Vriendenbijeenkomst Global Goals: kansen voor impact

14 november 2017

De Sustainable Development Goals (SDG’s) helpen om te zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is. Toch zijn de 17 werelddoelen die een eind moeten maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering voor veel mensen nogal abstract. Dat is jammer want ze gaan juist over de beslissingen die wij nu nemen. Onze keuzes voor mobiliteit, eten en kleding dragen direct bij aan het behalen van de doelen. Iedereen die de link tussen de SDG’s en ons huidige functioneren kan leggen, brengt het halen van de doelen – en dus wereldvrede - echt dichterbij. Tijd om met de Vrienden van Nudge te onderzoeken hoe je zelf met de doelen aan de slag kan of moet gaan. En waar kan dat beter dan op het kantoor van Fairphone, een club die een groot deel van de SDG’s nastreeft bij de productie van een eerlijke telefoon.


Samen tafelen met vrienden biedt een vruchtbare voedingsbodem voor goede ideeën. Dat is precies wat we willen. Met de gedreven hosts van Manifesto, Tony’s Chocolonely, ABN AMRO, BBK/Door Vriendschap Sterker en Plennid gaat iedereen in gesprek over zijn of haar eigen gekozen SDG. En hoewel de tijd beperkt is, komen er snel concrete ideeën bovendrijven. Bijvoorbeeld extra zoekcategorieën voor een lokale zoekmachine om snel te zoeken naar duurzame, sociale of authentieke producten of diensten. Veel lokale initiatieven worstelen met hun online vindbaarheid en kunnen zo samen met hun klanten meer impact maken. Een ander plan heeft juist een wereldwijde scope: het opstellen van het universeel stakeholder recht. Dit recht waarborgt dat alle stakeholders invloed hebben op de besluitvorming van bedrijven en overheden. Deze betrokkenen variëren van mensen en duurzaamheid tot de aarde zelf. De analyse en input van stakeholders waarborgt dat iedereen gehoord wordt, zorgt voor verbinding en is een onuitputtelijke bron van ideeën en innovatie.

Meters maken

Als moderator Lars Sørensen iedereen bij elkaar roept voor het plenaire deel, constateert hij met Veronique Swinkels dat de invulling van de SDG’s in Nederland nog niet lekker op gang is. Tegelijkertijd neemt de urgentie toe. Om bedrijven in beweging te krijgen, ontwikkelde BBK de Global Goals Accelerator die helpt organisaties om hun why of purpose te verbinden met de SDG’s en dus onderdeel van de kernactiviteiten te maken. Dan kunnen we met z’n allen veel meer meters maken en de deadline van 2030 halen. De voorbeelden van de ideeën aan tafel onderstrepen dat.

Al in de lucht bouwen

Bij gastheer Fairphone zijn de kernactiviteiten overduidelijk met de SDG’s vervlochten. Medeoprichter Bibi Bleekemolen was ronduit verontwaardigd toen ze het trieste verhaal van de conflictmineralen in onze smartphones hoorde. Dat moest anders. Inmiddels is de tweede generatie Fairphone al op de markt. Deze telefoon wordt gekenmerkt door een duurzaam ontwerp, eerlijke materialen, goede werkomstandigheden, en hergebruik en recycling. Dit ging niet van zelf. Bibi maakt de vergelijking met het bouwen van een vliegtuig dat al in de lucht is. 

De gehele keten verbeteren

De eigen Fairphone community speelt een sleutelrol bij het succes. Hoewel iedere fan wil dat het project slaagt, blijkt ook dat het toestel nog niet altijd feilloos werkt. Het is belangrijk om de fans zoveel mogelijk te betrekken bij de ontwikkelingen en een stem te geven. Met middelen als gamification, het forum en social media kan Fairphone hier volgens de vrienden nog meer aan werken. Uit de zaal komt de vraag waarom de toestellen in China gemaakt worden. Heb je niet meer grip als je de productie hier doet? Volgens Bibi komt 90 procent van de smartphone uit China en dat geldt ook voor de onderdelen. Fairphone zet nadrukkelijk in op de verbeteringen in de bestaande keten. Naast eerlijke grondstoffen geldt dat ook voor werkomstandigheden, de veiligheid en het gebruik van duurzame energie in China. Uiteindelijk moet alle elektronica, ongeacht de productielocatie, eerlijk en duurzaam worden. Dat is de droom van Fairphone.

Toekomstige wereldleiders betrekken

Duurzaam ondernemer Anne-Marie Rakhorst wil de SDG’s graag een duw in de rug geven. Haar credo is even eenvoudig als duidelijk: Alleen als je iets doet, gebeurt er iets. Daarbij koos ze voor een bijzondere groep ambassadeurs: de wereldleiders van de toekomst. Op de website 17doelendiejedeelt vertellen kinderen over hun visie op de SDG’s. En ze doen dat in inspirerende filmpjes. Maar de kinderen doen veel meer. Vanuit hun jeugdige onbevangenheid denken ze concreet mee over de kansen en bedreigingen waar we voor staan. Anne-Marie vindt dat Nederland alle beschikbare kennis en talent moet inzetten om de doelen te behalen. Daarbij kijkt ze ook over de grenzen heen.

Strijd tegen het water

Momenteel leeft een miljard mensen in sloppenwijken in en rond grote steden. En dat aantal blijft groeien. Juist steden gaan een groot deel van deze bevolkingsgroei opvangen. Om de kwaliteit van leven van deze kwetsbare groepen te verbeteren, is een goede samenwerking tussen bedrijven, NGO’s, overheden en universiteiten vereist. De Human City Coalition zet zich daarvoor in. Sommige steden hebben namelijk ook nog andere uitdagingen. Steden als Manilla en Jakarta zakken langzaam weg in de zee. Nederland weet alles van de strijd tegen water. De combinatie van de kust beschermen en de sociale inclusie in deze gebieden versterken, brengt meerdere SDG’s samen.

Heft in eigen handen nemen

Volgens Anne-Marie zijn de mensen in de sloppenwijken zeker geen weerloze arme mensen. Integendeel. Een initiatief als de Slum Dwellers International (SDI), een organisatie die zich inzet om van sloppenwijken leefbare buurten te maken. Deze bewoners nemen het heft in eigen handen en proberen hun situatie te verbeteren. Ze creëren hun eigen voorzieningen die ze betalen van gezamenlijk spaargeld. Verder zoeken ze contact met universiteiten die helpen onderzoeken wat ze nodig hebben aan sanitair, elektra of infrastructuur. Op die manier zijn ze een serieuze gesprekspartner voor overheden en krijgen ze sneller concrete zaken voor elkaar. Samen maken ze sloppenwijken veiliger en gezonder. Stap voor stap en altijd op initiatief van de bewoners zelf. Want zij weten als geen ander wat er moet gebeuren in hun wijk. 

Anne-Marie is ervan overtuigd dat dit voor de werelddoelen niet anders is. Als we alle krachten bundelen, van elkaar leren en in actie komen, zijn de werelddoelen ook binnen handbereik. Ook dit keer bewezen de vrienden dat we samen het leven mooier kunnen maken. 

 

Schreeuw het van de daken!


Gerelateerd project

Nederland

Vrienden van Nudge