Maak jouw Business Case voor Duurzaamheid

Hoe maak jij de brug tussen People, Planet, Profit? Je hebt een idee dat bijdraagt aan de duurzaamheid van jouw organisatie. Maar hoe krijg je nou iedereen mee dat dit idee ook gerealiseerd wordt. Niet alleen door jouw collega’s maar ook dat de directie inziet dat dit een goed idee is. Dat was het thema van de Vrienden voor Vrienden Workshop door OpenBook.Works.


 • Door

  Duncan Oyevaar

  28 september 2017

Hoe beslist de directie?

Vooral voor de directie kan het lastig zijn om in jouw idee mee te gaan. 
De directie kijkt naar 3 aspecten waarop zij een beslissing nemen, namelijk;

 • Doe ik het goede? Vanuit missie, visie en kernwaarden;
 • Is het een kans? Vooral financieel gedreven;
 • Is het een risico? Vooral financieel gedreven.

Balance maken tussen People, Planet, en niet onbelangrijk Profit!

Vooral de laatste twee aspecten worden vaak niet goed onderbouwd bij een duurzaam idee. Door het toepassen van Business Gaming, onderdeel van Open-Book Management, wordt de verbinding gelegd tussen People, Planet en Profit. Dit was het thema van de Business Gaming workshop op 19 september gegeven door OpenBook.Works te gast bij Qurrent in Amsterdam.


"De uitnodiging is uitdagend voor elke ambtenaar. De workshop geeft een boost aan je motivatie voor het werken in het publiek domein." - Johan Sliggers | Ministerie van Infrastructuur en Milieu


Wat willen we verduurzamen?

Met 13 deelnemers van verschillende organisaties, profit en non-profit verdeeld over 3 groepen werden als eerst de uitdagingen op duurzaamheid binnen hun organisatie besproken. En een keuze van het onderwerp per groep gemaakt. De 3 onderwerpen waren;

 • De Net Promotor Score verhogen 7,1 naar 8 onder de eigen medewerkers (medewerkers tevredenheid verhogen - handelsbedrijf),
 • In 2020 rijdt 60% met de juiste bandenspanning (vermindering brandstofverbruik, minder slijtage en uitstoot - onderwerp van het Ministerie),
 • 5% extra verduurzamen van de portfolio van circulaire bedrijven die handelen/delven van grondstoffen (handelsvloer bancaire instelling).

Gevoel omzetten in cijfers en Euro’s

Door aan het einddoel een getal te geven wordt het meetbaar. Hierdoor is er focus op het getal. Zelfs als het getal niet bekend is, begin met het gevoel om te zetten in een getal. Door iedereen te vragen wat haar/zijn gevoel zegt, kom je al heel snel tot een getal waar iedereen zich in kan vinden. De volgende stap wordt al wat lastiger; probeer dit nu naar Euro’s om te zetten. Door er met elkaar over te praten kom je al snel tot een bepaalde waarde. Belangrijk om de directie te overtuigen.  In feite heb je nu al een de Business Case voor Duurzaamheid!


"Fijne hands-on workshop. Ben met veel goede ideeën weer naar huis gegaan." - Freya Verhulsdonk | Rexel


Nu realiseren en vieren!

Directies willen ook graag weten ‘hoe ga je dit realiseren?’ Heel eenvoudig, door middel van een Business Game!
Het doel heb was al bepaald door de teams. Volgende stap was het maken van een Business Game. In de Business Games werkten de teams de volgende punten uit;

 • Hoe meten we gedurende de speeltijd (max. 100 dagen) wekelijks dat we op het juiste spoor zitten.
 • Hoe ziet ons scorebord eruit?
 • Wie zijn de teamspelers?
 • Hoe communiceren we onze voortgang?
 • Hoe gaan we het vieren wanneer we het doel behaald hebben?

We bedanken alle deelnemers voor hun input, en Qurrent voor de gastvrijheid! 

Wil je meer weten over Business Gaming? Neem contact op met Duncan

Schreeuw het van de daken!


Reacties 0