Betere businesscases in zicht voor energiecoöperaties

De 'postcoderoosregeling' is verruimd. Wie zelf elektriciteit wil opwekken op andermans dak, krijgt vanaf 2016 een hogere korting op de energiebelasting. Dat is goed nieuws voor energiecollectieven die lokaal zonne-energie willen oogsten op een ander dak.


  • Door

    Team Nudge

    11 november 2015

Korting op energiebelasting omhoog

De postcoderoos is het omliggende gebied waarbinnen deelnemers aan lokale energieprojecten een korting krijgen op hun energiebelasting. Die fiscale korting was bepaald op 7,5 cent per kWh, maar dat bleek onvoldoende om rendabele businesscases op te zetten. Na veel kritiek hebben de betrokken ministeries de regeling nu aangepast. Op Prinsjesdag werd een verhoging van de korting aangekondigd. Met ingang van 2016 gaat deze omhoog naar 9 cent per kWh. Inclusief btw komt de korting daarmee uit op bijna 11 cent per kWh. En dat biedt betere perspectieven voor startende initiatieven. Ook bestaande initiatieven profiteren van de nieuwe kortingsregeling.

Te complex en nauwelijks rendabel

In het Energieakkoord werd een mogelijkheid opgenomen voor burgers en ondernemers om zonder eigen dak zelf energie te kunnen opwekken. Dit resulteerde in de 'Regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek', ofwel de postcoderoosregeling - een complexe regeling, die vanaf het begin al ter discussie stond. Ook in praktijk bleek het nauwelijks mogelijk om renderende lokale energieprojecten op te zetten. Al eerder werden daarom aanpassingen doorgevoerd. De verplichting van een tweede aansluiting verviel, net als de dubbele btw. Ook werd de regeling opengesteld voor het MKB en werd de garantieperiode verlengd. Hoewel vele tientallen initiatieven in gang werden gezet, gingen er maar weinig collectieve projecten daadwerkelijk van start. Het kabinet hoopt dat met deze grotere fiscale prikkel meer projecten kunnen worden gerealiseerd.

Hoop op verbetering

De verhoogde korting is positief ontvangen door betrokken partijen. Ernst van der Leij is voorzitter van energiecoöperatie Morgen Groene Energie. Hun non-profit zonnepark in Eindhoven is vooralsnog het enige project dat gebruik maakt van de postcoderoosregeling. “Voor coöperaties met een postcoderoosproject is dit heel goed nieuws," geeft hij aan in een reactie op HIER opgewekt. "Ik denk dat hierdoor een groot aantal nieuwe projecten van de grond gaan komen." Hij stelt dat er minimaal zo’n 50 concrete projecten in de startblokken staan, maar wachten op een positieve aanpassing van de regeling.

“Nog steeds is de postcoderoosregeling niet optimaal en absoluut geen vetpot, zeker niet met verder dalende energieprijzen. Investeren in zonneparken blijft nog steeds iets voor mensen met een duurzaam hart, niet voor mensen met een zuiver financieel belang. Maar met een positief rendement van circa 4 à 6 procent zijn projecten in ieder geval haalbaar en een gezonde investering.”

Korting op eigen verbruik

Leden van coöperaties en verenigingen van eigenaren komen in aanmerking voor een belastingkorting op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in de postcodegebieden rondom deze productie-installatie wonen: de postcoderoos. Leden krijgen de korting op hun persoonlijke energierekening voor eigen verbruik (maximaal 10.000 kWh per jaar). Met deze regeling hebben de leden lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom.

 

De toekomst voor lokale energieopwekking is veelbelovend en energiecoöperaties zijn steeds succesvoller in het realiseren van projecten. Maar makkelijk is het niet. Op 20 november is in de Fokker Terminal in Den Haag voor de vierde keer het Evenement HIER opgewekt, powered by Greenchoice. Daar kun je leren van startende en ervaren initiatieven. En jouw kennis delen om anderen te helpen. Ook hoofdsponsor Greenchoice helpt je graag verder.

 

 

Schreeuw het van de daken!


Gerelateerd project