Generatiewonen, een goed alternatief?

Oud worden. Iedereen krijgt ermee te maken. Maar het is helaas geen leuk onderwerp om mee bezig te zijn. Een van de oorzaken is het schrikbeeld van eenzaam wegteren in een bejaardentehuis. En een gebrek aan goede alternatieven hiervoor. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die denken dat dit anders kan, en moet. Dat ouderen in het midden van de samenleving moeten blijven staan. Bijvoorbeeld door gemengd te gaan wonen met jongeren. Generatiewonen heet dat.


  • Door

    Annemarie Appelman

    9 januari 2015

Vanuit verschillende hoeken ontstaan er nieuwe manieren van generatiewonen. Ouderen willen niet meer weggestopt worden in bejaardentehuizen en kiezen ervoor om woonprojecten te starten waar ze met meerdere generaties wonen en voor elkaar zorgen. En leegstandbeheerders zien kansen om jongeren tegen lage huren te laten wonen in verzorgingstehuizen die moeten krimpen door de bezuinigingen in de zorg. Tegelijkertijd laten ze de jongeren een steentje bijdragen in de ouderenzorg.

Een paar voorbeelden:

Meergeneratiehuis in Duitsland

In het duitse ‘Mehrgenerationenhaus’ wonen verschillende generaties bij elkaar. Ouderen kunnen zo tot op hoge leeftijd zelfstandig blijven wonen. En jongere bewoners kunnen wonen tegen redelijke huurprijzen en gebruik maken van de kinderopvang. Als jongere kun je ook bijverdienen door bepaalde diensten te verlenen voor andere bewoners. Vaak staan deze Meergeneratiehuizen in het midden van een dorp of stad en is het daardoor ook een soort buurthuis waar allerlei activiteiten worden georganiseerd. In deze aflevering van Tegenlicht interviewen ze de oprichtster en kun je meer zien van het reilen en zeilen in een Meergeneratiehuis.

Generatiewonen in Nederland

Ook in Nederland wordt er voorzichtig geexperimenteerd met generatiewonen. Woonzorgcentrum Vreedenhoff in Arnhem heeft haar deuren al opengesteld voor studenten die hier voor slechts 75 euro per maand mogen wonen. In ruil daarvoor helpen ze 30 uur per maand mee met activiteiten voor de ouderen. Dat kan variëren van het geven van computer of iPadles tot sport- of dansactiviteiten. Het is maar net waar de studenten in zijn opgeleid. 

In Amsterdam is leegstandsbeheerder Camelot begonnen met het verhuren van leegstaande appartementen aan jongeren in verzorgingstehuis St. Jacob. Ook hier wonen de jongeren voor weinig en dienen ze als tegenprestatie een aantal uren per maand welzijnsactiviteiten te verrichten zodat de ouderen bewoners wat extra aandacht krijgen.

Naast bestaande bouw zijn er ook initiatieven zoals het project van de Oude Vossen in Amsterdam Noord waar we al eerder over schreven. Daar willen de ouderen zelf bepalen hoe ze gaan wonen en dat betekent dus ook zelf een coöperatie starten en zelf bouwen. Ook hier gaat het om een nieuwe vorm van samenleven waar mensen van alle leeftijden wonen, werken en voor elkaar zorgen.

Verschillende woongemeenschappen streven bewust naar een combinatie van meerdere woonvormen, zodat ook ouderen en gehandicapten er een plek kunnen vinden. Een voorbeeld is Woongemeenschap Eikpunt in Lent

Het is belangrijk om te experimenteren met nieuwe vormen van generatiewonen en te kijken hoe dit een oplossing kan bieden. En laten we er nu mee beginnen, want de vergrijzing stopt niet! Ken jij nog een initiatief op het gebied van generatiewonen of -leven? Heb je ervaringen die je wilt delen? Of ga je er zelf mee starten? Ik hoor het heel graag. Dat kan hieronder in de reacties of door mij een mailtje te sturen via annemarie@nudge.nl.

Schreeuw het van de daken!


Reacties 1

Michiel Verstoep 11 september 2015

Ik heb geen ervaring met mantelzorg. Maar ik denk wel dat generatie wonen steeds meer gaat voorkomen! Echter zijn de meeste huidige woningen enkel bestemt voor 1 gezin. Als men nieuw soort generatie woning ontwikkeld waarbij beide grootouders bij in kunnen wonen. bijkomend voordeel opvang voor kinderen ook makkelijker wordt. Voor de grootouders is het ook beter om actief betrokken te zijn bij het gezinsleven, dit voorkomt ook vereenzaming.