Verstandig omgaan met ons natuurlijk kapitaal

Verantwoord omgaan met ons ecosysteem en onze natuurlijke hulpbronnen – dat is een grote uitdaging voor de nabije toekomst. Dit ‘natuurlijk kapitaal’ speelt een steeds belangrijker rol in het overheidsbeleid en in internationale afspraken.


  • Door

    Team Nudge

    31 maart 2015

De rol van geld, vastgoed, machines en personeel komt in economieboeken en beleidsdiscussies uitgebreid aan bod. Maar onze economie zou heel snel vastlopen zonder water, schone lucht, vruchtbare grond of bijen – kortom, zonder natuur. In de huidige economische modellen is dat onvoldoende terug te vinden. Zo is een belangrijk deel van het Nederlandse natuurlijk kapitaal niet zichtbaar in ons BBP.

Ecosysteemdiensten

Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor het belang van natuur voor de economie. We praten dan over ecosysteemdiensten, die met hun maatschappelijke en/of economische waarde bijdragen aan ons welzijn en onze welvaart. Denk bijvoorbeeld aan wateropvang in natuurgebieden, de bestuiving van landbouwgewassen door bijen, de bescherming tegen overstroming door de duinen of het vastleggen van CO2 door bossen en laagvenen. 

Cruciaal: duurzaam beheer

Het kabinet heeft de ecosysteemdiensten nu concreet op de agenda gezet. Het uitgangspunt: door de baten van natuur centraal te zetten, kunnen natuur en economie elkaar versterken. Duurzaam beheer is daarbij van cruciaal belang om de ecosystemen niet uit te putten. Dus: natuurbescherming vanuit een economisch perspectief. Voor natuurorganisaties goed om te beseffen dat argumentatie met die insteek het beste lijkt aan te sluiten bij het huidige regeringsbeleid.

 

 

Meer lezen over natuurlijk kapitaal?

Wat is natuurlijk kapitaal?

Balans van de Leefomgeving 2014, deel 7: Natuurlijk kapitaal als nieuw beleidsconcept

Wat natuur de mens biedt. Ecosysteemdiensten in Nederland

 

Schreeuw het van de daken!


Reacties 0