Dijk van een Wijk - Natuurlijke versterking tegen tyfoons

Een jaar na de verwoestende tyfoon Haiyan die aan meer dan 6.000 mensen het leven heeft gekost, zijn afgelopen week zeker 20 mensen in de Filipijnen omgekomen door tyfoon Hagupit. Partner Wetlands International vertelt over het belang van preventie en rampenvoorbereiding. Er wordt samen met de 35.000 inwoners van Mindanao hard gewerkt aan 'Dijken van Wijken'.


  • Door

    Team Nudge

    18 december 2014

"In vergelijking met Haiyan kan het lage aantal slachtoffers van deze tyfoon worden verklaard door goede rampenvoorbereiding en een tijdige evacuatie van mensen, evenals het uitblijven van hoog water door stormwinden", aldus Merijn van Leeuwen van Wetlands International, die momenteel in de Filipijnen verblijft. Hoewel het aantal dodelijke slachtoffers lager is uitgevallen dan een jaar geleden, kan de impact van tyfoons zoals Haiyan en Hagupit tot rampzalige gevolgen leiden voor de infrastructuur en het levensonderhoud van de bevolking in het getroffen gebied. Tienduizenden mensen kunnen zonder onderdak, voedsel en inkomen komen te zitten.

Behoud en herstel van ecosystemen

Met het goed onderhoud en herstel van natuurlijke afweersystemen zoals bebossing, kwetsbare kusten, bergen en stroomgebieden, kan de nasleep van dergelijke tyfoons sterk verminderd worden. "Als ecosystemen zoals bossen en wetlands zoals uiterwaarden, moerassen en mangrovebossengezond zijn, hebben ze de capaciteit om overstromingen, stormvloeden en aardverschuivingen tijdens tyfoons te verminderen. Tegelijkertijd zorgen ze voor voldoende en goede kwaliteit water, een ruim visbestand en voorkomen ze erosie van waardevolle landbouwgrond," zegt Merijn van Leeuwen.

In vergelijking met de Filippijnen kennen Taiwan en Japan, met een vergelijkbare populatiedichtheid en hoeveelheid natuurrampen, 15 keer minder slachtoffers dan in de Filipijnen. Dit kan onder andere worden toegeschreven aan het bosareaal van meer dan 40%. Hoewel de Filipijnen goede wetten kent ten aanzien van bos- en kustbescherming, is handhaving daarvan nog onvoldoende. Houtkap in beschermde bosgebieden blijft onverminderd doorgaan en volwassen groei van het bos is slechts 8%. Daarom is het dringend noodzakelijk dat lokale gemeenschappen, landeigenaren en de overheid, behoud en herstel van ecosystemen oppakken en verbeteren.

Dijken van Wijken 

Na Haiyan vorig jaar, hebben Wetlands International, het Rode Kruis en CARE Nederland hun krachten en expertise gebundeld om samen te werken aan rampenpreventie en voorbereiding in Mindanao in de Filipijnen. Samen met de 35.000 inwoners van 150 kwetsbare wijken wordt gewerkt aan 'Dijken van Wijken' om deze zo minder kwetsbaar te maken voor natuurrampen. In deze aanpak gaan de zorg voor mens en natuur hand in hand. In Nederland is de competitie Dijk van een WIjk gestart om hier aandacht voor te vragen. Je kunt een idee indienen om jouw wijk te verbeteren en kans maken op €10.000,- voor de realisatie hiervan.
 

Schreeuw het van de daken!


Gerelateerd project


Reacties 0