EnergieKoplopers testen slimme energienet van de toekomst

Steeds meer mensen wekken zelf energie op. Dat stelt de netbeheerders voor nieuwe uitdagingen. Hoe voorkom je 'energiefiles' op een zonnige dag wanneer een hele wijk elektriciteit teruglevert aan het net? Slimme energiesystemen zorgen voor een oplossing. Huishoudens in Heerhugowaard en Gorinchem testen ze uit in een proefproject.


  • Door

    Team Nudge

    10 november 2015

Dreigende overbelasting van het net

Zelf opgewekte energie terugleveren, dat vraagt extra capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. De Nederlandse netwerken zijn niet met dat doel aangelegd en zijn er dus ook niet op berekend. Zeker wanneer een hele wijk zonnepanelen op het dak legt, kunnen knelpunten ontstaan. Op een zonnige dag wordt dan vaak veel meer teruggeleverd dan er verbruikt wordt. Dan kan door overbelasting de stroom uitvallen. Of de lokaal geproduceerde energie kan niet ingevoerd worden op het net en gaat helaas verloren.

Vraag en aanbod lokaal afstemmen

Decentrale energieopslag is een van de manieren om zulke knelpunten te voorkomen. Zonne-energie die overdag is opgewekt, kun je dan bijvoorbeeld 's avonds benutten om je huis te verwarmen, te douchen of je elektrische auto op te laden. Zulke lokale oplossingen zijn goedkoper en efficiënter dan de aanleg van zwaardere electriciteitskabels om de netcapaciteit te vergroten. Netbeheerders en een groot aantal andere partijen zijn al druk bezig om deze innovatieve technologische oplossingen en diensten te ontwikkelen en te testen.

Proeftuin in Stad van de Zon

In Heerhugowaard heeft Alliander de proeftuin EnergieKoplopers opgezet. In de duurzame wijk Stad van de Zon heeft bijna iedereen zonnepanelen. Ook staat er een windmolen. Daar onderzoekt Alliander wat het in de praktijk betekent om flexibel om te gaan met lokaal opgewekte energie. Zo'n 200 huishoudens zijn voor de pilot aangesloten op het slimme energiesysteem. Ook krijgen elk huis een van de slimme apparaten - bijvoorbeeld een aan/uit-schakelaar voor zonnepanelen, een elektrische boiler of een warmtepomp.

Het slimme systeem communiceert met deze apparaten en voorspelt de vraag en aanbod van elektriciteit. Ook bepaalt het systeem hoe vraag en aanbod optimaal op elkaar gestemd kunnen worden. Zelf hoeven de deelnemende huishoudens daar niets voor te doen: het slimme systeem regelt automatisch dat een apparaat op het juiste moment energie opslaat of verbruikt. Naar verwachting scheelt dit per huishouden ook nog eens zo'n 100 euro per jaar in de energierekening.

Meer over EnergieKoplopers

en reacties van deelnemers

 

'All-electric' nieuwbouwwijk Hoog Dalem

In de wijk Hoog Dalem in Gorinchem doet netbeheerder Stedin een vergelijkbare praktijkproef met energieopslag in huis én op wijkniveau. Zelf opgewekte zonne-energie wordt, bij weinig of geen verbruik, opgeslagen in accu’s binnen de wijk. De opgeslagen stroom kan vervolgens op ieder moment van de dag opnieuw worden gebruikt. Daarmee worden de huishoudens voor een groot deel zelfvoorzienend. Ze krijgen de beschikking over slimme apparatuur (zonnepanelen, een opslagsysteem, meetapparatuur). Zo kunnen ze hun verbruik monitoren, plannen en bijstellen. Om optimalisatie mogelijk te maken, is het wel nodig dat ze hun verbruiksgegevens beschikbaar maken voor het systeem.

Slimme energiesystemen van de toekomst

Het slimme energiesysteem dat een centrale rol speelt in deze proefwijken, heet Universal Smart Energy Framework (USEF). Begin november werd het door zeven Nederlandse spelers op de energiemarkt officieel gelanceerd. Het is een gestandaardiseerde software interface voor 'smart grids', ofwel slimme energienetwerken. Het zet de slimme apparaten in huis automatisch aan en uit. Ook zorgt het voor de benodigde informatie-uitwisseling tussen alle betrokken partijen (netbeheerders, energieleveranciers, huishoudens en andere dienstverlenende partijen).

Ontwikkeling 'smart grids' versnellen

Het USEF-systeem is een grote stap op weg naar een woonwijken waar de volledige energievraag via elektriciteit wordt afgedekt. Op basis van beschikbare informatie over lokaal opgewekte energie en de verwachte vraag inventariseert USEF de beschikbare flexibiliteit bij consumenten en bedrijven. Het bundelt die tot energiepakketten van voldoende omvang die netbeheerders en energieleveranciers onderling kunnen verhandelen.

Het consortium achter USEF hoopt dat de introductie van deze internationale marktstandaard de ontwikkeling van smart energy producten, diensten en oplossingen voor grootschalige uitrol van smart grids in Europa gaat versnellen. “Met een heldere visie, specificaties en de eerste actieve proeftuinen in de markt, biedt USEF een concreet perspectief voor een geïntegreerde flexibiliteitsmarkt”, zegt Jeroen Bode, voorzitter van het USEF-consortium. “De consument levert flexibiliteit en verlaagt zo zijn energierekening. Met deze flexibiliteit kan de leverancier maximaal gebruikmaken van het aanbod duurzame energie en hoeft de netbeheerder het elektriciteitsnet minder uit te breiden. Iedereen profiteert.”

Meer over het USEF-systeem

en over de slimme apparaten

 
 

Schreeuw het van de daken!


Reacties 0