Vanuit je persoonlijke motivatie aan de slag met duurzaamheid

Voor veel mensen en bedrijven is duurzaamheid een containerbegrip geworden waar ze weinig mee kunnen. Best gek, want iedereen wil schone lucht inademen, in schone meren en zeeën kunnen zwemmen en genieten van onvervuilde natuur. Waarom doen we dan zo weinig met duurzaamheid?


  • Door

    Migiza Victoriashoop

    10 juli 2017

BEGIN met Duurzaamheid

Nudger Ilona verdiepte zich in dit vraagstuk. Vanuit haar eigen ervaring en die van anderen schreef ze het managementboek ‘BEGIN met Duurzaamheid’. Hierin bespreekt ze, aan de hand van de vijf BEGIN-stappen ‘Bewustwording’, ‘Erkennen van belemmerende systemen’, ‘Gelijkwaardigheid’, ‘In verbinding zijn’ en ‘Nemen van verantwoordelijkheid’, hoe je binnen jouw organisatie de duurzame transitie in gang zet én hoe je medewerkers vanuit hun intrinsieke motivatie hierin meeneemt.

Voor haar boekpresentatie op 16 juni in de Impact Hub Amsterdam, sprak Ilona met duurzaamheid koplopers Jan van Betten, Founder van Nudge, en Tijn van Elderen, CEO van Brabantia. Samen gingen ze in op hun persoonlijke ervaringen en motivaties om werk te maken van duurzaamheid.

Het begon toen het niet meer ging

Ilona vertelt: ‘Ik heb altijd iets met de natuur gehad. Toen ik klein was, voelde ik me hier sterk verbonden mee, maar voor mijn gevoel ben ik van dat pad af geraakt.’ Na haar studie economie werkte Ilona bij multinationals als Nestlé en Reckitt Benckiser. ‘Door de grootte en het internationale succes van deze bedrijven had ik het idee dat deze bedrijven het wel zouden weten. Ik zag werken bij multinationals in de FMCG-sector als de beste plek en leerschool waar ik voor kon kiezen. Achteraf bleek dat ik onbewust maatstaven van anderen ben gaan volgen en aan verwachtingen ben gaan voldoen, in: sales targets halen, tachtig mails per dag verwerken en succesvolle managementpresentaties neerzetten. Met goede beoordelingen als richtlijn, omdat dat maakte dat je in de organisatie verder kon’, zegt Ilona. Op een gegeven moment merkte ze dat dit niet meer ging. ‘Ik had geen energie meer voor wat ik deed. Zeker toen mijn eerste dochtertje geboren werd. Dit was en is zo’n zuiver kindje, het bracht mij weer in contact met waar ik oorspronkelijk begonnen was. Vanaf dat moment moest ik iets met duurzaamheid gaan doen’, vertelt Ilona. ‘Ik ben dit onderwerp gaan bekijken, en hoe meer ik mij erin verdiepte -en ontdekte dat het voor mij gaat om alles wat bijdraagt aan schone lucht, schoon water, schone grond en respectvol omgaan met mensen, dieren en natuur-, hoe gemotiveerder ik werd. En hoe vanzelfsprekender het werd, hoe vreemder ik het vond dat ik hier zo lang feitelijk weinig mee had gedaan. Met de vijf BEGIN-stappen (her)ontdekte ik mijn intrinsieke motivatie om bij te dragen aan een duurzame wereld, samen met de ‘how’ en ‘what’ om hier invulling aan te geven. Dit handvat geef ik nu graag door aan anderen.

Mijn buurman zette me aan het denken

Jan zegt: ‘Ik heb op een andere manier een vergelijkbare reis gemaakt om tot het inzicht te komen dat er een andere werkelijkheid bestaat dan die van mezelf.’ Ruim zes jaar geleden had Jan het goed voor elkaar. Hij was voor z’n werk verhuisd naar Duitsland, woonde in een prachtig huis aan de Steinberger See, kinderen op internationale scholen en een grote auto om mee naar kantoor te scheuren. Op een dag stelde zijn buurman, een zelfstandige agrariër op het Duitse platteland, hem een vraag die het begin van zijn duurzame reis vormde. ‘Die boer vroeg mij wat er met de wereld aan de hand is. Vanuit mijn economisch perspectief was er niets aan de hand. Maar naar aanleiding van dat gesprek ben ik me wel gaan verdiepen in de landbouw en politiek’, vertelt Jan. Hij kwam erachter dat we met onze manier van consumeren en produceren de maatschappij én de natuur enorm onder druk zetten. Zo zegt Jan: ‘Een pakje melk voor €0,69 in de supermarkt. Met die prijs kan het niet anders dan dat er heel wat mensen en dieren in de voedselketen de dupe zijn. Op dat moment begon bij mij de bewustwording, het kan zo niet langer! Dat heeft er voor mij toe geleid om Nudge te beginnen. Hiermee geven we mensen ‘a gentle push’ om hen bewust te maken dat het anders kan, zodat ze zelf overgaan tot gedragsverandering’, vertelt Jan.

Van bewustwording naar het goede voorbeeld

Tijn, CEO van Brabantia zegt: ‘Voor mij begon mijn motivatie voor duurzaamheid op 8 november 1996 in Hamburg An der Alster, ineens werd het mij helder dat ik hier vanaf dat moment werk van wilde maken. Het begint allemaal met bewustwording. We hebben allemaal schoon water, schone lucht en een schone aarde nodig, en wat ik daar aan toe wil voegen, is een schoon lijf.’ Volgens Tijn is de gezondheid van ons lichaam een belangrijke motivatie om op een verantwoorde manier met de aarde om te gaan. Vanuit die drive laten we de aarde zo goed mogelijk achter voor komende generaties. ‘Het gaat voor mij om de vraag: hoe geef je mensen hier een positief zetje in? Ik denk dat we 70-75% van de klimaatproblematiek niet op kunnen lossen, omdat we het gewoonweg niet kunnen beïnvloeden. Ik wil daarom kijken naar wat ik wél op kan lossen en daar zoveel mogelijk mensen in meenemen’, vertelt Tijn. Ook binnen Brabantia hanteert hij deze visie. Zo zegt Tijn: ‘Ik geloof in het geven van het goede voorbeeld en in het inspireren tot bewustwording. Naast een blijk van waardering bied ik mijn medewerkers daarom later dit jaar het boek van Ilona aan. Op die manier kunnen zij hun eigen motivatie voor duurzaamheid uitbouwen en nog meer in gaan zetten.’

Zelf BEGINnen!

Vanuit hun eigen motivatie zijn Ilona, Jan en Tijn aan de slag gegaan met duurzaamheid, en willen zij graag anderen inspireren om hier een eigen invulling aan te geven. Sta jij ook te popelen om de groene transitie in gang te zetten? In BEGIN met Duurzaamheid neemt Ilona je in vijf heldere stappen mee om het onderwerp relevant én toepasbaar te maken binnen jouw organisatie en voor jouw medewerkers. Het boek is onder andere te koop op managementboek.nl en de eerste twee hoofdstukken zijn gratis verkrijgbaar via de ‘Boek’ pagina op beginmetduurzaamheid.nl.

Schreeuw het van de daken!