Samen naar een duurzame organisatie

15 mei 2017

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers betrokken zijn bij jouw duurzame ambities? Met die vraag klopte het Facilitair Service Centrum van de Universiteit Utrecht aan bij Nudge. Samen ontwikkelden we de campagne ‘De Groene Machine’. In deze campagne kunnen alle FSC-medewerkers meedenken over duurzame projecten.


Duurzaamheid is een speerpunt voor de Universiteit Utrecht en het Facilitair Service Centrum (FSC). De afgelopen jaren heeft het FSC al veel stappen gezet richting een duurzame bedrijfsvoering. Zo is duurzaamheid nu al onderdeel van de aanbestedingen, rijdt een groot deel van de leveranciers in elektrische voertuigen en gebruiken de schoonmakers bijna alleen maar milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. Ook voor de komende jaren hebben de Universiteit Utrecht en het FSC een stevige ambitie neergezet op het gebied van duurzame bedrijfsvoering. Het FSC heeft deze vertaald naar tien startambities voor 2020, zoals energiereductie, minder voedselverspilling en een verbeterde biodiversiteit op de campussen. 

De Groene Machine

Alle FSC-medewerkers worden betrokken om tot een aanpak te komen waarbij iedereen een bijdrage kan leveren op het gebied van duurzaamheid. Het FSC heeft hiervoor de samenwerking gezocht met Nudge. In januari hebben we 12 FSC-medewerkers geïnterviewd om te toetsen wat er bij hun speelt. Het maken van een plan dat aansluit bij alle medewerkers, kan immers alleen door met medewerkers in gesprek te gaan. De resultaten van deze interviews hebben we samen met het FSC vertaald naar de campagne De Groene Machine. 

Meedenken over duurzame ideeën

Tijdens de campagne worden medewerkers zoveel mogelijk betrokken. De komende maanden gaan we samen met hen op zoek naar de beste duurzame ideeën. Dit moet uiteindelijk resulteren in kleine en grote veranderingen, die gezamenlijk worden opgepakt en interne draagkracht hebben. In april en mei hebben enthousiaste medewerkers hun collega’s over de campagne verteld tijdens een serie Roadshows. In juni vinden er brainstormsessies plaats waar medewerkers samen nadenken over duurzame ideeën. De beste ideeën worden uitgevoerd!

Schreeuw het van de daken!


Reacties 0