Een waterrijke wijk: Haarlemmer Kweektuin wordt duurzaam stadspark

De Haarlemmer Kweektuin moet een groen, educatief en recreatief gebied voor duurzaam doen en denken worden. De voormalige stadskweektuin wisselt dit jaar van eigenaar. Stichting Haarlemmer Kweektuin neemt het beheer over van de gemeente. Er liggen plannen klaar om het park waterrijker te maken en aantrekkelijker voor meer doelgroepen. Alleen ontbreken de nodige financiële middelen. Vrijwilligster bij de Haarlemmer Kweektuin Brigitte diende hun idee in bij Dijk van een Wijk.


  • Door

    Liz Moen

    1 juni 2015

Op 17 juni wordt bekend gemaakt wie van de Dijk van een Wijk finalisten de 10.000 euro wint en hun idee kan realiseren. In aanloop van de bekendmaking laten we je kennis maken met de finalisten. Om welke wijk gaat het? Waarom kan hun wijk het prijzengeld gebruiken? En hoe willen ze dit bereiken? Finalist in de categorie Water, De Haarlemmer Kweektuin, wil een groen, educatief en recreatief centrum zijn voor al haar buurtbewoners.

Kun je iets vertellen over de wijk? 

"De Haarlemmer Kweektuin ligt te midden van vier wijken. De onderlinge verschillen tussen de wijken zijn best groot. In hun gebouwen, bewoners en dynamiek. De Haarlemmer Kweektuin is de enige groene plek in de buurt. Het zou mooi zijn om de ontmoeting tussen buurtbewoners te stimuleren in de tuin. Daarnaast zijn er vier basisscholen en een aantal kinder- en naschoolse opvangcentra in de buurt, die allen gebruik maken van de tuin en dit vaker willen doen. Senioren die wonen in nabij gelegen zorg- en seniorenwoningen komen hier graag wandelen."

Waarom Dijk van een Wijk?

"Tot voor kort was de Haarlemmer Kweektuin in bezit van de gemeente. Dit beheer wordt nu overgenomen door de stichting Haarlemmer Kweektuin. Als stichting willen we de duurzame plannen die gemaakt zijn ook echt realiseren, daar is geld en publiciteit voor nodig. Om dit op gang te brengen kunnen we de €10.000,- goed gebruiken. De partijen achter Dijk van een Wijk hebben zoveel kennis op het gebied van duurzaamheid en ontmoeting. Dat is voor ons echt een toegevoegde waarde."

Welke stappen hebben jullie al ondernomen?

"Buurtbewoners zijn door de gemeente gevraagd om ideeën in te dienen voor de tuin. Meer dan 1800 mensen hebben hier aan mee gedaan. Vervolgens kon er op deze ideeën worden gestemd. Uit al die plannen is er een gebiedsvisie en een uitwerkingsplan ontwikkeld door een vrijwillige voorbereidingscommissie. We willen onder andere meer water, bijvoorbeeld via een watergang die de wijken verbindt en waterkwaliteit verbeterd. Ook willen we meer doelgroepen bereiken. Op dit moment kunnen ouderen hier goed wandelen en kleine kinderen kunnen er lekker spelen. Maar we zijn niet voldoende rolstoeltoegankelijk en er zijn geen speelmogelijkheden voor oudere kinderen. Een waterspeeltuin zou voor hen heel leuk zijn."

Wat hoop je te bereiken met de €10.000,-?

"Er liggen op dit moment genoeg plannen, en hun uitvoering vraagt geld en kennis. Een paar voorbeelden. We willen jongeren betrekken bij de ontwikkeling van de kweektuin en hen meer leren over duurzaamheid. Met het geld kunnen we gastdocenten, bijvoorbeeld ouderen met een technische achtergrond, inhuren. Verder willen we het geld gebruiken voor een watertappunt die bezoekers kunnen gebruiken en waarmee we plastic flesjes voorkomen. Tot slot willen we het geld gebruiken om een begin te maken met de natuurspeeltuin."

Hoe hebben jullie stemmen verzameld? 

"We hebben een oproep opgehangen op de Kweektuin en een bericht geplaatst op Facebook. We hebben het genoemd tijdens bijeenkomsten en evenementen. Het probleem waar wij tegen aanliepen is dat de Haarlemmer Kweektuin echt in de opstartfase zit. Niet iedereen kent het en de ontwikkeling in het park moet nog vorm krijgen."

Welk advies zou jij mensen geven die zelf iets willen opstarten in hun wijk?

"Ik geloof zelf heel erg in verbinden. Zoek mensen die willen, die ook energie hebben. Die mee willen helpen en denken. Op die manier krijg je meer handen en hoef je het niet alleen te doen. Denk ook verder en breder. Begin je bijvoorbeeld met een watertappunt. Denk dan na van; wat kun je er mee? Wat maakt het watertappunt mogelijk? Wat kun je mensen nog meer leren?"

Schreeuw het van de daken!


Gerelateerd project