Motiveren is maatwerk: 10 tips om mensen bij je energie initiatief te betrekken

Hoe betrek je mensen tussen de 20 en 35 jaar bij jouw coöperatie? Dat was één van de vragen tijdens de workshop van het HIER opgewekt Event, hét evenement voor en door lokale duurzame energie initiatieven. Bottom line: wees concreet en bied handelingsperspectief. HIER opgewekt doet verslag!


  • Door

    Maarten de Leng

    1 december 2014

Klein beginnen en vooral veel dóen

Veel initiatieven starten met een groot plan, Anneville werkt andersom. Zo vertelt Maarten de Leng, bestuurslid van deze energiecoöperatie uit Ulvenhout.

Eerst draagvlak creëren, zichtbaar worden en het ledenaantal laten groeien. Zo is een campagne gestart om zonnepanelen op de basisschool te realiseren. Hiermee worden jonge ouders (25-35) bereikt en betrokken bij het energieproject. Tegelijkertijd realiseert de coöperatie op deze manier een duidelijk icoon, waardoor veel mensen op een positieve wijze met de energiecoöperatie in aanraking komen. Een groter doel van Anneville is inmiddels ook een stuk dichterbij gekomen; binnenkort komt de coöperatie met een voorstel om het dak van een sporthal van zonnepanelen te voorzien. 

Maarten is tevens commercieel directeur bij Nudge: "Bij Nudge brengen we mensen bij elkaar en geven we een zetje om op een leuke manier dingen anders doen. Nudge biedt mensen handelingsperspectief en dat spreekt oudere jongeren aan. Wat kan ik doen? Dat willen ze weten. Je moet het concreet maken. Dat is belangrijk als je deze doelgroep aan je initiatief wilt binden."

  

Tien praktische tips

Op basis van de collegereeks Psychologie voor Duurzaamheid van de Impact Acadamy én haar ervaring als projectleider van de Greenchoice Warme Truiendag, geeft Emke Mol van MOLCOM Communicatieadvies de volgende tien praktische tips:


1. Benut logische keuzemomenten

"Mensen tussen de 20 en 35 jaar maken veel levensveranderingen mee. Denk aan trouwen, geboorte van een kind, verhuizen of verbouwen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die in zo'n veranderende situatie zitten, meer open staan voor verandering. Daar kun je op inspelen. Zie je een huis met een bordje 'verkocht' of staat er een houten ooievaar buiten, stop dan een folder in de bus of bel aan en vertel het verhaal van je coöperatie.


2. Hoe werkt het, wat vraag & bied je?

Oudere jongeren hebben het ontzettend druk, dus kom in je communicatie snel 'to the point': wie ben je, wat bied je en wat vraag je? De meeste websites van coöperaties hebben een knop waarop je kunt drukken om lid te worden. Vaak verschijnt dan alleen een invulformulier zonder dat duidelijk wordt waarom mensen lid moeten worden, wat het inhoudt, wat het oplevert en wat er wordt verwacht. Ook handig om mensen snel bruikbare informatie te bieden: een pagina met veelgestelde vragen (FAQ). Een goed voorbeeld daarvan vind je op de website van de windcentrale


3. Benut peer pressure: 'Buurman X doet mee, jij toch zeker ook?!'

Mensen, dus ook oudere jongeren, zijn kuddedieren en willen graag deel uitmaken van een succesvol initiatief. Daar kun je op inspelen: laat bijvoorbeeld leden van je coöperatie posters voor het raam hangen die duidelijk maken dat de geplaatste zonnepanelen een initiatief zijn van jouw coöperatie of communiceer over hoeveel mensen al lid zijn van je coöperatie, hoeveel duurzame energie al is opgewekt of hoeveel energie al is bespaard. 


4. Vraag & faciliteer ambassadeurs die tot doelgroep behoren

Wacht niet tot ze zichzelf aanmelden maar zoek ze op. Maak het ambassadeurschap niet te zwaar; ook door tweets te verzenden ben je al ambassadeur. Maak de oudere jongere ook zichtbaar door foto's op je website, neem ze op in je bestuur.


5. Laat mensen zichzelf overtuigen (op events)

Inventariseer evenementen in je gemeente en maak op dit soort bijeenkomsten een stand die op een ludieke manier de aandacht trekt. Vraag bezoekers vervolgens wat volgens henzelf de voordelen zijn (zo zet je mensen aan het denken).


6. Wat vindt de doelgroep belangrijk?

Het rapport 'Vijf tinten groen' van Motivaction geeft inzicht in de duurzaamheidbeleving van verschillende doelgroepen plus concrete tips hoe je hen kunt bereiken. 


7. Vraag waar mensen goed in zijn en benader ze hiervoor

Vraag mensen bij aanmelding waar ze goed in zijn en benader ze later met het verzoek om deze activiteit te vervullen. Let op: houd het concreet en scherp afgebakend. Vraag oudere jongeren bijvoorbeeld niet om dé communicatie te gaan doen, dat schrikt zo'n drukke doelgroep af. Maak het klein en concreet, bijvoorbeeld: zou je elk week drie tweets over de coöperatie willen versturen en één Facebookpost willen plaatsen? Dat is te overzien! Door veel leden een kleine taak te geven, creëer je betrokkenheid en verbondenheid, terwijl je niet (te) veel vraagt. 


8. Bedank mensen openlijk

Mensen, en dus ook oudere jongeren vinden het leuk om voor iedereen zichtbaar bedankt te worden, dat geeft status en een goed gevoel. Bedank mensen die lid worden bijvoorbeeld via social media, op de website of interview een actief lid voor een bijdrage aan de lokale krant. Zo zien andere oudere jongeren dat de coöperatie ook voor hen bedoeld is.


9. Zet belanghebbenden in

Breng in kaart welke partijen met een link naar oudere jongeren er rond je coöperatie staan en vraag of je een stukje mag schrijven voor een van hun communicatiekanalen over je coöperatie. Je kunt misschien gebruik maken van het blaadje van de sportvereniging of van een blokje op de gemeentepagina in het huis aan huis blad.


10. Benut verschillende communicatiemiddelen & -kanalen

Vergroot je kansen. Gebruik niet alleen je website, maar ook social media en (free) publicity in lokale en regionale bladen. Oudere jongeren hebben weinig tijd om zelf actief op zoek te gaan naar informatie, maar komen ze jouw coöperatie steeds on- en offline weer tegen, dan vergroot je de kans dat ze geïnteresseerd raken.

Schreeuw het van de daken!


Reacties 0