 en ga aan de slag met deze competenties. Kijk hier voor meer informatie

Schreeuw het van de daken!


Reacties 0