Wedde dat 't lukt vergroot de leefbaarheid

Het Oost-Groningse dorpje Wedde heeft 1200 inwoners, een kroeg, een kerk en een dorpshuis. Een winkel is er niet meer. Veel jongere inwoners van Wedde vertrokken, omdat ze elders een baan hebben. Het dorp vergrijst en de leefbaarheid gaat achteruit. De huisarts weet het tij te keren via het project Wedde dat 't lukt.


  • Door

    Hansje Huson

    29 februari 2016

Naoberhulp is in Wedde nog vanzelfsprekend: als je buurvrouw ziek is, dan spring je bij totdat ze weer beter is. Toch is het niet genoeg. Op zijn huisbezoeken in het dorp merkte de huisarts hoe steeds meer oudere bewoners sociaal geïsoleerd raakten en moeite hadden om hun huishouden gaande te houden. Ze hadden hun huis willen verkopen om dan, met een extra spaarpotje, kleiner te kunnen gaan wonen. Maar de huizen bleken onverkoopbaar - daardoor ontstonden steeds meer financiële problemen. Ook het dagelijks leven werd lastiger: sinds de dorpswinkel twee jaar geleden zijn deuren sloot, moeten de 1200 inwoners van Wedde 10 km reizen voor hun boodschappen. Dat is niet voor iedereen makkelijk te organiseren.

Naoberhulp op grotere schaal

De huisarts startte het project Wedde dat 't lukt. De kern van het project: zorgen dat mensen elkaar meer gaan helpen. De onderlinge hulp is gebaseerd op hetzelfde principe als de naoberschap, maar het is wat grootschaliger. Want zelfs in dit dorp met 1200 inwoners kent niet iedereen elkaar. Wat er achter de voordeur gebeurt, daar heeft soms alleen de huisarts zicht op - dankzij het feit dat hij er regelmatig op uit trekt en nog 'ouderwets' visites rijdt.

Vraag van inwoners is richtinggevend

Er kwam een dorpsondersteuner. Renate is maatschappelijk werkster en fungeert als de spin in het web. Iedereen kan bij haar aankloppen met alle mogelijke vragen. Zij coördineert de hulpvragen en zet ze uit bij vrijwilligers uit het dorp. Dat varieert van boodschappen doen en hulp bij computerproblemen tot een praatgroep voor vrouwen met een dementerende partner. "We bedenken niet zelf wat het dorp volgens ons nodig heeft", vertelt Renate. "De vraag van de mensen is richtinggevend. Dat is een belangrijke succesfactor." De drempel is laag door de verbinding met de huisartsenpraktijk. Als de huisarts er bij betrokken is, dan zit het wel goed - zo voelt het voor veel oudere inwoners. "De belangrijkste verandering is dat mensen nu weten waar ze terecht kunnen met hun vraag", geeft Renate aan.

Inspirerende documentaire

De aanpak is zeer succesvol. Niet alleen is het sociale vangnet in het dorp fors versterkt, ook de leegloop van het dorp is tot staan gebracht. Er is nieuw elan, mensen zijn weer trots op hun dorp. KRO's Kruispunt maakte een inspirerende documentaire over Wedde dat 't lukt:

Ook armoede en laaggeletterdheid

Eind 2019 bestaat zorgproject Wedde Dat 't Lukt alweer 5 jaar. Er komen jaarlijks zo'n 400 aanvragen binnen van rond de 150 mensen. Die worden geholpen door een actieve groep van 110 vrijwilligers. Samen met andere organisaties wil het project zich ook gaan bezighouden met de bestrijding van armoede en laaggeletterdheid.

Heeft jouw dorp of buurt ook een mooi project?

Wedde is een van de genomineerden voor de nationale 'Kern met Pit'-prijs. Dit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM). Bewonersgroepen uit om hun idee voor de leefomgeving binnen een jaar te realiseren. Denk daarbij aan het aanleggen van een speeltuin, het restaureren van een molen, het opzetten van een museum over de plaatselijke historie, het uitzetten van een educatieve route in een natuurgebied of het organiseren van een groot theater waar het hele dorp aan mee doet. Meer dan tweeduizend bewonersgroepen hebben de afgelopen edities met succes aan Kern met Pit deelgenomen.

De beste ideeën mogen deelnemen aan de wedstrijd. Gedurende het uitvoeringsjaar krijgen ze ondersteuning in de vorm van tips en contacten. Lukt het om je project binnen een jaar af te ronden dan ontvang je duizend euro. In elke provincie krijgt het beste project een extra prijs. En je dingt mee voor de nationale Kern met Pit-prijs.

Heb jij een goed idee voor je leefomgeving? Kern met Pit wordt jaarlijks georganiseerd. De inschrijving start elk jaar op 1 september.

Schreeuw het van de daken!


Gerelateerd project


Reacties 0