Civic Crowdfunding: Burger en overheid werken samen

Met de buren samen zonnepanelen kopen, een jaarlijkse opruimdag in de wijk organiseren of een hele straat omtoveren tot “Leefstraat” met meer groen en geen auto’s. Steeds vaker nemen bewoners het heft in eigen hand om hun buurt leefbaar te maken. 1%Club biedt gemeentes de mogelijkheid om via civic crowdfunding samen met burgers, verenigingen en bedrijven mooie initiatieven te realiseren door eenvoudig tijd, kennis en geld te delen.


  • Door

    Anna Chojnacka

    29 maart 2016

1%Club deed onderzoek naar civic crowdfunding in Nederland en interviewde 31 gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij burgerparticipatie in 22 Nederlandse gemeenten om een overzicht te krijgen van de stand van zaken. Conclusie: overal in Nederland zijn gemeenten en burgers aan het experimenteren met platforms, samenwerkingen en nieuwe financieringsmodellen, vaak met succes.

Samenwerken met de gemeente

In de huidige doe-het-zelf-maatschappij is jaarlijks minder publiek en privaat geld beschikbaar voor projecten. Via civic crowdfunding kan iedereen online campagne voeren om zo tijd, kennis en geld op te halen om een idee in de buurt mogelijk te maken. Maar bewoners kunnen dit niet alleen. Door samen te werken met de gemeente, buurtverenigingen, vrijwilligerscentrales, bedrijven en of sportverenigingen uit de buurt worden netwerken, ideeën, kennis en geld gebundeld om lokale initiatieven te realiseren. Dat is civic crowdfunding. 

Leefstraat in Gent en Luchtsingel in Rotterdam

Zo hebben buurtbewoners uit Gent in België via crowdfunding.gent geld opgehaald om gras, banken, moestuinbakken en fietsenstallingen te kopen om 25 straten om te toveren tot “Leefstraat”. In Rotterdam kwam in 2012 de Luchtsingel tot stand. Deze houten brug verbindt het eerder vergeten gebied Rotterdam Noord met het centrum. 

De gemeente als facilitator

De rol van een gemeente verandert ook door deze ontwikkeling. Civic crowdfunding is de manier voor gemeenten om online burgerparticipatie te bevorderen, lokaal ondernemerschap te versterken en nieuwe manieren van financiering te creëren. Gemeente West Friesland is het platform Het lukt Ons gestart waar bewoners van 7 West-Friese gemeenten ideeën mogen pitchen om West-Friesland bruizender te maken. Zo zijn er al meerdere initiatieven gerealiseerd: van een beweegtuin voor ouderen tot een digitale ontmoetingsplek.

Ontdek de mogelijkheden van Civic Crowdfunding

Lees voor meer informatie het gehele onderzoek dat 1%Club deed onder 22 gemeenten. Ontdek ook wat civic crowdfunding jouw gemeente te bieden heeft

Schreeuw het van de daken!


Reacties 2

Loes van Laarhoven 14 april 2016

We gaan dit jaar voor de tweede keer onze straat tijdelijk afsluiten om er een samenleefstraat van te maken. Maar dit hoeft niet veel te kosten; tweedehands spullen van Marktplaats, soms zelfs gratis op te halen, sponsoring door bedrijven en een beetje subsidie van de gemeente. In Haarlem, kom gerust eens kijken!

Daphne Schmidt 15 april 2016

Wat tof dat jullie de straat dit jaar weer een samenleefstraat wordt Loes! Wanneer staat dit gepland?