Hoe zorgen we ervoor dat groen uit de wijk in de wijk blijft?

Op vrijdag 11 december werd het internationale Jaar van de Bodem afgesloten met het congres TerrAgenda. Een dag vol inspirerende sprekers en praktische workshops. En natuurlijk werden de agendapunten voor 2016 genoteerd. Want ook in het nieuwe jaar blijft de bodem van groot belang. Nudge was er bij, en verzorgde er de workshop "Groen uit de wijk blijft in de wijk".


  • Door

    Liz Moen

    7 januari 2016

Tijdens de workshop op TerrAgenda bekeken we hoe door middel van lokaal composteren groen in de wijk kan blijven. Om te beginnen geven drie buurtcompost-initiatieven een korte pitch. Jan Morsch van Compostbakkers vergemakkelijkt de stap naar lokaal composteren. Door compostbakken, gereedschap en goede materialen mét informatie te leveren, zoals een informatiebord en flyers. Daarnaast helpen ze bij het opbouwen van een netwerk en begeleiden ze bij de opstart. 

Edgar van Groningen vertelt vervolgens over De Stadswormerij. Ofwel de Schillenboer 2.0. Waar de vroegere schillenboer groente- en fruitresten aan het vee gaf, voert de Stadswormerij ze aan de tijgerworm. Die de resten omzet in vermicompost. De Stadswormerij rijdt rond met een cargo bike om de resten op te halen. Om het benodigde startkapitaal van €35.000 terug te verdienen, wil Edgar de compost gaan verkopen en workshops geven. 

De derde pitch wordt gegeven door Mariella van Gemeren, initiatiefnemer van Burenerf in Krimpen aan de IJssel Een stadslandbouw project op tijdelijk braakliggend terrein. In korte tijd is Burenerf een echte buurtplek is geworden met een groenten- en kruidentuin en diverse activiteiten. Doordat het braakliggend terrein op een onvruchtbare bodem ligt, kwam Mariella op het idee om te gaan composteren met het restmateriaal van omwonenden en bijvoorbeeld de kinderboerderij. Ze stootte echter op een bezorgde gemeente. 

Composteren voor dummies
Een van de redenen dat initiatieven niet van de grond komen, is een gebrek aan kennis en vaardigheden. Volgens Frans-Jan de Waard is composteren een vak op zich, maar valt het binnen 3 uur te leren. Tijdens de brainstormsessie worden een aantal concrete, haalbare ideeën geopperd, zoals lokale compostmeesters, een compostemmertje en het integreren van compostlessen op basisscholen en schooltuintjes. 

Landelijk netwerk
Daarnaast lopen initiatieven aan tegen regelgeving. De wirwar aan regels bemoeilijken het succes van een initiatief. Veelal doorkruist het lokaal oplossen van het probleem met gemeentelijk beleid. Dat maakt het proces lastig, omdat gemeentes eerst ja moeten zeggen, voordat lokale initiatieven aan de slag kunnen. Estella Franssen stelt daarom voor om eerst te leren van succesvolle bestaande initiatieven, en pas daarna na te denken over opschaling. Dit kan bijvoorbeeld binnen een landelijk netwerk waarin initiatieven elkaar versterken. 

En dat van elkaar leren, daar voelen de aanwezigen initiatieven wel wat voor. Er wordt enthousiast gereageerd en direct plannen gemaakt voor een vervolgbijeenkomst voor buurtcompost-initiatieven. De exacte datum en inhoud van deze bijeenkomst worden binnenkort bekend gemaakt.

Schreeuw het van de daken!


Gerelateerd project

Nederland

Verspil geen schil


Reacties 0