Hoe duurzaam wordt 2017?

Klimaat en duurzaamheid stonden in 2016 al hoger op de agenda dan ooit. Wat kunnen we verwachten in 2017? Met drie sleutelfiguren op het gebied van duurzaamheid kijken we vooruit. We spraken Pallas Agterberg, Gé Moonen, en Ruud Koornstra over energie, duurzame verpakkingen en de juiste state of mind.


  • Door

    Team Nudge

    6 december 2016

Wie gaan het verschil maken?

Ruud Koornstra: “De verkiezingen komen eraan, en nog steeds leggen bijna alle partijen de lat vrij laag qua duurzaamheid. Zelfs nog lager dan internationaal is afgesproken. Dit betekent dat we het zelf om de regering heen moeten gaan organiseren. Wanneer er een regeerakkoord gesloten gaat worden, moeten we ons melden en vertellen hoe het gaat gebeuren - als civil society van burgers, ondernemers en wetenschappers. Nog voor het klimaatakkoord in Parijs zijn immers de Sustainable Development Goals opgesteld, en dat is een checklist waar alles op staat. We hebben een licence to operate!”

Duurzaamheid wordt volwassen

Al gebeurt er in Nederland op politiek vlak misschien te weinig, in het bedrijfsleven begint duurzaamheid een steeds groter draagvlak te krijgen. Gé Moonen: “Duurzaamheid is nu voor een groot deel nog marketing, zoals bruine verpakkingen omdat die minder vervuilend lijken. Maar steeds meer bedrijven willen inmiddels ook echt schoner zijn. Je ziet dat duurzaamheid in het algemeen veel professioneler wordt. Belangrijke marktpartijen zien dat en zoeken daar aansluiting bij. Daardoor komt er veel kapitaal vrij voor ontwikkeling. Al jaren worden leuke initiatieven in gang gezet, maar nu komen de echte veranderingen eraan omdat de grote spelers mee gaan doen."

Ook Pallas Agterberg signaleert deze verandering, al vindt ze dat er nog lang niet genoeg gedaan wordt: “Alles wijst er op dat uitstel niet langer kan. Komend jaar moet meer duidelijkheid geven over de vraag hóe we het dan gaan aanpakken. De groep koplopers zal zich ook uitbreiden, dus een verdubbeling van verduurzaming zal wel plaatsvinden. Helaas is twee keer weinig nog niet veel.”

De technologie die ons verder gaat helpen

Koornstra ziet vooral dat de gezondheidszorg en de de voedingsindustrie elkaar gaan ontmoeten: “Maar liefst 75% van de chronische ziekten is voedselgerelateerd, en artsen weten hier vrijwel niets vanaf. Gelukkig is dat aan het veranderen. Zo was er laatst bijvoorbeeld een groentetop die door een grote groep oncologen werd bijgewoond.” Ook benadrukt Koornstra het belang van innovatie: “Bill Gates zei laatst in The Washington Post dat klimaatverandering een wonder moet zijn. Niet omdat hij uit onmacht op een wonder hoopt, maar omdat hij doorbraken en nieuwe technologie als wonderen beschouwt.” 

In de energiesector wordt hard gewerkt aan zo’n wonder. Het afgelopen jaar werd steeds meer duidelijk dat we naar alternatieven moeten zoeken voor aardgas: “Mogelijkheden zijn er volop", geeft Agterberg aan. "Bijvoorbeeld collectieve warmte en biogas. Wel moeten hiervoor eigenlijk alle huizen aangepakt worden. De besluitvorming hiervoor ligt logischerwijs bij de huiseigenaren, in samenspraak met de wijk. Over zaken als infrastructuur en de rol die gemeenten hierin gaan spelen moet in 2017 een hoop meer duidelijkheid komen. Als er eenmaal een plan is om van het aardgas af te gaan, dan zal dat alles in beweging zetten!”

De verpakkingsindustrie richt zich op nieuwe materialen, bijvoorbeeld om plastic te kunnen vervangen. "We moeten op weg naar een circulaire economie", is de overtuiging van Gé Moonen. "De uitdaging is vooral om grondstoffen te vinden die hier geschikt voor zijn. Zodat we nieuwe ketens met nieuwe productgroepen krijgen." Moonen denkt op dit gebied een doorbraak te gaan bereiken, die misschien in 2017 al kleinschalig op de markt komt: “Dit product, dat gemaakt is uit een afvalstroom, kan mogelijk fungeren als vervanger van geblazen folies.”

Ruud KoornstraPallas AgterbergGé Moonen

Impact bereiken met slimme oplossingen

Slimme uitvindingen en oplossingen moeten het verschil gaan maken. Gé Moonen hoopt dat in de logistiek zo snel mogelijk een goede oplossing wordt gevonden voor de 'last mile' - op dat laatste stukje bezorgroute rijden nog altijd veel te veel auto's rond. "Gelukkig richten distributeurs zich steeds meer op samenwerking en efficiëntie in transport. Een fijnmazig netwerk van afhaalpunten, zoals PakjeGemak, helpt om de stadsdistributie minder milieubelastend te maken."

In de energiesector is een grote transitie aan de gang, geeft Pallas Agterberg aan. "Er ontstaan veel nieuwe opties. Bedrijven richten zich in toenemende mate op het bieden van handige oplossingen. Verkopen van rechttoe-rechtaan kilowattuur en kubieke meters is niet meer voldoende. Het gaat echter wel nog even duren voordat dit grootschalig geaccepteerd wordt. De gevestigde orde ziet vooral veel risico's. De uitdaging is te gaan denken in mogelijkheden.”

Ambities in 2017

Naast de veranderingen die ze in hun sectoren verwachten, hebben ze natuurlijk ook hun persoonlijke speerpunten. Voor Gé Moonen is dit heel concreet: "Onze ambitie is om in 2020 voor 50% van onze productie hernieuwbare grondstoffen te gebruiken. Onze uitdaging is om in 2017 al richting de 30% te gaan!" Ondertussen is hij zijdelings betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe energiebron op basis van een natuurlijke grondstof - maar daarover horen we in 2017 pas meer.. 

Pallas Agterberg mikt op een breder doel: "Voor de gebouwde omgeving en elektrisch vervoer zien we de route nu ontstaan. Maar de grote uitdaging zijn de industrie en het transport. Mijn speerpunt is dat we stoppen met geld geven aan vervuilers zonder plan. Met subsidies voor een beetje minder slecht gaan we niemand helpen. De industrie zal nieuwe productieprocessen moeten ontwikkelen en een route moeten ontwikkelen richting volledig duurzaam."

Durf te dromen

Al is nog niet iedereen even enthousiast over het tempo waarin veranderingen plaatsvinden, ze hebben er wel alledrie vertrouwen in dat er grote dingen staan te gebeuren. Koornstra schetst de uitdaging: "We staan voor een even grote ambitie als 'een man op de maan zetten'. De succesverhalen laten zien: zet robuuste doelstellingen neer en toon lef. Zoals Steinbuch laatst zei: ga buiten de lijntjes!" 

 

Gé Moonen is eigenaar en CEO van Moonen Packaging

Pallas Agterberg is directeur strategie bij Alliander

Ruud Koornstra is voorzitter van duurzame ondernemingsvereniging De GroeneZaak

Schreeuw het van de daken!


Reacties 0