Hoe duurzaam is hernieuwbare energie eigenlijk?

In de afgelopen jaren is het iedereen wel duidelijk geworden dat fossiele brandstoffen echt passé zijn. We moeten allemaal van kolen, gas en olie af, en over naar hernieuwbare energiebronnen. Maar wat is precies hernieuwbaar? En hoe duurzaam zijn deze hernieuwbare brandstoffen? Vriend van Nudge Pricewise legt het uit.


  • Door

    Marinus Nutma

    14 maart 2018

Wat is het?

Hernieuwbare energie is energie die afkomstig is van bronnen die zelf nooit opraken. Als we bijvoorbeeld energie van de zon omzetten in stroom, blijft de zon evenveel energie uitstralen. Hoeveel zonnepanelen we ook neerzetten, er komt iedere dag toch weer nieuwe energie van de zon naar onze aardbol toe. Een ander mooi voorbeeld van hernieuwbare energie is aardwarmte. Door water diep in de aarde te laten opwarmen kunnen huizen verwarmd worden en is daarvoor geen gas meer nodig. Ook hier geldt: De aarde blijft warmte afgeven, hoeveel warm water we ook oppompen. Maar ook elektriciteit uit bijvoorbeeld biomassa is hernieuwbare energie. Hiervoor worden gewassen of bomen verbrand en daarbij wordt elektriciteit opgewekt. Als de bomen gekapt zijn kunnen er op dezelfde plek weer nieuwe bomen groeien, die ook weer energie kunnen leveren. Hierdoor raakt ook deze energiebron niet op. Deze onuitputtelijkheid is natuurlijk een groot verschil als we fossiele brandstoffen met hernieuwbare energie vergelijken: Aardolie zit in olievelden onder de grond. Als de velden leeg zijn, worden ze niet zomaar vanzelf weer gevuld. Om te voorkomen dat we in de toekomst zonder energie komen te zitten, moeten we dus zorgen dat we voldoende hernieuwbare energiebronnen gebruiken. 

Is hernieuwbaar ook duurzaam?

Veel mensen denken dat hernieuwbare energiebronnen automatisch duurzaam zijn, maar dat is een fout. Duurzame energie is energie die hernieuwbaar is én ook het milieu op de korte en lange termijn niet aantast. En niet alle hernieuwbare energie voldoet hieraan. Denk eens aan de bovengenoemde energie uit biomassa. Als biomassa wordt vaak palmolie gebruikt. Deze olie komt van palmbomen die vaak op grote plantages in tropische gebieden zijn geplant. Voor de aanleg van deze plantages zijn grote stukken oerwoud gekapt. Hierdoor neemt de biodiversiteit en het leefgebied van zeldzame dieren af. Dus palmolie is wel hernieuwbaar maar vaak niet duurzaam omdat het de plaatselijke leefomgeving schaadt.

Grijs gebied

Of een energievorm echt duurzaam is, is soms niet zo makkelijk te achterhalen. Een goed voorbeeld zijn de bekende zonnepanelen die je misschien wel op je dak hebt liggen. Deze zonnepanelen lijken erg milieuvriendelijk en dus duurzaam. Maar het ligt er aan welke panelen je gebruikt en waar ze gemaakt zijn. Als je zonnepanelen hebt die van silicium gemaakt zijn, komen ze vaak uit China. Veel siliciummijnen in China zorgen lokaal voor enorme milieuvervuiling. Dat maakt je duurzaam ogende zonnepanelen ineens niet meer zo duurzaam! Maar als je panelen hebt de hier in Europa geproduceerd worden, is de kans groot dat het milieu weinig schade is toegebracht bij de productie. Ook hoeven zonnepanelen die dicht bij huis gemaakt zijn minder ver vervoerd te worden wat weer broeikasgasuitstoot scheelt. Dus één duurzame techniek kan soms wel en soms niet duurzaam zijn.

Wat is dan wel duurzaam?

Als we kijken naar de verschillende vormen van hernieuwbare energie, zien we dat energie opgewekt uit zon, wind, water en aardwarmte meestal het meest duurzaam is. Tijdens het energie vergelijken kun je op het stroometiket van de energieleveranciers zien uit welke bron de geleverde stroom komt. Als je graag een energiecontract wilt afsluiten met duurzame energie, kun je dus het best kiezen voor een contract met stroom uit zon, wind, water en/of aardwarmte. Kies je daarbij specifiek voor groene stroom uit Nederland, dan draag je ook nog eens bij aan de opwekking van duurzame energie in ons eigen land. 

Schreeuw het van de daken!


Reacties 0