Zonne-energie op andermans dak? Dan moet je energiebelasting betalen!

Wie zonnepanelen heeft op andermans dak moet energiebelasting betalen over de opgewekte energie. De Belastingdienst stelt dat er sprake is van 'levering' van stroom en daar wordt energiebelasting over geheven. De Haagse rechtbank stelde de Belastingdienst gelijk in een hoger beroep dat door Eneco en energiecoöperatie LochemEnergie werd aangespannen.


  • Door

    Hansje Huson

    1 juli 2015

Elk jaar 163 euro energiebelasting

LochemEnergie en Eneco spanden een rechtszaak aan omdat zij constateerden dat eigenaren van zonnepanelen verschillend worden behandeld. Dat speelt onder meer in Lochem. Lochemers die bijvoorbeeld zonnepanelen op het gemeentehuis hebben liggen, moeten daar belasting over betalen. Particulieren die de panelen op hun huis hebben, hoeven dat niet. LochemEnergie geeft aan dat per deelnemer jaarlijks 163 euro energiebelasting betaald moet worden. Het project in Lochem was overigens al gerealiseerd vóór het Energieakoord met de postcoderoosregeling werd geformuleerd.

'Levering' of eigen stroom?

Veel mensen hebben geen geschikt dak voor zonnepanelen. Als ze toch willen meedoen aan de transitie naar een duurzame energievoorziening kunnen ze in een collectief zonnepark investeren of huren. De opbrengst daarvan is echter lager dan bij zonnepanelen op hun eigen dak. Deelnemers moeten belasting betalen voor de 'levering' van stroom. Toch is het stroom uit zonnepanelen die ze zelf hebben betaald en die voor hun eigen rekening en risico wordt opgewekt. Het enige onderscheid is dat hun zonnepanelen niet op hun eigen dak (kunnen) liggen maar elders in collectief verband zijn geïnstalleerd.

Vergelijking: belasting op je moestuin?

Paul van der Hoeven van Eneco: "Er is in zonneland een situatie ontstaan die wel eens wordt vergeleken met het kweken van groente. Als je komkommers koopt bij de groenteman dan betaal je daar belasting over. Dat is duidelijk. En als je komkommers uit eigen tuin eet, dan betaal je daar geen belasting over. Ook duidelijk. Maar waarom zou je belasting moeten betalen over komkommers die je uit je eigen volkstuin haalt?"

 

Collectieve zonnestroom via postcoderoos

De uitspraak van de rechter is niet onverwacht. In het Energieakkoord staat namelijk vrij expliciet verwoord in welke situaties energiebelasting betaald moet worden over zelf opgewekte elektriciteit. De overheid bedacht ter compensatie van de energiebelasting de zogeheten postcoderoos-regeling voor collectieve opwek van duurzame (zonne-)energie. Leden van coöperaties die collectief zon opwekken op andermans dak, kunnen daarmee een teruggave krijgen van 9 cent (incl. btw) energiebelasting per opgewekt kWh. Bovendien moet die opwek in de nabijheid van de leden/eindgebruikers plaatsvinden (postcoderoos).

Business case nauwelijks rendabel

Al snel werd duidelijk dat deze regeling niet alleen erg ingewikkeld is, maar ook financieel niet of nauwelijks rendabel. Alleen met extra subsidie of bronnen van inkomsten valt er een - nog steeds moeizame - business case mee te maken, stelt LochemEnergie. Andere marktpartijen en energiecoöperaties hebben dezelfde boodschap. Een andere uitspraak bij de rechter zou dan ook flink verschil hebben gemaakt. De uitspraak is daarom niet alleen een domper voor Eneco en LochemEnergie, maar voor alle lokale initiatieven die collectief energie willen opwekken. Na nadere analyse van de uitspraak bepalen Eneco en LochemEnergie of ze eventueel verdere actie zullen ondernemen. En voorlopig is het wachten op eventuele aanpassingen van de regelgeving door minister Kamp.

 

Een uitgebreide toelichting en berekening lees je in het artikel Eneco en LochemEnergie op de bres voor zonnepanelen op andermans dak.

 

 

 

Schreeuw het van de daken!


Reacties 1

Anonymous 8 juli 2015

Voor zover ik weet is de energiebelasting indertijd ingevoerd als een milieuheffing, bedoeld om milieuvriendelijk en energiezuinig gedrag te stimuleren. Dat is bij uitstek wat de bezitters van zonnepanelen (in dit geval collectief) doen! Daar een milieuheffing over innen staat haaks op het doel van de energiebelasting. Dat zou hetzelfde zijn als een volkstuinvereniging, waarvan de leden samen groente telen, aan te slaan voor BTW over de geteelde en door de leden zelf geconsumeerde producten.
Het schijnt zelfs dat de overheid overweegt om energiebelasting te heffen over de door individuele burgers opgewekte en aan het net teruggeleverde zonne-energie. Dat zou helemaal van de gekken zijn. Niet alleen omdat ook dan milieuheffing wordt betaald over de meest milieuvriendelijke energie, maar omdat die belasting dan twee keer wordt ge-ind: een keer bij de burger met zonnepanelen op zijn dak, en vervolgens nog een keer bij de consument die deze aan het net geleverde zonne-energie afneemt van het energiebedrijf. Immers, de door mij aan het net teruggeleverde zonnestroom wordt door het energiebedrijf weer voor de volle prijs, inclusief energiebelasting, doorverkocht. Maar ja, de overheid merkt natuurlijk dat zij minder belasting ontvangt door het groeiend aantal burgers dat zijn eigen stroom produceert en gebruikt. En die gemiste belasting moet dan toch weer via een omweg binnen geharkt worden. Haal die dan maar bij de echte grootvebruikers en -vervuilers!