Motivatie - wat is jouw drijfveer om leider in duurzaamheid te worden?

Motivatie is niet weg te denken als we spreken over het ontwikkelen van je talenten en uitgroeien tot een leider in duurzaamheid. Wat zorgt ervoor dat iemand zijn bed uit komt? Het antwoord hierop is: motivatie. Wat motiveert jou om leider in duurzaamheid te worden?


 • Door

  Judith Sander

  2 december 2014

Motivatie is een prikkel

Motivatie is over het algemeen gedefinieerd als; ‘de prikkel die mensen ertoe beweegt om iets te doen of na te streven’. Het drijft je om hard te werken en zorgt ervoor dat je slaagt. Gemotiveerde werknemers is één van de belangrijkste voorwaarden van succes. Motivatie beïnvloedt je gedrag en je mogelijkheden om doelen te bereiken. Het ontbreken ervan is de doorslaggevende factor om doelen niet te behalen. Het is moeilijk stuurbaar en er bestaan geen eenvoudige recepten om mensen te motiveren. We kunnen twee verschillende bronnen van motivatie onderscheiden, intrinsieke en extrinsieke. 

Soorten motivatie

1. Intrinsieke Motivatie 

Intrinsieke motivatie komt vanuit de persoon zelf. Als iemand intrinsiek wordt gemotiveerd dan voert diegene een handeling uit vanuit eigen motivatie en niet door invloeden van buitenaf. Het heeft meestal niet met geld of beloning te maken maar het gaat over gevoelszaken als eergevoel, status, inhoudelijke voldoening, verantwoordelijk voelen, sociale acceptatie en waardering. 

2. Extrinsieke Motivatie 

Extrinsieke motivatie wordt ook wel ‘gedwongen’ motivatie genoemd en komt van buitenaf. Werkgerelateerd gaat het hierbij om salaris en beloningen die zijn vastgelegd. Meer salaris zal op langere termijn niet leiden tot meer motivatie en tevredenheid. Echter, werknemers die in hun ogen onderbetaald worden zijn misschien wel ontevreden en ongemotiveerd.

Motivatie checklist

Om na te gaan of je als leider voldoende kijkt naar de motivatie van de werknemer kan je onder andere de volgende stellen:

 • Zijn er duidelijke (meetbare) doelen en resultaten bepaald?
 • Zijn de doelen afgestemd op de mogelijkheden van de werknemers?
 • Is de beloning van de werknemers voldoende?
 • Is er voldoende uitdaging in het werk?
 • Zijn er mogelijkheden voor de werknemer om zich te ontwikkelen?
 • Geef je als leidinggevende voldoende complimenten en feedback?
 • Heeft de werknemer voldoende eigen beslissingsruimte?
 • Ervaren de werknemers het werk als zinvol?

Deze vragen zijn niet allesomvattend maar geven een richtlijn waar je als leidinggevende aan kan denken. Het is belangrijk om te beseffen dat je een ander niet kan motiveren maar je kan wel een omgeving creëren, en de juiste voorwaarden neerzetten, waarbinnen mensen zichzelf kunnen motiveren. 

Het zal je niet verassen dat voor een leider in duurzaamheid de intrinsieke motivatie beter toepasbaar is. Wanneer je duurzaam om wil gaan met een werknemer is het belangrijk om goed te kijken naar de eigen motivatie van de werknemer. Dit zorgt voor gedreven personeel en een laag verzuim. Natuurlijk kan je zoals het woord ‘Nudge’ zegt, de werknemer een subtiel duwtje in de rug geven, zo lang dit maar bijdraagt aan de eigen motivatie van de werknemer. 

Onderzoek jouw drijfveren!

Ben jij gemotiveerd om de leider van de toekomst te worden? Pak deze kans met beide handen en meld je direct aan voor de Nudge Leadership Challenge 2015. Meer info? Vraag nu de brochure aan.

Schreeuw het van de daken!


Reacties 0