Energiearmoede bestrijden: het doorbreken van een vicieuze cirkel

Als je in energiearmoede leeft kan dit vaak aanvoelen als een vicieuze cirkel. Het ene probleem volgt uit het andere, en voor je het weet is de volgende energierekening er alweer. We laten met een overzicht zien welke stappen de Energiebank neemt om de cirkel te doorbreken.


  • Door

    Team Nudge

    12 januari 2017

De energierekening is voor vrijwel iedereen een maandelijkse kostenpost. Als je een hoog of normaal inkomen hebt is het een vanzelfsprekendheid; prima te betalen. Natuurlijk is het fijn om wat kosten te besparen, en zuinig zijn is beter voor het milieu. Een groot probleem zal het echter niet snel worden, het is immers maar een klein deel van wat er binnenkomt. Dit is helaas niet voor iedereen zo makkelijk: steeds meer mensen leven in energiearmoede. 

Een complex probleem

Wanneer een gezin meer dan 10% van het maandelijks inkomen aan de energierekening besteedt, wordt dit als energiearmoede beschouwd. Het is een toenemend probleem omdat energiekosten al jaren harder stijgen dan inkomens. Dit betekent dat steeds meer gezinnen in andere kosten voor levensonderhoud moeten snijden om de energierekening te kunnen betalen. Dat kost een hoop mentale capaciteit, wat het niet makkelijker maakt om het probleem aan te pakken. Ook weet lang niet iedereen hoe je door handig om te gaan met je energieverbruik de rekening flink naar beneden kan krijgen. 

Op tijd ingrijpen

Soms lukt het simpelweg niet om de rekening te betalen, wat een betalingsachterstand tot gevolg heeft. Als de betalingsachterstand te ver oploopt bestaat het risico dat het huis wordt afgesloten van energie totdat de rekening weer betaald is. Op dit punt is deze rekening al extra hoog geworden, omdat het af- en aansluiten zelf ook veel geld kost. Netbeheerders en energieleveranciers sluiten mensen natuurlijk ook liever niet af. Het is dus beter voor iedereen om het probleem aan te pakken voordat het zover komt. 

Energiearmoede bestrijden met gedragsverandering 

Veel bedrijven verkopen goederen en technieken die helpen bij het besparen van energie. Er is echter veel minder oog voor gedragsverandering om energie te besparen. Bij gezinnen met een laag inkomen -die dus goed een lagere rekening kunnen gebruiken- valt hier vaak nog veel winst te behalen. Stichting de Energiebank is dan ook in het leven geroepen om op die manier te werk te gaan. Om afsluiting te voorkomen wordt tijdelijk financiële hulp geboden, maar uiteindelijk draait het erom dat er een structurele verandering in de situatie plaatsvindt. Door gezinnen te coachen en ze op weg te helpen met besparende middelen wordt ingezet op een blijvend verlaagde energierekening. 

 

Wil je ook helpen?

De Energiebank kan bij hun missie om te verkomen dat mensen in de kou zitten goed hulp gebruiken. Naast financiële donaties zoeken ze bijvoorbeeld ook bedrijven die besparende middelen willen doneren, en vrijwilligers voor verschillende functies. Hoe je kunt helpen vind je op onze Nudge Energiebank-projectpagina, of op de website van de Energiebank.

Schreeuw het van de daken!


Gerelateerd project


Reacties 3

Jeroen Hetzler 17 januari 2017

De belangrijkste oorzaak van de almaar stijgende rekening ligt bij de kosten (energiebelastingen en ODE) van het Nationale Energieakkoord. Deze kosten zullen binnen enkele jaren tijd oplopen tot € 100 per maand per huishouden. Het Energieakkoord, althans alleen de windplannen (= 3% van de NL-energieconsumptie), bedragen € 100 miljard. Wil men 16% in 2023 als klimaatdoel halen, dan zal dit bedrag per maand dus 5 x hoger komen te liggen. Conclusie: hier is met energie besparen geen beginnen aan. Ir Jeroen Hetzler, secretaris Groene Rekenkamer

Joop Böhm 17 januari 2017

Terecht wordt gesteld:
“Het is een toenemend probleem omdat energiekosten al jaren harder stijgen dan inkomens. Dit betekent dat steeds meer gezinnen in andere kosten voor levensonderhoud moeten snijden om de energierekening te kunnen betalen.”
Het probleem is echter niet complex en kan heel simpel worden opgelost.
De overheid zelf is de schuldige door alsmaar de energierekening te verhogen met belastingen. Ook andere kosten van levensonderhoud worden door de overheid als melkkoe gebruikt. Dat bezorgt mensen met lagere en middeninkomens een relatief zwaardere belasting dan de overige landgenoten. Belasting moet zoveel mogelijk worden geheven naar draagkracht.
Met twee simpele maatregelen is dit te corrigeren:
1. Verhoog de basiskosten van levensonderhoud niet met allerlei belastingen en accijns;
2. Voer een Universeel Basisinkomen (UBI) in dat hoog genoeg is voor een onbekommerd bestaan (dus boven 60% van het mediaan inkomen) .

Ik zou u willen vragen: steun de strijd voor een Universeel Basisinkomen (UBI). Wereldwijd dringt het steeds meer door dat daarmee een betere wereld kan worden geschapen!


Jeroen Hetzler 17 januari 2017

@Joop. Met permissie, maar de Overheid doet hier niet ter zake, anders dan als een doorgeefluik te fungeren van geld dat hoe dan ook door de belastingbetaler moet worden opgebracht. Of moet ik begrijpen dat geld zo maar ergens aan een boom groeit?