Opgewekt Purmerend legt zonnepanelen op stadhuis

Het is bijna zover! Drie jaar na de oprichting van energiecoöperatie Opgewekt in Purmerend krijgt het dak van het stadhuis in Purmerend zonnepanelen. Een ideale oplossing voor mensen in een huurwoning of zonder geschikt dak. Inmiddels zijn er al 200 voorinschrijvingen en zit er een volgend project in de pijplijn. Mede-initiatiefnemer Martin Havik deelt de hobbels op de weg, leerpunten en hun verdienmodel.


  • Door

    Liz Moen

    7 september 2015

Hobbels op de weg

Ondanks een zeer succesvolle aftrap, duurde de zoektocht naar een geschikt dak drie jaar. Wat waren de grootste hobbels op de weg? “Er zijn verschillende zaken waar je rekening mee moet houden. De eerste twee jaar werd ons proces bemoeilijkt door de salderingsregeling - de regeling die de gebruiker onder het dak verplicht een steady energieverbruik te hebben en houden (niet meer dan 50.000 kWH en geen plotselinge besparingen). Op het moment dat deze regeling begin dit jaar kwam te vervallen, gaf dat nieuwe mogelijkheden. Daarnaast vinden gebouweneigenaren de periode van vijfentwintig jaar te lang om hun dak beschikbaar te stellen. Wat ook erg moeizaam is gebleken is het bekende 'kip-en-ei-verhaal'. Gebouweigenaren zeggen: zorg eerst maar voor genoeg deelnemers zodat je 100% zeker een project hebt. Potentiële deelnemers zeggen: wij willen eerst weten waar het komt en wat het kostenplaatje is voordat we ons aanmelden. Op dit moment ligt er nog één grote hobbel op de weg: de virtuele aansluiting. Dit is binnen Liander, onze netbeheerder, nu nog niet mogelijk. Maar naar verwachting kunnen we begin volgend jaar ons project realiseren. 

Leerpunten

Deelname aan het ‘Zon op’ project moet zo soepel mogelijk verlopen voor de gebouweigenaar. Dat wil zeggen, zorg dat je met een professioneel en kloppend verhaal binnen komt. Daarbij moet je niet uit het oog verliezen dat je echt een burgerinitiatief bent en het beste voor hebt met de inwoners van de stad. Maak harde afspraken over termijnen en doorlooptijden van documenten en goedkeuringen bij de gemeente. Dat hebben wij te weinig gedaan. Wat ook echt belangrijk is is de manier van communiceren. We zitten nu op de “groene gedachte" maar daar spreek je maar een kleine doelgroep mee aan. Door heldere cijfers te gebruiken krijg je een breder publiek mee: Of 25 jaar blijven betalen aan je energieleverancier zonder enige vorm van terugverdienen of een terugverdientijd van maximaal dertien jaar en daarna winst. Én ook nog eens beter voor het milieu.

Financieringsconstructie

De constructie is simpel. We rekenen de totale projectkosten uit, dat delen we door het totaal aantal panelen. Dat zijn de instapkosten per paneel. Daarnaast zetten we de jaarlijkse opbrengsten en de jaarlijkse kosten. De een min de ander is wat er uitgekeerd wordt aan de deelnemers.

Verdienmodel

Er zijn twee verdienmodellen. Zon op Nederland verdient wat aan de jaarlijkse lidmaatschappen. En de coöperatieleden - alle mensen die panelen hebben gekocht - verdienen wat aan de opbrengsten van de zonnepanelen. Daarnaast maakt hulp uit diverse hoeken het mogelijk om de coöperatie rendabel te houden. De financiële hulp van Greenchoice aan Zon op Nederland helpt enorm. Daarnaast biedt Greenchoice een goede vergoeding voor de opgewekte stroom én helpen zij met de administratie. De gemeente faciliteert de communicatie, dus we hebben geen kosten aan bijvoorbeeld advertenties, printen en de huur van een zaaltje. Daarnaast overweegt de gemeente het display in de hal te sponsoren en heeft Rabobank Waterland en Omstreken een subsidie toegezegd. Even zonder deze zaken: de inkomsten zijn €0,06 per opgewekte kWh en €0,075 belastingvoordeel per opgewekte kWh, dus totaal €0,135 per kWh.

Postcoderoos

Veel initiatieven stellen dat ze binnen de postcoderoos geen rendabel verdienmodel kunnen ontwikkelen, omdat het heel beperkend is in deelname. Wij zitten toevallig heel gunstig qua deelnemersaantallen, midden in Purmerend. Maar inderdaad, zonder de financiële bijdragen van de diverse partijen had het heel moeilijk geworden. Met terugverdientijden van circa 13 jaar krijg je namelijk weinig mensen enthousiast.

Nieuwe ontwikkelingen

In de tussentijd staat Opgewekt Purmerend niet stil. Momenteel voeren we gesprekken met de gemeente en woningbouwcoöperaties om samen energiebesparingsacties op te zetten voor huurders in Purmerend. En met ‘Zon op Purmerend’ richten we ons ook al op een volgend project: zonnepanelen op de Purmerendse Scholengroep.”

Schreeuw het van de daken!


Gerelateerd project


Reacties 0