Onder hoogspanning: nudger Pieter zet zich in voor verkabeling

Wonen in de directe omgeving van hoogspanningskabels heeft de afgelopen tijd voor flink wat maatschappelijke onrust gezorgd. Bewoners worden blootgesteld aan elektromagnetische straling, wat mogelijke gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Verschillende belangengroepen, waaronder die van nudger Pieter, zetten zich daarom in voor verkabeling: het ingraven van hoogspanningskabels.


  • Door

    Team Nudge

    19 december 2017

Wonen onder kabels

Nudger Pieter woont al jaren onder hoogspanningskabels. Hij zegt: ‘Aan sommige dingen zijn we zo gewend geraakt dat ze je niet meer opvallen, maar als je erop gaat letten dan zie je ze overal. Mijn vrouw en ik wonen al jaren vrijwel onder hoogspanningskabels en we vonden ze pas echt hinderlijk toen iemand vertelde dat ze best onder de grond konden.’ Daarom is hij samen met betrokken inwoners uit zijn woonplaats Diepenveen een actiegroep begonnen om hoogspanningskabels onder de grond te krijgen. 'Hier lopen de hoogspanningskabels namelijk dwars door het dorp en dicht langs de huizen', vertelt Pieter.

Hoogspanning gevaarlijk?

Wanneer elektriciteit door de kabels vervoerd wordt, ontstaan elektromagnetische velden. Deze velden hebben een frequentie: hoe vaak de stroom per seconde van richting wisselt in het veld. Als de frequentie hoger is dan 430 - 750 THz (zichtbaar licht), spreken we van ioniserende straling. Als de frequentie lager is dan die van zichtbaar licht, spreken we van niet-ioniserende straling. Deze straling brengt geen directe schade toe aan het lichaam. Straling afkomstig van hoogspanningskabels zijn niet-ioniserend. Toch zijn er onderzoeken die duiden op mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid als gevolg van het langdurig wonen in de buurt van hoogspanningskabels. 

Verkabeling als oplossing

In Nederland zijn er dan ook heel wat belangengroepen die zich inzetten voor een verantwoorde aanleg van verbindingen en het onder de grond stoppen van kabels in woongebieden. In 2005 heeft het ministerie als gevolg hiervan besloten nieuwe woonwijken verder van hoogspanningskabels te bouwen. Maar hoe zit het met woningen die daarvoor al in de buurt van hoogspanningskabels stonden? Dan is er sprake van rechtsongelijkheid en dan vormt verkabeling een goede oplossing. De magnetische sterkte van de velden neemt namelijk af door het ingraven van de kabels.

Ook om een andere reden dan de straling is verkabeling een goede oplossing, zo geeft Pieter aan : ‘Het is belangrijk om op dit moment bezig te zijn met de aanleg van de kabels, omdat we snel afstevenen op de ‘all electric’ maatschappij waarin steeds meer woningen en bedrijven gasloos worden. Het gevolg is dat voor duurzame stroom en smart grids steeds meer kabels nodig zullen zijn om iedereen altijd en overal van energie te voorzien.

Diepenveen onder hoogspanning

Pieter heeft met zijn actiegroep al verschillende successen geboekt. In januari 2017 zijn in Diepenveen de eerste stappen gezet om de omwonenden te mobiliseren. In maart 2017 was er een overleg met wethouders en ambtenaren in het stadshuis. En in november 2017 kwamen verschillende Nederlandse belangengroepen bijeen om onder het motto ‘Samen staan we sterk’ krachten te bundelen. Doel: de druk opvoeren voor de gemeentelijke verkiezingen.

Blijf op de hoogte van Pieters missie om Diepenveen te verkabelen.

Schreeuw het van de daken!


Reacties 3

Henk Daalder 27 december 2017

Dit is zonde van het geld, ons geld.
Als wonen onder hoogspannings lijnen ongezond was, dan was er allang een epidemisch bewijs voor geweest.
In huis zitten ook draden in de muur en plafond. De PC en telefoon stralen wifi straling uit.
Laat die hoogspannings lijn evt verplaatsen en om het dorp heen gaan. Dan houden we samen geld over, dat we voor een eigen deel-windpark kunnen besteden.
Er komen ook niet meer kabels als we straks allemaal all electric wonen.
Wel zouden hier en daar dikkere kabels nodig kunnen zijn.
Maar ook daar kunnen we zelf wat aan doen, door een balans belonimg te organiseren.
Dat is een zwaardere meterkast voor de prijs van een gewone, 3 x 25 Amp, voor ca 200 EUR per jaar.
Die balans beloning krijg je als je je zware apparaten af en toe laat regelen door de netbeheerder. Die voorkomt daarmee dat het lokale net over belast wordt. Dikkere kabels zijn dan niet nodig.
Er zijn 2 redenen waarom de netbeheerder het nuttig vind om af en toe zware apparatuur uit of juist aan te zetten bij huishoudens.
- om overbelasting van het lokale net te voorkomen
- om tijdelijke onbalans op het landelijke net te compenseren, bijvoorbeeld als een centrale uitvalt, en de vervangende centrale moet nog op gang komen.
Zware apparatuur waarvan je weinig merkt als die tijdelijk wat lager of uit of aan gaat, zijn bijvoorbeeld
- de zonnestroom inverter
- warmtepomp
- lader van de elektrische auto

Rene Horst 1 januari 2018

Er is wel degelijk bewijs van een toename in leukemie voor mensen die lange tijd bij deze hoogspanningskabels gewoond hebben. De toename is niet groot, maar wel significant genoeg. De vraag is alleen als je gaat herkabelen voor welke capaciteit. Je moet het wel weer voor een termijn van 30 jaar doen. Overigens is ondergronds ook niet ideaal.

Henk Daalder 2 januari 2018

Nee Rene, er is geen valide bewijs dat die leukemie gevallen door de hoogspannings;eidingen komen.
Maar overheden willen de ophef vermijden en kiezen er soms wel voor om geen mensen onder hoogspanningsleidingen te laten wonen.
We hebben decennia TV toestellen gehad, met een hoogspannings bron op een paar meter afstand van de kijkers, nooit iets gemerkt van epidemie onder TV kijkers.

Gemeentes zouden vele duizenden slachtoffers per jaar voorkomen, als ze houtkachels in woonwijken verbieden.