Tap is Top: PWN en Booking.com helpen toeristen aan het kraanwater

Toeristen drinken vaak water uit plastic flesjes omdat ze niet weten hoe lekker en veilig kraanwater in Nederland is. Om deze groep hiervan bewust te maken bedacht drinkwaterbedrijf PWN het project Tap is Top. Nudge zag een kans om het effect van de campagne te versterken, en legde een handig contact: PWN ontving een groep medewerkers van Booking.com.


  • Door

    Team Nudge

    11 januari 2017

Nudge-directeur Tieneke verhuurt af en toe haar appartement aan toeristen als ze er niet is. Als de huurders er weer vandoor zijn, valt haar steeds weer hetzelfde op: er zitten lege plastic waterflesjes bij het afval. En dat terwijl het kraanwater hier minstens zo goed is als flessenwater, en bovendien erg lekker. Tijd om hier iets aan te doen!

Connecting the dots

Om impact te bereiken zoekt Nudge altijd naar relevante verbindingen. De link was voor dit probleem snel gelegd: Tieneke wist dat PWN, het drinkwaterbedrijf dat het grootste deel van Noord-Holland voorziet van kraanwater, bezig was met een Tap is Top-campagne om toeristen te stimuleren om kraanwater te drinken. Ze koppelde PWN aan Booking.com, een grote speler in de toerismebranche. Zodoende gingen de drie partijen om de tafel, wat resulteerde in een mooie en vruchtbare samenwerking.

Tap is Top

PWN zorgt voor lekker en gezond leidingwater, maar beheert ook de duinen en vindt het daarom erg belangrijk om verantwoordelijk met de natuur om te gaan. Drinkwater uit de kraan is veel duurzamer dan flesjes, omdat dit niet vervoerd hoeft te worden en het geen verpakkingsafval oplevert. Daarom probeert PWN zoveel mogelijk mensen te stimuleren om water uit de kraan te drinken. Uit een onderzoek dat PWN uit liet voeren, bleek dat 60% van de toeristen in Nederland flessenwater koopt in de supermarkt. Hier valt dus nog veel winst te behalen. Onder de noemer Tap is top werden toeristen hier in de zomer van 2016 over geïnformeerd, en werden gratis hervulbare drinkflessen verstrekt. Dit deed PWN op alle Kennemer Duincampings die in de door hen beheerde natuurgebieden liggen, en in de Noord-Hollandse Stayokay hostels (Haarlem, Heemskerk en Egmond).

Booking Cares

Tijdens het gesprek tussen PWN, Booking.com en Nudge werd besloten om de handen ineen te slaan. Dat gebeurde uiteindelijk binnen het Booking Cares programma van Booking.com. Medewerkers van Booking.com mogen via dit programma één dag per jaar aan vrijwilligerswerk besteden. Een van de doelen hiervan is dat het bedrijf een positieve bijdrage levert aan de omgeving. Er werd een dag gepland waarop 25 medewerkers van Booking.com een dag langs kwamen bij PWN in Castricum en Overveen om de handen uit de mouwen te steken, én om het verhaal achter PWN’s duurzame kraanwater te horen. PWN organiseerde de dag: de Booking.com medewerkers werden goed verzorgd, en kregen een hoop informatie over de zuivering van het water. Daarna gingen de medewerkers aan de slag om wilgen te knotten en een deel van de duinen op te ruimen. PWN is erg zuinig op ‘haar’ duinen, omdat deze gebruikt worden om water te zuiveren. Voorgezuiverd water wordt in de duinen gepompt om er bacteriën en virussen uit te halen. Na 30 dagen wordt het weer opgepompt en aan Noord-Hollanders geleverd.

De juiste boodschapper

Booking.com heeft medewerkers van veel verschillende afkomsten. Toch waren het vooral Nederlanders die zich opgaven als vrijwilliger voor dit project. Volgens Sebastian Cervetto (Program Manager Booking Cares) was het duidelijk hoe dit kwam: “Deze groep voelt zich verantwoordelijk om meer mensen te vertellen over de hoge kwaliteit van het Nederlandse kraanwater. Het enthousiasme is tijdens deze dag alleen maar groter geworden.” 

Jojanneke van Mourik (Adviseur Marketing en Communicatie bij PWN) stelt dat dit ook precies is hoe PWN wil werken: “Als je werkelijk het verschil wil maken moet je beïnvloeders beïnvloeden. Wij moeten het doen met gemeenschapsgeld en hebben dus geen grote marketingbudgetten. Het is dan zaak om te zorgen dat de juiste partijen het mooie verhaal over kraanwater gaan vertellen.” PWN werkt aan meer van zulke samenwerkingen. Samen met de PABO van de hogeschool Inholland wordt gewerkt kraanwaterlessen voor de basisschool. Zo wordt kinderen al op vroege leeftijd bijgebracht hoe goed het kraanwater hier is, en wordt het ze verteld door iemand die een belangrijke rol in hun opvoeding vervult.

PWN en Booking.com zijn het er over eens: het zou mooi zijn als er meer van zulke samenwerkingen plaats gaan vinden.  

Schreeuw het van de daken!