Greenchoice brainstorm: Laat de raderen draaien

Overstappen op groene energie blijkt nog niet altijd even makkelijk te zijn. Met name voor jongeren. Zo wonen veel studenten in studentenhuizen waarbij de betreffende woningcorporatie verantwoordelijk is voor een collectieve energieleverancier. Hoe kunnen huurders in een dergelijk geval hun eigen keuzes maken en invloed uitoefenen op hun woningcorporatie? Hoe worden jongeren eigenlijk het liefst geïnformeerd over groene energie? En wat maakt dat jongeren ook daadwerkelijk overstappen op duurzame energie? De Raad van Actie van Nudge organiseerde in samenwerking met Greenchoice een brainstormavond om antwoorden te zoeken op deze vragen.


  • Door

    Esther van den Ouweland

    29 februari 2016

Aan de slag

Op het Nudge-kantoor in Amsterdam kwam 22 februari een groep jonge enthousiastelingen om de koppen bij elkaar te steken. Na een korte introductie van Nudge, volgde een presentatie over Greenchoice. Met deze aftrap konden de daadwerkelijke brainstormrondes beginnen. De vraag die deze avond centraal stond was ‘Hoe kan Greenchoice studenten, recent afgestudeerden en starters bewegen om over te stappen op groene energie?’. Om deze vraag te beantwoorden bogen de aanwezigen zich in twee groepen over de vragen hoe, waar en wanneer zij benaderd zouden willen worden over groene energie en wat hen zou bewegen om daadwerkelijk over te stappen op duurzame energie. 

 

Bewustzijn en zichtbaarheid

Al snel ontstond er een onderscheid tussen ideeën voor het creëren van meer bewustzijn over groene energie onder jongeren en ideeën voor praktische actiepunten welke ervoor zouden moeten zorgen dat meer jongeren overstappen op groene energie. Om hen beter te informeren over zowel de schadelijke effecten van ‘grijze’ energie en het belang van groene energie, zou Greenchoice nog zichtbaarder moeten zijn. Ideeën varieerden van het aanwezig zijn op festivals en introductieweken van hogescholen en universiteiten tot het houden van ergometerwedstrijden waarbij energie wordt opgewekt. Ook plannen voor motivational speeches op sociale media, symposia en promotie in allerlei studententijdschriften kwamen langs. 

  

De (on)macht van de huurder

Naast al deze manieren van informeren, moet er ook actie worden ondernomen. Eerder kwam het probleem van een collectieve energieleverancier langs. Wanneer de woningcorporatie van jouw studentenhuis wat dit betreft de touwtjes in handen heeft, lijkt er ondanks je groene ambities weinig te doen als huurder. Echter, de huurder is niet zo machteloos als soms wordt gedacht. Wellicht kan een toolkit helpen om huurders te ondersteunen in het uitoefenen van invloed op hun woningcorporatie. Zo zou een voorbeeldbrief met het verzoek om over te stappen op groene energie het voor huurders makkelijker maken om hun huisbaas te informeren en te overtuigen. Ook kunnen huurcommissies een rol spelen in het aankaarten van een dergelijke wens van jonge huurders.  

Samen doen

Naarmate de avond vorderde, werd ook duidelijk dat jongeren graag willen weten wat de directe invloed is van hun energie- en gasgebruik. Wat houdt het nu precies in wanneer zij grijze stroom gebruiken en met welke gedragstips kunnen zij energie besparen? Zulke tips of weetjes over verbruik zouden via een app zichtbaar kunnen worden gemaakt. Betrokkenheid vanuit zowel jongeren als vanuit duurzame energieleveranciers als Greenchoice staat hierbij centraal. 

Hoe zou jij graag benaderd willen worden over duurzame energie? Of heb je zelf nog een leuke suggestie hoe jongeren betrokken kunnen worden bij zo’n bewuste keuze? Laat het ons weten in de reacties! 

Schreeuw het van de daken!


Gerelateerd project


Reacties 0