Duitse Energiewende in 11 punten

Er valt veel over de Duitse Energiewende te zeggen. Er wordt ook veel onwaars over de Energiewende gezegd. Jan Paul van Soest doet daarom een poging kort en krachtig samen te vatten wat de Energiewende behelst, in 11 punten, onder meer gebaseerd op Agora Energiewende en Fraunhofer ISE.


  • Door

    Team Nudge

    5 februari 2015

1. De Energiewende dient verschillende doelen, o.a. energie-onafhankelijkheid, vermijden kernenergie, emissiereductie, stimuleren lokale gemeenschappen, nieuwe industriekansen.

2. De Energiewende wordt bekostigd door opcenten op de elektriciteitsrekening. Daaruit wordt de premie betaald voor groene stroom die aan het net wordt geleverd, het feed-in tarief).

3. Vooral de kleinverbruikers betalen, vorig jaar 6,2 ct/kWh. Dat bedrag zal niet of nauwelijks meer toenemen.

4. De industrie is goeddeels vrijgesteld van deze opcenten.

5. Het feed-in tarief neemt in de loop van de tijd af met dalende opwekkosten van duurzame elektriciteit.

6. De stroomprijzen op de groothandelsmarkt zijn in de Duitsland de afgelopen jaren gestaag gedaald. De belangrijkste oorzaak is het snel groeiende aandeel zon en wind dat als het waait en de zon schijnt tegen 0 marginale kosten stroom levert.

7. De industrie profiteert van de dalende groothandelsprijzen, de kleinverbruiker maar beperkt omdat het kleinverbruikerstarief gedomineerd wordt door de distributiekosten, de opcenten voor de Energiewende en belastingen.

8. Het groeiende aandeel zon en wind dringt achtereenvolgens stroom opgewekt met gascentrales, kolencentrales en bruinkoolcentrales terug. Na een paar jaar groei van de CO2 (door prijsdaling van fossiele brandstoffen, vooral kolen) begint de CO2-uitstoot nu te dalen.

9. De grote energiebedrijven die flink investeerden in fossiele opwek, kunnen met hun verdienmodel in deze nieuwe situatie niet meer economisch draaien.

10. Het Duitse elektriciteitsnet was al erg betrouwbaar, en is de afgelopen jaren nog betrouwbaarder geworden.

11. De Duitse bevolking steunt in overgrote meerderheid (89%) het doorzetten van de Energiewende, al vindt men wel dat het proces beter gemanaged kan worden.

 

Bronnen: Agora Energiewende en Fraunhofer ISE.

 

Deze blog van Jan Paul van Soest verscheen eerder op het weblog van de Gemeynt.

 

 

 

Schreeuw het van de daken!


Gerelateerd project


Reacties 0