Een nieuw model voor wonen op het platteland

Jouw eigen huis bouwen op een boerenerf omringd door de frisse geur van de natuur. Dat kan dankzij het knoopervenproject: hernieuwd gebruik en eigenaarschap van vrijkomende boerenerven op het platteland.


  • Door

    Migiza Victoriashoop

    11 april 2017

Erfdelen is een voorbeeld van een knoopervenproject. Dit nieuwe concept heeft als doel bewoners gezamenlijk gebruik te laten maken van leegstaande woonboerderijen. Hierbij wordt voormalig boerenerf Veldhuis uit 1864 omgetoverd tot vijf kleine woningen (±350 m3) waarvan één in de boerderij. De rest van de boerderij is voor gezamenlijk gebruik.

Erfdelen: sociaal, duurzaam, vitaal

Bij het concept van Erfdelen staan drie pijlers centraal: sociaal, duurzaam en vitaal. Doordat de woonboerderij Veldhuis gezamenlijke voorzieningen gaat bevatten, zoals een keuken, werkplaats en bibliotheek, hebben bewoners onderling aandacht voor elkaar. Veldhuis wordt ook een duurzaam woonmodel. In de huizen worden moderne technieken toegepast voor energiebesparing en het terugwinnen en opwekken van energie. Daarnaast draagt dit knoopervenproject bij aan de vitaliteit en leefbaarheid van het platteland. Door schaalvergroting in de landbouw komen er elke dag vijf boerderijen meer leeg te staan in Nederland. Met het woonconcept van Erfdelen krijgen deze boerderijen een nieuwe én duurzame bestemming.

 

 

De man achter Erfdelen

Pieter Parmentier is initiatiefnemer van Erfdelen. Het idee is ontstaan uit de groeiende maatschappelijke behoefte om op zoek te gaan naar eigen vormen van wonen. Zo willen steeds meer ouderen in Nederland kleiner gaan wonen en hebben ze behoefte aan intensiever contact. Met de faciliteiten op boerderij Veldhuis wordt hierop ingespeeld. Daarnaast heeft Peter de ambitie om met dit concept het duurzaamste knooperf van Nederland te worden. Het uitkomen van die droom is alweer een stapje dichterbij gekomen: gemeente en provincie zijn erg enthousiast over het concept en de bouwplannen worden verder uitgewerkt. Op die manier wordt knooperf Veldhuis in 2018 gerealiseerd! 

Rood voor rood-regeling

Woonconcepten als Erfdelen worden mogelijk gemaakt door de rood voor rood-regeling van gemeenten op het platteland. Via deze regeling kunnen minimaal 850 m2 aan landschapsontsierende schuren en stallen gesloopt worden in ruil voor kavels. Het omzetten van deze agrarische gronden naar kavels levert waardevermeerdering op. Deze verhoging in waarde kan weer gebruikt worden om de sloopkosten te financieren. De rest van het geld moet worden ingezet om de kwaliteit van het landschap te verbeteren.

 

Door de aantrekkende huizenmarkt blijkt de belangstelling voor deze regeling groot. Zo zijn in Overijssel ruim vijfhonderd aanvragen ingediend waarvan er nu vijfenzestig in uitvoering zijn. Duurzaam wonen, als je geen boerenerf hebt? Wat dacht je van een Tiny House, wonen in een kas of zelf bouwen in Oosterwold.

Schreeuw het van de daken!


Reacties 3

Pieter Parmentier 26 november 2017

Honderden belangstellenden hebben inmiddels gereageerd. Het is fijn dat onze Erfdelen campagne zoveel positieve energie losmaakt. Duidelijk is ook dat het realiseren van dit soort dromen niet eenvoudig is. Hoe meer onderzoek ik doe hoe duidelijker dat wordt. Maar ook dat er veel bewegingen in de goede richting zijn.
Steeds meer overheden beginnen dit soort initiatieven (voorzichtig) te faciliteren, financiers beginnen mee te denken en bouwers begrijpen wat duurzaam bouwen betekent.
Essentieel is de eerste stap waarbij een paar gemotiveerde mensen elkaar opzoeken en een helder plan maken waarmee ze naar een gemeentehuis gaan waar men positief is over dit soort initiatieven. Belangrijk is ook om daarna een erfeigenaar te vinden die geen haast heeft met verkopen zodat er tijd is om de bestemmingsplan wijziging aan te vragen. Als het erf al te koop staat, heeft het weinig zin om in gesprek te gaan want de makelaar zal er zo snel mogelijk vanaf willen.
Het vinden van anderen om vervolgens de woongroep compleet te maken, is niet zo lastig maar ontdekken of je bij elkaar past natuurlijk wel. Boeiend maar uitdagend en wellicht goed om daar een begeleider bij te halen. Ook al omdat er allerlei afspraken moeten volgen over geld, juridische zaken, bouwzaken, enz. Kortom, een heel gedoe.
Ik houd jullie graag op de hoogte van interessante ontwikkelingen en schrijf verder aan de handleiding die het voor (ver)kopers, overheden, financiers en andere relevante partijen makkelijker moet maken om tot mooie resultaten te komen. Meer informatie: www.erfdelen.nl

Migiza Victoriashoop 27 november 2017

Hi Pieter,

Mooi om te horen dat Erfdelen zo'n vaart loopt! Woonoplossingen als deze geven een mooie én duurzame bestemming aan ongebruikte stukken grond. Tof dat dit met ons deelt.

Nicky Klaren 12 april 2018

Nog een extra reden om biologische landbouw in Nederland te stimuleren; Ik denk niet dat er veel animo is/blijft om tussen ongezonde bestrijdingsmiddelen en chemisch ruikende landbouwmest te wonen.