Poolonderzoekers Marc en Philip verongelukt

1 mei 2015

Gisteren ontvingen we afschuwelijk nieuws over poolreizigers Marc Cornelissen en Philip de Roo. Afgelopen jaren heeft Nudge nauw samengewerkt met Marc en Philip. Zo was Marc als spreker en expeditieleider nauw betrokken bij de Nudge Leadership Challenge en waren zij expeditieleiders bij de Groenlandexpeditie die we met de winnaars maakten. Wij zien Marc als een dierbare vriend van Nudge en het nieuws raakt ons - als Nudge team - dan ook diep.


Vermist bij tocht door het Laatste Ijsgebied

Marc Cornelissen en Philip de Roo vertrokken op 6 april 2015 in Canada voor een tocht door wat het Laatste IJsgebied genoemd wordt. Dit wordt beschouwd, de naam zegt het al, als het poolgebied waar het ijs het minst snel wegsmelt. Zij verplaatsten zich op ski's om het gebied te verkennen voor wetenschappelijk onderzoek. Na het ontvangen van een noodsignaal is een zoekactie met vliegtuigen opgezet. Door de slechte weersomstandigheden en het dunne ijs verliep de zoekactie moeizaam. Uit de sporen ter plekke leidt de Canadese overheid af dat het tweetal door het ijs gezakt is. Evenals het Nederlandse coördinatiecentrum van de expeditie gaan ze er van uit dat Marc en Philip om het leven zijn gekomen. Dit meldt Marc's organisatie Cold Facts in een nieuwsbericht.

Onderzoek naar ijsdikte

Marc en Philip deden onderzoek naar de dikte van het poolijs en de sneeuwlaag. Marc realiseerde zich jaren geleden dat de zeestroming de dikte van de ijslaag van onderaf kan beïnvloeden. Deze verschillen in ijsdikte zijn niet waarneembaar via satellieten. Hij zette de organisatie Cold Facts op en heeft, net als Philip, de afgelopen jaren op veel plaatsen in het poolgebied metingen gedaan. Deze metingen vormen input voor wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van klimaatverandering in het Noordpoolgebied. Het is bijzonder wrang dat juist dit smeltende ijs beiden nu fataal geworden is.

Nudge founder Jan van Betten: "Marc en Philip hebben ons begeleid tijdens de Nudge Leadership Challenge klimaatexpeditie naar Groenland in maart 2013. We hebben hen leren kennen als fantastische mensen. We hebben altijd intensief contact gehouden. Gevoelens van ongeloof, intens verdriet en ook wel een beetje trots dat ik deze mannen heb mogen meemaken, wisselen elkaar af. Mijn gedachten zijn bij hun families".

We leven mee met de vrienden en familie van Marc en Philip. 

 

Schreeuw het van de daken!