Een energieke wijk: zonnepanelen op dak Ulvenhoutse basisschool

Energiecoöperatie Anneville werd in 2014 opgericht met de volgende droom: Ulvenhout klimaatneutraal. Om die droom waar te maken realiseren zij energieprojecten in het dorp. Hoe mooi is het om tegelijkertijd kinderen hun bewustwording over groene energie te vergroten? Daarom wil Anneville het prijzengeld gebruiken om basisschool ‘De Klokkebei’ te voorzien van zonnepanelen. Dit idee maakte hen tot Dijk van een Wijk finalist in de categorie Energie. Voorzitter Jean vertelt erover.


  • Door

    Liz Moen

    20 mei 2015

Kun je iets vertellen over jullie wijk? 

"Het gaat om het hele dorp: Ulvenhout. Anderhalf jaar geleden zijn we begonnen met een energiecoöperatie, genaamd Anneville. Het doel van de coöperatie is een klimaatneutraal Ulvenhout met energiebewuste dorpsbewoners."

Hoe ziet het plan in grote lijnen er uit?

"We willen de bewustwording over energieverbruik en -opwekking vergroten. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarom willen we basisschool leerlingen laten zien hoe dit werkt: hoe kunnen we met de zon energie opwekken? En hoe gaat dat in perioden dat de zon minder schijnt? We willen hier een educatief programma omheen bouwen dat kinderen laat meedenken over grotere vraagstukken. Daar kun je niet jong genoeg mee beginnen. Er zal er een grote flatscreen geplaatst worden in de hal van het schoolgebouw. Deze geeft verbruikers informatie weer. Die we vervolgens weer kunnen gebruiken in projecten rondom energie in de klas."

Wat hoop je te bereiken met de €10.000?

"De realisatie van het project. Dat wil zeggen, het daadwerkelijk kunnen leggen van zonnepanelen op het dak, monitoren aanstellen, het verder ontwikkelen van lesprogramma’s en educatieve doeleinden. Op de langere termijn willen we deze lespakketten ook gaan inzetten op andere scholen, wat ons bereik nog groter zal maken. Hiervoor zullen we naast Dijk van een Wijk ook samenwerken met andere partijen. Zoals Enexis, die al bezig zijn met het uitwerken van een lesprogramma rondom energie. Dat sluit mooi aan!"

Hoe hebben jullie stemmen verzameld?

"Op heel veel verschillende manieren. We hebben leaflets uitgedeeld, vermeldingen gemaakt in de schoolkrant en voor specifieke klassen hebben we de ouders persoonlijk gemaild. Mond op mond reclame werkt ook goed. De stap tussen ‘het een goed idee vinden’, en daadwerkelijk op de stem knop drukken is wat lastiger merkten wij."

Welk advies zou jij mensen geven die zelf iets willen opstarten in hun wijk?

"Zoek vooral elkaar op. Maak er een gezamenlijk project van. Door er samen over te praten, komen er leuke nieuwe ideeën en initiatieven boven. Zo zijn wij bijvoorbeeld in contact gekomen met Buurkracht. Levert letterlijk energie op dus!"

Schreeuw het van de daken!


Gerelateerd project